A może fleksografia Đ wklęsłodruk Đ offset?
6 gru 2016 14:42

Jako technik-poligraf, pracujšca w sektorze prasowym, z ciekawoœciš œledzę materiały w Poligrafice w dziale Fleksografia & wklęsłodruk, który pojawił się wiosnš tego roku. Podczas nauki w szkole niewiele można było się dowiedzieć na temat mocno ze sobš konkurujšcych wspomnianych dwóch technik. A szkoda; artykuły, jakie dotychczas ukazały się w dziale Fleksografia & wklęsłodruk zawierały wiele interesujšcych informacji. Szczególnie zainteresowała mnie polemika na temat: która technika jest lepsza? Teraz wiem, że fleksografia rozwija się szybciej, a ăstaraÓ technika wklęsłodrukowa Đ raczej zanika. Obserwujšc cotygodniowe wydania kolorowych czasopism (większoœć kierowana jest do kobiet), kupuję systematycznie te z programami telewizyjnymi. Jest ich całe mnóstwo, jest w czym wybierać. To na pewno ăskrzywienie zawodoweÓ, że kupujšc raz ten, raz inny tytuł zauważam jednak, że różniš się wyglšdem, kolorystykš, papierem. Któregoœ dnia przerzuciłam w kiosku kilkanaœcie tytułów, spojrzałam do stopki, gdzie sš one drukowane i kto jest wydawcš. A więc cała grupa kilkunastu tytułów drukowana jest w drukarni Bauera; wydawcš jest ta sama firma. Inne tytuły drukowane sš w drukarni Winkowski oraz w kilku jeszcze drukarniach. Można zorientować się, iż tytuły drukowane przez Bauera (drukarnia w Ciechanowie) wykonywane sš technikš wklęsłodrukowš, zaœ wszyscy jego konkurenci stosujš technikę offsetowš. Ciekawe, która technika jest lepsza? A teraz wracam do tematu poruszonego przeze mnie na wstępie artykułu. Skšd się wzišł pomysł, by uruchomić w Poligrafice dział Fleksografia & wklęsłodruk? Artykuły w tym dziale w zasadzie poœwięcone sš Đ zgodnie z tytułem Đ problematyce tych dwóch technik, przy czym omawia się głównie ich stosowanie w produkcji opakowań. Dlaczego pomija się całkowicie (niemal) stosowanie wklęsłodruku w segmencie prasowym, stanowišcym niemały zakres poligrafii? Ciekawe byłoby naœwietlenie w Poligrafice tematu pt. ăWklęsłodruk czy offset?Ó Dlaczego w segmencie prasowym ăzanikajšcaÓ technika wklęsłodrukowa trzyma się tak mocno? W sektorze prasowym technika fleksograficzna Đ co widać po ăanalizieÓ stopek czasopism kolorowych Đ jak dotychczas nie znalazła jeszcze szerszego zastosowania. A więc wklęsłodruk stosowany jest w segmentach: opakowania i prasa. Myœlę, że byłoby interesujšce dla czytelników Đ nie tylko z drukarń czy wydawnictw, ale i zleceniodawców drukarń z wielu agencji reklamowych Đ zapoznać się z artykułami omawiajšcymi stosowanie okreœlonych technik czy technologii w Poligrafice, w dziale o poszerzonej winiecie FLEKSOGRAFIA Đ WKLĘSŁODRUK Đ OFFSET.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>