Agfa wprowadza na rynek oprogramowanie do obróbki obrazu
6 gru 2016 14:42

Agfa wprowadza na rynek oprogramowanie IntelliTune 2.0. Dzięki udoskonalonym algorytmom zostały poszerzone możliwoœci analizy danych obrazu. Unikatowa technologia przetwarzania wielowymiarowego Agfy (Multi-Dimensional Processing Đ MDP) automatycznie analizuje rozkład tonalny i przestrzeń barwnš w każdym obrazie, a następnie wykonuje obliczenia i wprowadza poprawki wymagane w celu uzyskania optymalnej reprodukcji. Kierujšc się uwagami użytkowników oprogramowania IntelliTune, Agfa wyposażyła je w takie cechy, jak intuicyjny interfejs ze sterowaniem za pomocš ikon, dzięki któremu nauczenie się programu jest łatwiejsze, a jego wykorzystanie bardziej produktywne. Wœród innych udoskonaleń można wymienić AutoTone Đ funkcję zwiększajšcš kontrast najjaœniejszych partii obrazu bez naruszania ogólnej równowagi tonalnej i kolorystycznej. IntelliTune 2.0 wykorzystuje profile ColorTune Pro lub dowolne profile ICC w celu zagwarantowania, że barwy widoczne na monitorze będš wiernie reprodukowane w całym systemie. Funkcja przetwarzania wieloskryptowego IntelliTune pozwala na przetwarzanie obrazu za pomocš więcej niż jednego skryptu. Użytkownik może obraz powielić, a następnie wybrać dla kopii inny skrypt. Można na przykład zastosować skrypt CMYK do oryginału przeznaczonego do druku oraz skrypt RGB do kopii, która będzie użyta w wydaniu internetowym gazety. Opracowano na podstawie informacji prasowej