AEH Đ największym europejskim producentem plakatów wielkoformatowych
6 gru 2016 14:43

Powstała w wyniku reorganizacji w drukarniach Affiche EuropŽenne (Francja) i Hecht (Belgia) grupa AEH przejęła czeskš drukarnię Eclipse. Dzięki temu stała się pierwszš drukarniš w Europie w dziedzinie plakatów wielkoformatowych; jej produkcja roczna to 35 mln plakatów (co wymaga 15 600 ton papieru). W skład grupy AEH wchodzi 35 spółek, w tym m.in. Affiche EuropŽenne, Hecht Print&Services, The Kingsway Press i Eclipse. Kupno drukarni Eclipse zwišzane jest ze strategiš konsolidacji, która ma ułatwić grupie AEH przystosowanie do potrzeb restrukturyzujšcego się rynku. Rynek ogłoszeniodawców, agencji reklamowych i producentów plakatów staje się coraz bardziej międzynarodowy. Dotychczas produkcjš wielkoformatowych plakatów zajmowały się małe i œrednie przedsiębiorstwa, wprawdzie sprawne technicznie, jednak ich działalnoœć ograniczała się do poziomu lokalnego. Nowa struktura grupy skupiajšcej drukarnie działajšce w różnych krajach pozwoli na zaoferowanie klientom kampanii reklamowych obejmujšcych obszar całej Europy; pozwoli też na wykorzystanie możliwoœci wynikajšcych ze współpracy różnych przedsiębiorstw (efekt synergii). Na podstawie ăCaractereÓ nr 583/2003 opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>