Adobe Photoshop 7.0 już w sprzedaży
6 gru 2016 14:42

Firma Adobe Systems wprowadziła do sprzedaży kolejnš wersję programu Photoshop. Do najważniejszych nowych funkcji należš: przeglšdarka plików (File Browser) służšca do lokalizacji obrazów, funkcja Healing Brush upraszczajšca proces retuszu obrazów; nowy moduł malarski (Painting Engine), który pozwala symulować techniki tradycyjne; nowy dodatkowy moduł Scripting Support, umożliwiajšcy automatyzację często powtarzanych czynnoœci. Ponadto Photoshop 7.0 zawiera technologię ZoomView firmy Viewpoint Corporation, która pozwala klientom łšczyć się z serwisem internetowym i umieszczać bezpoœrednio w sieci duże grafiki o jakoœci odpowiedniej do drukowania. Adobe Photoshop 7.0 jest obecnie dostępny po szacunkowej cenie detalicznej 3530 zł. Zarejestrowani użytkownicy wczeœniejszych wersji mogš zakupić uaktualnienie do wersji 7.0 za 820 zł. Adobe Photoshop CE z usprawnieniami dla użytkowników w Polsce i angielskim interfejsem użytkownika będzie dostępny w czerwcu br., a w pełni zlokalizowana polska wersja Đ w trzecim kwartale br. Opracowano na podstawie informacji firmy Adobe