Agfa: mnóstwo premier na drupa 2004
6 gru 2016 14:43

Ofensywa na rynku przemysłowego druku inkjetowego oraz dalsze roz-wijanie oferty w zakresie cyfrowych systemów prepress, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów opakowań i gazet Đ to najważniejsze informacje przekazane przez Agfę podczas konferencji prasowej zorganizowanej 18 lutego br. w siedzibie firmy w Mortsel. Przed miesišcem przedstawiliœmy nowoœci Agfy w zakresie druku wielkoformatowego, teraz pora na prezentację nowych rozwišzań w dziedzinie prepress. Lista premier Agfy jest naprawdę imponujšca. Firma przygotowała na drupa kilka nowych systemów CtP, nowoœci w zakresie proofingu, systemów workflow oraz Đ rzecz jasna Đ materiałów eksploatacyjnych. I od tych ostatnich rozpoczniemy nasz przeddrupowy przeglšd. Prawie processless Płyty niewymagajšce wywoływania to jeden z najgorętszych tematów przed targami drupa. Na konferencji Agfy również mówiło się o nich sporo. Jednak w tym przypadku mowa była o płytach nie tyle niewymagajšcych wywoływania, co stosowania chemii. Agfa zapowiedziała, że jeszcze przed targami do sprzedaży trafi płyta o nazwie :Azura. Jest to aluminiowa płyta, oparta na technologii zastosowanej przez Agfę w płytach :Thermolite Plus, przeznaczona do drukowania nakładów nieprzekraczajšcych 100 tys. odbitek. W przeciwieństwie do zwykłych płyt termicznych, wywoływanych z użyciem chemii, :Azura wymaga jedynie wyczyszczenia w miejscach nienaœwietlonych. Z tego względu Agfa nie nazywa jej kompletnš płytš typu processless, gdyż w dalszym cišgu po naœwietleniu potrzebna jej dalsza obróbka. Tyle tylko, że jest to proces tańszy i bardziej przyjazny dla œrodowiska. Co nowego w CtP? Paletę termicznych systemów CtP poszerzono o półformatowš naœwietlarkę :Acento, dostępnš w kilku wersjach, w najszybszej oferujšcš wydajnoœć 20 płyt/h. Urzšdzenie można wyposażyć w jeden z trzech systemów ładowania płyt, z których najbardziej pojemny pozwala na magazynowanie w trzech kasetach do 300 płyt. :Acento opcjonalnie jest wyposażona w system wycinania registrów w trybie inline, naœwietlarkę zoptymalizowano z myœlš o współpracy z płytami :Thermostar, systemem workflow :Apogee. W naœwietlarce można stosować raster :Sublima, maksymalna liniatura to 240 lpi. Natomiast linię :Xcalibur rozszerzono o wersję XXT, która pojawi się zarówno w modelu B1, jak i w systemach VLF. W systemach :Xcalibur XXT zastosowano lasery o wyższej mocy, szybsze bębny oraz wydajniejsze systemy ładowania i wyładowywania płyt. W wersji XXT system :Xcalibur 45 oferuje wydajnoœć 40 płyt B1/h, w naœwietlarce, podobnie jak w modelu VLF, można zastosować zaawansowany raster Agfa :Sublima. Z kolei fioletowe systemy Agfy Đ :Palladio i :Galileo wyposażono w nowe mocniejsze diody laserowe 30 mW; nowe modele będš dostępne na rynku od kwietnia. W systemach będzie można naœwietlać zarówno płyty srebrowe, jak i fotopolimerowe, m.in. wprowadzonš przez Agfę w czerwcu 2003 roku płytę :N91v. Firma poinformowała też o wprowadzeniu do oferty nowej, tańszej, bo manualnej wersji płaskiego systemu :Palladio, który pracuje z prędkoœciš 17 płyt/h i do sprzedaży wejdzie w maju. Naœwietlarka opcjonalnie może być wyposażona w pracujšcš online wywoływarkę. Manualna wersja :Palladio poczštkowo będzie oferowana z diodami 5 mW, zaœ od czerwca obie wersje :Palladio będš wyposażane już w nowe 30 mW diody. Systemy gazetowe Tu sprawa wymaga osobnego potraktowania, przede wszystkim z uwagi na przejęcie w paŸdzierniku 2003 roku przez Agfę gazetowego działu Esko-Graphics. Gdy podano wówczas tę informację na targach IfraExpo, wydawało się, że w ofercie Agfy znajdš się trzy linie gazetowych naœwietlarek CtP: własna Polaris, Autologic i Esko-Graphics. Tymczasem podczas lutowej konferencji w Mortsel szef działu gazetowego Agfy Kurt Smits wyjaœnił, że przejmujšc gazetowy biznes Esko-Graphics belgijski koncern nie nabył praw do produkcji systemów CtP ani tym bardziej do zakładów je produkujšcych. W tej sytuacji z gazetowej oferty Esko-Graphics w ofercie Agfy zachowało się przede wszystkim oprogramowanie. Jeœli chodzi o nowoœci dla rynku gazetowego, Agfa wprowadziła do oferty naœwietlarkę :Advantage w wersjach CL i CLS, będšcš rozwinięciem linii systemów pokazanych po raz pierwszy na ubiegłorocznych targach IfraExpo. Systemy będš oferowały prędkoœć Đ odpowiednio Đ 160 i 220 płyt/h i sš wyposażone, podobnie jak wersja :Advantage DL, w laser fioletowy. Naœwietlarki wyposażono w zamknięty system kontroli jakoœci :Afirma, w obydwu można też stosować raster :Sublima, pozwalajšcy na naœwietlanie z liniaturš do 180 lpi. Nowe wersje :ApogeeX i :Delano Na drupa Agfa pokaże też nowš wersję workflow :ApogeeX Đ 2.0. System ten oparto na standardach PDF, JDF i Digital Film oraz wyposażono w szereg sterowników, pozwalajšcych na obsługę naœwietlarek CtF i CtP oraz systemów proofingu. Nowe funkcje wprowadzono również w :Delano, systemie zarzšdzania produkcjš poligraficznš. System w wersji 1.1 będzie stosowany m.in. w ramach PrintCity przy produkcji różnego rodzaju zleceń. Podobnie jak workflow :ApogeeX, system :Delano jest w pełni kompatybilny ze standardem JDF. Kolejna nowoœć Agfy w dziedzinie oprogramowania to :Alterno Đ oparty na formacie PDF moduł konwersji barw przy produkcji opakowań. Warto również nadmienić, że 18 lutego czterech członków organizacji CIP4 Đ Agfa, EFI, Heidelberg i Screen Đ ogłosiło, że podczas targów drupa zostanie sformułowane ostateczne stanowisko wymienionych firm w sprawie standardu JDF. Dodajmy, że w pawilonie 4 znajdzie się wspólna prezentacja 23 firm pod hasłem JDF Parc. Po obu stronach w większym formacie O nowoœciach Agfy w zakresie druku wielkoformatowego, w tym o rozwišzaniach proofingowych, pisaliœmy w marcu. W tym zakresie najważniejszš nowoœciš firmy na drupa 2004 będzie nowa wersja proofera impozycyjnego :Sherpamatic, pozwalajšcego na obustronny wydruk próbny. Model o nazwie :Grand Sherpamatic będzie drukował na materiałach o szerokoœci do 50 cali. Zainteresowanych odsyłamy do wydania marcowego. SS