90 lat SIMP
16 sty 2017 11:19

Uroczysta sesja z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), do którego należy także Sekcja Poligrafów, odbyła się 25 listopada br. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT. Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Sesję poprowadził prof. Jan Pilarczyk – członek Zarządu Głównego SIMP i przewodniczący Rady SIMP, który powitał przybyłych gości oraz uczestników Sesji w liczbie ok. 270 osób. W pierwszej kolejności przywitał przedstawiciela Prezydenta RP – prof. dr. hab. inż. Artura Świergiela – koordynatora Sekcji „Nauka, innowacje” Narodowej Rady Rozwoju, a następnie: członków Komitetu Honorowego obchodów 90-lecia i osoby ich reprezentujące; prezesów i sekretarzy generalnych stowarzyszeń naukowo-technicznych, członków FSNT-NOT; prezesów oraz pracowników firm i zakładów przemysłowych współpracujących z SIMP, w tym uczestniczących w konkursie na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2015 Roku; przedstawicieli uczelni technicznych, którzy pełnią lub pełnili w SIMP różnego rodzaju funkcje statutowe. Na zakończenie tej części Sesji Jubileuszowej jej prowadzący powitał: Członków Honorowych SIMP, członków Zarządu Głównego SIMP, Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP i Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP; prezesów Oddziałów, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP; dyrektorów jednostek działalności gospodarczej SIMP i firm franchisingowych; redaktorów naczelnych czasopism naukowo-technicznych SIMP oraz Ewę Mańkiewicz-Cudny – redaktor naczelną „Przeglądu Technicznego”, który 18 listopada br. obchodził 150-lecie swojej działalności; wieloletnich pracowników i działaczy Stowarzyszenia. Następnie prof. Jan Pilarczyk udzielił głosu prof. Arturowi Świergielowi, który złożył gratulacje i życzenia z okazji 90-lecia Stowarzyszenia oraz przekazał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także Jadwidze Paradzie, która również złożyła gratulacje i życzenia oraz odczytała list Anny Zalewskiej – minister Edukacji Narodowej. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznak stowarzyszeniowych, w tym 11 osobom członkostwa honorowego. W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył kol. Lesław Świętochowski – prezes Oddziału SIMP w Tarnowie, wyróżniony członkostwem honorowym. Na zakończenie tej części sesji prezes SIMP Piotr Janicki złożył podziękowanie kol. Franciszkowi Troncikowi – dyrektorowi Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach za długoletnią współpracę, wręczając okolicznościową tabliczkę. Kluczową częścią programu uroczystości był obszerny referat poświęcony 90-letniej działalności Stowarzyszenia wygłoszony przez prezesa SIMP – kol. Piotra Janickiego, wysoko oceniony przez uczestników Sesji. Następnie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe. Wpłynęło także wiele listów gratulacyjnych, m.in. od Jarosława Gowina – wicepremiera oraz ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po zakończeniu wystąpień okolicznościowych oraz odczytaniu listów gratulacyjnych ogłoszono przerwę, podczas której uczestnicy sesji zostali poczęstowani tortem i lampką szampana, a prezes SIMP Piotr Janicki wzniósł toast. Ostatnim punktem programu sesji było wręczenie wyróżnień IX edycji konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2015 roku”. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali medal okolicznościowy oraz imponującą, pięknie wydaną „Księgę inżynierów i techników mechaników polskich obejmującą lata 1961-2010” wydaną z okazji 90-lecia SIMP, a wydrukowaną i oprawioną przez Drukarnię Pozkal. Opracowanie: Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny SIMP (skróty pochodzą od redakcji)