Agfa otwiera Centrum Technologii CtP przy Centrum Poligrafii MAN Roland w Offenbach
6 gru 2016 14:42

Przed kilkoma miesišcami informowaliœmy o planowanym otwarciu nowego centrum technologii CtP firmy Agfa przy Centrum Poligraficznym MAN Roland w Offenbach. Oficjalne otwarcie oœrodka miało miejsce pod koniec paŸdziernika. W ten sposób partnerzy PrintCity i inni przedstawiciele branży mogš zaprezentować klientom i potencjalnym użytkownikom najnowoczeœniejsze cyfrowe systemy kompleksowej obsługi przepływu prac w procesie przygotowania, drukowania i prac wykończeniowych. Zainstalowane w Offenbach systemy prepress Agfy to całkowicie zautomatyzowany system CtP Agfa Galileo VS 8 oraz wielkoformatowa naœwietlarka Agfa Xcalibur HS 80. Oprócz tego po raz pierwszy zaprezentowano w Europie Agfa Palladio Đ system CtP dla małych i œrednich drukarń, pokazany po raz pierwszy na targach PRINT 01 w Chicago. W tych trzech systemach CtP wykorzystywane sš płyty cyfrowe Agfa Thermostar i Agfa Lithostar Ultra-V. Przygotowaniem do druku steruje najnowsza wersja systemu zarzšdzania procesem produkcji Agfa Apogee Series 2 (w wersji 2.0), opartego na plikach PDF. Dwadzieœcia stacji roboczych zostało zintegrowanych w dwóch równoległych liniach produkcyjnych, z których każda wyposażona jest w moduł zarzšdzania produkcjš Apogee Series 2 Pilot, program rastrujšcy PDF RIP Apogee Series 2 oraz moduł zarzšdzania drukiem Apogee Series 2 PrintDrive. Każdš ze stacji wyposażono w oprogramowanie Apogee Create. Centrum jest też wyposażone w wielkoformatowe cyfrowe systemy do wydruków próbnych AgfaJet Sherpa 43 i AgfaJet Sherpa 62, w połšczeniu z oprogramowaniem do kontroli jakoœci (Quality Management System) oraz programem do zarzšdzania barwš ColorTune 4.0. Agfa zainstalowała ponadto swoje skanery: Agfa T5000 Plus i Agfa XY-15 Plus. Za poœrednictwem interfejsu InkDrive CIP3 modułu Apogee Series 2 PrintDrive, proces przygotowania do druku Agfy został połšczony z zainstalowanym w hali produkcyjnej systemem kontroli maszyny drukujšcej PECOM firmy MAN Roland. Dzięki temu możliwe jest bezpoœrednie przekazywanie parametrów nadawania farb. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>