Agfa Palladio Đ półformatowy system CtP z laserem fioletowym
6 gru 2016 14:42

Agfa poszerzyła swojš serię systemów bezpoœredniego naœwietlania płyt (CtP) fioletowym laserem, wprowadzajšc na rynek Agfa Palladio Đ całkowicie zautomatyzowanš, półformatowš (B2) naœwietlarkę z płaskim łożem, przeznaczonš dla małych i œrednich drukarń. Dostawy naœwietlarek Agfa Palladio rozpocznš się w pierwszym kwartale 2002 r. Agfa Palladio jest systemem w pełni zautomatyzowanym, który nie wymaga prawie żadnej obsługi ze strony operatora. Proces naœwietlania został uproszczony dzięki zautomatyzowaniu ładowania i przenoszenia płyt do wywoływania. Specjalna kaseta mieœci 50 płyt gotowych do naœwietlenia, co eliminuje potrzebę ręcznego podawania każdej płyty. System usuwa też samoczynnie papierowe przekładki ochronne. Opcjonalny, wewnętrzny system perforacji jeszcze bardziej automatyzuje pracę, umożliwia użytkownikowi przełšczanie się między dwoma ustawieniami perforacji. Agfa Palladio wykorzystuje płyty Agfa Lithostar LAP-V. Sš to płyty o wysokiej czułoœci, które doskonale nadajš się do naœwietlania fioletowym laserem tej naœwietlarki, emitujšcym œwiatło o długoœci fali 410 nm. Urzšdzenie naœwietla płyty z rozdzielczoœciš 1200, 2400 i 3000 dpi, co umożliwia drukarniom dostosowanie się do potrzeb klientów. W naœwietlarce Agfa Palladio zastosowano technologię płaskiego łoża, która umożliwia magazynowanie i naœwietlanie płyt w pozycji poziomej. System transportu umożliwia płynne przesuwanie stołu naœwietlajšcego wzdłuż naœwietlanej powierzchni, co każdorazowo zapewnia dokładne naœwietlenie obrazu. Ponadto zastosowana w tym systemie dioda laserowa, emitujšca œwiatło fioletowe, charakteryzuje się niezawodnoœciš, pozwalajšcš na stabilnš pracę lasera przez ponad 7000 godzin. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>