55 lat minęło…
6 gru 2016 14:43

Chciałoby się zaœpiewać trawestujšc motyw z kultowego polskiego serialu. Tak, tak, drodzy Czytelnicy, mijajšcy rok był 55. rokiem wydawania Poligrafiki. Mimo że czasopismo zostało powołane do życia w roku 1947, na skutek rocznej przerwy w ukazywaniu się nasz skromny jubileusz obchodziliœmy właœnie w roku 2003. Sšdzę, że niestosownym byłoby w tym miejscu, w kilku zdaniach, podsumowywać tak długš działalnoœć naszego magazynu. Warto natomiast podkreœlić jedno Đ na kartach Poligrafiki jest zapisana cała historia branży poligraficznej w powojennej Polsce i na œwiecie. Nic dodać, nic ujšć. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę odszukać ważne wydarzenie w branży sprzed kilku bšdŸ kilkudziesięciu lat, w naszych archiwach z pewnoœciš je znajdzie. Przy okazji jubileuszu zajrzeliœmy do starych roczników Đ łza się w oku kręci. Oczywiœcie wraz z rozwojem nowych technologii także Poligrafika przechodziła metamorfozę. Jeszcze kilka lat temu nasza działalnoœć koncentrowała się przede wszystkim na wydawaniu magazynu. Dziœ możemy Państwu zaoferować Poligrafikę w kilku odmianach: miesięcznik w wersji drukowanej, stale aktualizowane strony internetowe, cotygodniowy serwis informacyjny wysyłany mailem, działalnoœć seminaryjno-konferencyjna. Warto nadmienić, że to Poligrafika jako pierwsza w Polsce wydała kompleksowy katalog branży poligraficznej, także u nas po raz pierwszy w historii prasy poligraficznej do czasopisma zostały nieodpłatnie dodane płyty CD-ROM (pakiet 5 płyt z multimedialnš relacjš z targów drupa 2000). Do tego w roku bieżšcym doszedł konkurs promujšcy nowe technologie w poligrafii (więcej na ten temat w styczniu). Tyle jeœli chodzi o historię. 55 lat za nami, ale przed nami bardzo ciekawy i ekscytujšcy rok. Zarówno w wymiarze ogólnym (wejœcie Polski do UE), jak i branżowym (drupa!). A ponieważ rok jest niezwykły, uznaliœmy, że jest to najlepszy moment na Đ przyjmujšc modnš nomenklaturę Đ facelifting. W tym miejscu nie chciałbym zbyt wiele zdradzić; zapraszam do lektury ănowejÓ styczniowej Poligrafiki, majšc nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć, Drodzy Czytelnicy, nie tylko w tym niezwykłym 2004 roku, ale i przez wiele kolejnych lat. Dziękujšc za bycie z nami na dobre i na złe zapraszam na nasze łamy, a jednoczeœnie życzę Wam i Waszym bliskim spokojnych i rodzinnych Œwišt Bożego Narodzenia oraz pomyœlnoœci w Nowym Roku 2004.