ăBest of the Best 2002Ó dla maszyny Digimaster 9110
6 gru 2016 14:42

Laboratorium BERTL przyznało w konkursie ăDigital Office AwardsÓ maszynie Heidelberg Digimaster 9110 prestiżowš nagrodę ăBest of the Best 2002Ó. To już kolejna nagroda dla tej maszyny. W poprzednich latach Digimaster 9110 został wyróżniony nagrodš ăFive Star ExceptionalÓ oraz nagrodš ăEditorŐs ChoiceÓ Đ Better Buys for Business. Laboratorium BERTL (Business Equipment Research &Test Laboratories) wykonuje testy, których celem jest okreœlenie funkcjonalnoœci i produktywnoœci maszyn oraz opcji dodatkowych, a przede wszystkim jakoœci wydruków w porównaniu z innymi urzšdzeniami do wysokonakładowego druku czarno-białego. W raporcie dotyczšcym testów przeprowadzonych przez BERTL w laboratoriach USA i Anglii potwierdzono, iż jakoœć wydruku uzyskiwanego z maszyny Digimaster 9110 jest jednš z najlepszych spoœród wszystkich systemów wysokonakładowego druku cyfrowego. Dodatkowo podkreœlić należy, iż podczas testu Digimaster 9110 drukował ze stałš, wysokš prędkoœciš wszelkie typy wygenerowanych elektronicznie plików. Analitycy BERTLa byli szczególnie pod wrażeniem wydajnoœci podczas cišgłego drukowania zmiennych prac, z częstym przełšczaniem między formatami A4/Letter a A3/11 x 17Ó i ze zszywaniem. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska