6. Targi Ksišżki w Krakowie Đ na przekór kryzysowi
6 gru 2016 14:42

W dniach 24-27 paŸdziernika w Krakowie odbywała się 6. już edycja Targów Ksišżki, które w cišgu tych 6 lat wyrosły na najpoważniejszego konkurenta targów warszawskich i ustępujš rangš jedynie Międzynarodowym Targom Ksišżki. Tegoroczna impreza pobiła rekordy, jeœli chodzi o liczbę wystawców (300) oraz zwiedzajšcych (około 20 tys.). Wysokie notowania krakowskich targów w branży potwierdza objęcie ich po raz kolejny patronatem przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego, którego w Krakowie reprezentuje tradycyjnie już podczas uroczystoœci otwarcia targów minister Barbara Labuda. Goœciem honorowym 6. Targów Ksišżki były w tym roku Węgry, co ze strony organizatorów stanowiło niezamierzony (gdyż te ustalenia zapadły wczeœniej) strzał w dziesištkę ze względu na tegorocznš literackš Nagrodę Nobla dla Węgra Imre Kertesza (jego jedyna w Polsce ksišżka ukazała się w wydawnictwie W.A.B.; niestety, na targach była niedostępna, gdyż cały pozostały nakład sprzedano bezpoœrednio po ogłoszeniu nazwiska laureata). Targom towarzyszył przeglšd filmów węgierskich w dwóch krakowskich kinach. Jednym z najważniejszych wydarzeń targowych była prezentacja makiety faksymilowej edycji pelplińskiej Biblii Gutenberga. Eksponowano jš na połšczonych stoiskach Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej ăBernardinumÓ (wykonawcy edycji) oraz Wydawnictw Unikatowych Geisler i Geisler, które majš być jej dystrybutorem. Oficjalna premiera edycji przewidziana jest na styczeń 2003 roku. Egzemplarz prezentacyjny zawierał kilkadziesišt dotychczas wydrukowanych stron faksymilowych uzupełnionych niezadrukowanym papierem do pełnej objętoœci. Druk wykonano na maszynie Shinohara dostarczonej przez krakowskš firmę Mercator Poligrafia, natomiast specjalny papier wykonała Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Oprawa będzie stanowiła wiernš kopię XV-wiecznego oryginału; zostanie sporzšdzona przez introligatornię artystycznš. Oprócz Biblii zwiedzajšcy mogli podziwiać na stoisku pokaz ręcznego czerpania papieru oraz malowania miniatur na papierze i pergaminie, działajšcš replikę prasy Gutenberga oraz prasy walcowej do druku wklęsłego, krosna do obróbki pergaminu i inne zabytkowe urzšdzenia. Obsługiwali je pracownicy Muzeum Piœmiennictwa i Drukarstwa z Grębocina w stosownych strojach. Innym wydarzeniem w czasie targów było podpisanie przez prezesa Polskiej Izby Ksišżki Andrzeja Nowakowskiego porozumienia z International Paper-Kwidzyn SA, na mocy którego IP-Kwidzyn został partnerem strategicznym PIK. Oznacza to, że członkowie PIK mogš liczyć na specjalne rabaty przy zakupie papieru i tektury produkowanych w Kwidzynie. Prezes IP-Kwidzyn Jerzy Majewski zadeklarował również wsparcie finansowe wydania ăKanonu Ksišżek dla Dzieci i MłodzieżyÓ. Wœród wydawców Đ poza dużymi i znanymi, jak Arkady, WAiF, Czytelnik, Bertelsmann Media, Muza, WSiP, WNT, Znak i inne Đ wiele było oficyn katolickich i uczelnianych. Z okazji jubileuszu 130-lecia Wydawnictwo Księży Jezuitów WAM Đ najstarsze katolickie wydawnictwo w Polsce Đ zorganizowało na swoim stoisku wystawę starego sprzętu, nieco na wyrost nazwanego drukarskim, gdyż były to przede wszystkim maszyny do liczenia i księgowania oraz narzędzia introligatorskie. Kilka stoisk zajmowały też drukarnie koœcielne: Drukarnia Księży Werbistów, Drukarnia i Księgarnia Œw. Wojciecha, Drukarnia i Wydawnictwo Diecezjalne z Sandomierza. Jak zwykle obecna była Drukarnia Wydawnicza im W.L. Anczyca z Krakowa. Zaprezentowały się również dwie drukarnie cyfrowe: DjaF z Krakowa oferujšca druk na żšdanie oraz naœwietlanie w technologii CtP (firma ta zorganizowała również w czasie targów seminaria poœwięcone obydwu tym tematom) oraz SOWA z Warszawy, która Đ co ciekawe Đ w bieżšcym roku zdecydowała się obniżyć cenę druku cyfrowego o 50%. Odwiedzajšcy Targi Ksišżki mieli możliwoœć spotkania się m.in. z: Wisławš Szymborskš, Joannš Olczak-Ronikier (laureatkš tegorocznej Nagrody ăNikeÓ), Ewš Lipskš, Tadeuszem Różewiczem, Sławomirem Mrożkiem, Robertem McLiamem Wilsonem oraz najmłodszš 19-letniš Dorotš Masłowskš, autorkš ostatniego bestsellera ăWojna polsko-ruska pod flagš biało-czerwonšÓ. W ramach licznych imprez towarzyszšcych przyznano m.in. doroczne nagrody. W konkursie im. Jana Długosza na najwybitniejsze dzieło polskiego autora w dziedzinie humanistyki, organizowanym przez Targi w Krakowie SA i Małopolski Oddział PIK, nagrodzono Jana Błońskiego za ksišżkę ăWitkacyÓ. W konkursie ăEdycjaÓ nagrodę głównš przyznano wydawnictwu słowo/obraz/terytoria za doskonałš edytorsko publikację ăMagazyn snówÓ Andrzeja Klimowskiego. Organizatorem tego konkursu jest redakcja miesięcznika ăWydawcaÓ, a sponsorami sš hurtownia papieru Bawi, Targi w Krakowie SA oraz drukarnia Perfekt. Zaocznie przyznano Order Uœmiechu Joanne K. Rowling, autorce serii popularnych ksišżek o Harrym Potterze. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>