Adobe w Warszawie
6 gru 2016 14:43

19 lutego firma Adobe Systems wraz ze swoim polskim dystrybutorem, firmš Wimal International, zorganizowała w hotelu Gromada w Warszawie prezentację swoich produktów. Poprowadził jš Guy Gowan, konsultant Adobe, ekspert w dziedzinie grafiki i publikacji. Obecni byli również Joe Girling Đ dyrek-tor ds. sprzedaży rozwišzań systemowych Adobe Systems Europe oraz Michał Metlic˙ka, odpowiedzialny za sprzedaż produktów Adobe w Europie Œrodkowej i Wschodniej, a także Jacek Biernat reprezentujšcy firmę Wimal International. Zainteresowanie prezentacjš było tak duże (przybyło ok. 200 osób), że Grzegorz Księżopolski z firmy Wimal podczas powitania uczestników wyraził nadzieję, że zachęci to Adobe Systems do organizowania tego typu imprez w Polsce częœciej niż raz w roku. W czasie prezentacji Guy Gowan w atrakcyjnej formie, prowokujšc salę do żywej reakcji poprzez nawišzanie dialogu z uczestnikami, przedstawił nowe możliwoœci programów z pakietu Adobe Design Collection ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod posługiwania się Photoshopem (wersja 7.0 CE). Inne prezentowane programy to Illustrator 10 CE oraz InDesign 2.0 CE. Pan Gowan omówił też zasady programowania przebiegu produkcji w języku XML i jego funkcjonalnoœć w programie InDesign. Na zakończenie prezentacji wœród uczestników rozlosowano nagrody w postaci omawianych wersji oprogramowania. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>