85-lecie dr. Józefa Kurka
6 gru 2016 14:47

Pogody ducha – aby godzić się z tym, czego zmienić nie można, odwagi – aby zmieniać to, co zmienić można i mądrości – aby umieć odróżnić jedno od drugiego Marek Aureliusz 85-letni Jubilat, dr nauk ekonomicznych Józef Kurek – łodzianin znad Ikwy – naukę i jednocześnie pracę w drukarni rozpoczął w 1937 roku w Dubnie na ziemi wołyńskiej. Kontynuował ją także w Powiatowej Drukarni po wkroczeniu Armii Czerwonej we wrześniu 1939, a następnie w czerwcu 1941 po zajęciu Dubna przez wojska niemieckie. Wiosną 1944 r., po ponownym zdobyciu miasta przez oddziały Armii Czerwonej, został wcielony do nowo utworzonego Wojska Polskiego, do 2. Pułku Bombowców Nocnych „Kraków” i w składzie 2. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowego brał udział w walkach na szlaku: Lublin – Warszawa – Wał Pomorski – Kołobrzeg – Berlin. Po zdemobilizowaniu w 1946 r. całe swoje dojrzałe życie związał z łódzką poligrafią rozpoczynając pracę w Introligatorni J. Pfeifer, a po zdaniu egzaminu czeladniczego przenosząc się do Zakładów Graficznych „Społem” (Łódzka Drukarnia Akcydensowa), gdzie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe i zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska, m.in. zastępcy dyrektora, a także uczestniczył w działalności społecznej. W drukarni tej przepracował wiele lat; jedynie w krótkich okresach był zatrudniony w Łódzkich Zakładach Przetworów Papierowych, Prasowych Zakładach Graficznych i Łódzkich Zakładach Graficznych. Od 1947 r. był aktywnym członkiem Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii, a w 1953 został współzałożycielem Sekcji Poligrafów SIMP w Łodzi, w której pracach bierze udział do dziś. Pracując zawodowo i społecznie w 1953 roku Jubilat ukończył Technikum Przemysłu Poligraficznego w Łodzi (w klasie typografii), natomiast w roku 1965 uzyskał dyplom I stopnia (studium zaoczne) w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Katedrze Ekonomiki Przemysłu Wydziału Ekonomicznego w Warszawie. W 1966 r. obronił pracę magisterską pt. „Planowanie funduszu płacy w przedsiębiorstwie przemysłowym” w Katedrze Ekonomiki Przemysłu na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 70. XX wieku Józef Kurek został zachęcony do napisania pracy doktorskiej na temat zarządzania poligrafią. W 1980 r. został otwarty przewód doktorski, a w 1983 odbyła się obrona pracy pt. „Zmiany organizacji w zarządzaniu przemysłem poligraficznym w Polsce” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Promotorem był dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej prof. dr Jerzy Rachwalski. W 1983 r. dr Kurek uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy SIMP w zakresie specjalności: ekonomika w przemyśle i technologia poligrafii. W 1987 przeszedł na emeryturę utrzymując kontakt z branżą; w 1999 r. współorganizował Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi i wszedł w skład jej zarządu. Od 1998 r. jest członkiem zarządu Koła Seniorów SIMP w Łodzi. W maju 2003 otrzymał z rąk prezesa Zarządu Głównego SIMP dr. inż. Andrzeja Ciszewskiego dyplom z okazji 50-lecia Sekcji Poligrafów w Łodzi. Wśród wielu odznaczeń kombatanckich, państwowych, branżowych oraz stowarzyszeniowych Jubilata są m.in.: Medal „Zasłużony na Polu Chwały”, Medal „Pro Memoria”, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka „Zasłużony Drukarz”, Srebrna Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii, Złota Odznaka TNOiK, Złota Honorowa Odznaka NOT. Józef Kurek ma dwóch synów i córkę, doczekał się ośmiorga wnucząt i trojga prawnucząt.