500. system PECOM w drukarni Svoboda
6 gru 2016 14:42

W 1986 roku jedna z fińskich drukarń zakupiła pierwszy w historii system kontroli i zarzšdzania halš maszyn PECOM wyprodukowany przez firmę MAN Roland i pokazany po raz pierwszy na targach DRUPA w 1985 roku. Musiało minšć ponad piętnaœcie lat, abyœmy doczekali się instalacji numer 500. Zrealizowano jš w czeskiej drukarni Svoboda w Pradze, a 4 czerwca uroczyœcie obchodzono uruchomienie jubileuszowego egzemplarza. Z tej okazji MAN Roland zaprosił do Pragi ponad setkę swoich klientów z sektora drukarń heatsetowych, w tym kilkanaœcie osób z Polski, reprezentujšcych takie firmy, jak: Winkowski Sp. z o.o., Poligrafia SA, Eurodruk, Pressinvest czy Prasowe Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. W forum technologicznym, które poprzedziło zwiedzanie drukarni Svoboda, wzięła też udział liczna grupa dziennikarzy prasy poligraficznej z całej Europy, w tym przedstawiciel Poligrafiki. Praska drukarnia Svoboda to jeden ze sztandarowych klientów MAN Rolanda na terenie Czech. Firma, powstała w 1953 roku, a obecnie będšca własnoœciš towarzystwa ubezpieczeniowego Argus Capital, posiada aż cztery maszyny heatsetowe dostarczone przez niemieckiego producenta: Polyman, dwa Rotomany i zainstalowanego w 2001 roku Lithomana. Wszystkie one zostały spięte w sieć systemem kontroli PECOM. Właœnie ăusieciowienieÓ zakładu i korzyœci z tego wynikajšce były tematem porannego forum technologicznego, które przebiegało pod hasłem ăNetworking the Value ChainÓ. Zebranych w sali konferencyjnej praskiego hotelu ăCorinthia TowersÓ goœci powitał członek zarzšdu MAN Roland, Paul Steidle. Zapoznał on słuchaczy z funkcjami, jakie spełnia system PECOM, podkreœlajšc, że sam niegdyœ uczestniczył w pracach nad jego stworzeniem. W kolejnych referatach przedstawiono szczegółowo działanie systemu, jego szerokie możliwoœci i spektrum zastosowań. Na zakończenie wystšpił Wolfgang Jeschke z niemieckiej firmy doradczej GC Graphic-Consult, który zaprezentował szereg ciekawych informacji na temat aktualnej sytuacji rynku poligraficznego w Europie. Jak wynika z przedstawionych danych, polski rynek poligraficzny jest niemal dwadzieœcia (!!!) razy mniejszy od rynku niemieckiego i ok. piętnastu razy mniejszy od rynków takich krajów, jak Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Natomiast mniejsze od polskiego rynku obroty z tytułu usług poligraficznych osišgajš np. Czechy czy Węgry. Więcej niezwykle ciekawych informacji na temat naszej częœci Europy znajdziecie Państwo w jednym z najbliższych zeszytów Poligrafiki. W drugiej częœci dnia uczestnicy forum udali się do drukarni Svoboda, gdzie celebrowano 500. instalację systemu PECOM. Goœcie mieli okazję zwiedzić zakład, odbyła się m.in. prezentacja druku z użyciem pracujšcych tu maszyn zwojowych MAN Roland. Svoboda to jedna z największych czeskich drukarń; specjalizuje się w drukowaniu wysokiej jakoœci kolorowych magazynów, katalogów i różnego rodzaju druków akcydensowych. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>