ăŒwiat kolorów dla przestrzennych powierzchni”
6 gru 2016 14:42

W œrodę 6 marca w siedzibie firmy Tuplex w Warszawie odbyło się spotkanie pod takim hasłem, będšce jednym z odbywajšcych się w dniach od 6 do 8 marca szkoleń w firmach Tuplex i Plastics Group (w oddziale w Gdyni); dotyczyło ono przetwarzania najnowszego produktu firmy Avery Dennison Đ folii ploterowej 900 SC. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji firmy Tuplex Đ dystrybutora Avery Dennison, obecnego na rynku od 1990 roku i samej firmy Avery. Jest ona œwiatowym liderem w technologii materiałów samoprzylepnych oraz innowacyjnych rozwišzań w tej dziedzinie, czego przykład stanowi spotkanie, będšce jednoczeœnie premierš w Polsce nowych produktów Đ Avery 800 Premium Cast i 900 Super Cast. Folia Avery FasCal 800 Premium Films jest 65-mikronowš odlewanš foliš winylowš, posiadajšcš właœciwoœci cięcia i nacinania przy użyciu szerokiej gamy komputerowo sterowanych ploterów tnšcych we wszystkich popularnych rozmiarach. Używana jest głównie do napisów i dekoracji na płaskich powierzchniach, w grafice na pojazdach, jachtach i przyczepach, przy zewnętrznych oznaczeniach na budynkach. Natomiast folia Avery 900 Super Cast jest przeznaczona do aplikacji ploterowych i stanowi najważniejszy produkt w tej grupie. Podstawowym segmentem rynku, do którego kierowany jest ten produkt sš konwerterzy ploterowi, stosujšcy w swojej pracy folie wylewane. Do podstawowych aplikacji należš powierzchnie posiadajšce nitowania i głębokie przetłoczenia, ponieważ główne cechy folii to dobra dostosowalnoœć do podłoża oraz trwałoœć: w przypadku kolorów czarnego i białego Đ 12 lat, pozostałych kolorów Đ 10 lat, a kolorów metalizowanych Đ 6 lat. Folia ta jest dostępna w 164 kolorach. Podczas prezentacji Hans van den Berg odpowiedzialny za szkolenia techniczne w zakresie sprzedaży w dywizji graficznej Avery Dennison podkreœlał, że firma tworzy produkty odpowiadajšce wysokim wymaganiom rynku, który oczekuje folii do oklejania ekstremalnych powierzchni. Avery Dennison działajšc od 1935 roku opracowuje we własnych laboratoriach produkty przeznaczone dla każdego segmentu rynku. Posiadane certyfikaty: ISO 9001, ISO 14 000 oraz TQM 900 umożliwiajš realizację tych założeń, czego dowodem jest m.in. fakt, że znalazła się na liœcie 500 najbogatszych firm amerykańskich. Spotkanie w firmie Tuplex miało charakter szkolenia (wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie certyfikaty) i dotyczyło aplikacji folii na trudne powierzchnie. Organizatorzy rozpoczęli częœć szkoleniowš od prezentacji podstawowych materiałów samoprzylepnych. Następnie omówiono właœciwoœci nowych, wprowadzanych właœnie na rynek polski produktów, po czym nastšpiła praktyczna częœć szkolenia, podczas której uczestnicy mogli obserwować, jak Ferdinand MŸhlenbruch Đ Product Application Coordinator w firmie Avery Dennison okleja samochód prezentujšc jednoczeœnie sposoby oklejania jego najtrudniejszych powierzchni. Celem szkolenia było przekonanie uczestników, że wykorzystywanie nowych folii Avery Dennison podwyższa jakoœć wykonania oraz ułatwia aplikacje tych folii. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>