Adobe Photoshop 6.0 PL
6 gru 2016 14:42

Firma Adobe Systems udostępnia program Adobe¨ Photoshop¨ 6.0 PL z polskš wersjš interfejsu użytkownika. Jest to kamień milowy w rozwoju programu wyznaczajšcego œwiatowy standard w kategorii narzędzi do edycji obrazu. Adobe Photoshop 6.0 ma szereg nowych, atrakcyjnych właœciwoœci, takich jak wbudowane funkcje grafiki wektorowej, udoskonalony proces przygotowywania grafiki na potrzeby Internetu oraz zoptymalizowany interfejs. Przystosowanie Adobe Photoshop 6.0 PL do potrzeb użytkowników z Europy Œrodkowej: Ľ Lepsza obsługa œrodkowo- i wschodnioeuropejskich zestawów znaków i czcionek. Ľ Polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Ľ Grupowanie czcionek według skryptów Đ opcja umożliwia sortowanie menu czcionek według języków. Ľ Wyłšczanie synchronizacji klawiatury Đ opcja jest przydatna podczas wprowadzania tekstów w językach œrodkowoeuropejskich. Program Adobe Photoshop 6.0 PL do systemów Macintosh OS 8.5, 8.6 i 9.0, Windows¨ 98, Windows NT¨ 4.0, Win ME oraz Windows 2000 jest dostępny w zalecanej cenie detalicznej 4 200 zł. Użytkownicy, którzy zakupili wersję Adobe Photoshop 6.0 CE, mogš uzyskać bezpłatne uaktualnienie do wersji PL. Opracowano na podstawie informacji prasowej