80. rocznica powstania Wydziału Geodezji i Kartografii PW
6 gru 2016 14:42

W dniach 21-23 czerwca Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, do którego należy Instytut Poligrafii, obchodził jubileusz 80-lecia. W pierwszym dniu miało miejsce otwarcie wystawy nt. ă80 lat rozwoju geodezji i kartografii i poligrafiiÓ. Kolejny dzień był uroczystym otwarciem obchodów. Uroczystoœć rozpoczęła się w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przemówieniem dziekana wydziału Đ prof. dr. hab. inż. Piotra Skłodowskiego. Po nim głos zabrał rektor Politechniki prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki, który podkreœlał duże osišgnięcia wydziału na polu nauki. Wydział ten jest miejscem, gdzie można zdobywać wykształcenie na miarę XXI wieku Đ powiedział rektor odczytujšc swój list gratulacyjny. Po nim głos zabrał Główny Geodeta kraju Kazimierz Bujakowski. Historię powstania wydziału, wspomnienia o jego czołowych naukowcach przedstawił prof. dr hab. inż. Andrzej Makowski, który podkreœlał, że przez te wszystkie lata istnienia Wydział GiK promienio-wał na cały kraj myœlš naukowš z zakresu kartografii, geodezji i poligrafii mocno, jak podkreœlał profesor, zwišzanej z wydziałem. Warto przy tej okazji nadmienić, że Instytut (ówczeœnie oddział) Poligrafii powołany został w 1968 roku. W roku 1970 nastšpiło przekształcenie oddziału w Instytut Poligrafii. Pierwszym jego kierownikiem był prof. Felicjan Pištkowski. Obecnie Instytutem kieruje dr inż. Ewa Mudrak. O działaniach nowej pani dyrektor pisaliœmy już niejednokrotnie. W Instytucie Poligrafii prowadzone sš studia dzienne, zaoczne i podyplomowe. Przez cały czas w Instytucie prowadzone sš też prace naukowo-badawcze oraz prace wdrożeniowe i techniczno-ekonomiczne. W ramach obchodów jubileuszowych odbyła się też międzynarodowa konferencja naukowa nt.: ăRural management and cadarseÓ, a wieczorem 22 czerwca bal absolwentów. W ostatnim dniu obchodów 80-lecia wydziału miały miejsce: otwarcie budynku Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu, olimpiada geodezyjna oraz piknik i zabawa taneczna. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>