Agora zamyka drukarnie w Pile i Tychach
22 mar 2019 13:40

Zarząd Agory planuje zwolnić 153 pracowników w segmencie druk. W oficjalnym komunikacie spółka podała, że stanowi to 57 proc. wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90 proc. zatrudnionych w drukarni w Pile i 90 proc. zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia w Tychach, które do połowy br. zostaną zamknięte.

Zwolnienia mają nastąpić w okresie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia w sprawie warunków zwolnienia grupowego ze związkiem zawodowym i radą pracowników obu spółek, w których będzie przebiegał ten proces. Spółka ma zaoferować pracownikom działania osłonowe i wspierające.

Agora poinformowała, że opublikuje komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji ze związkiem zawodowym działającym przy spółce oraz z radą pracowników obu spółek. Znajdą się w nim informacje o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia, która w całości obciąży wynik spółki i Grupy Agora w pierwszym kwartale br.

Spółka wyjaśnia, że decyzja o zwolnieniach ma związek z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, stosowanej w druku gazet, w której specjalizują się drukarnie grupy Agora.

„Trend ten wynika w dużej mierze ze spadku sprzedaży egzemplarzowej krajowej prasy drukowanej, której wydawcy są głównymi nabywcami usług realizowanych w technologii coldset. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej grupy – ze względu na ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem coldsetowym – czytamy w komunikacie. – Biorąc pod uwagę perspektywy dla rynku usług druku w technologii coldset oraz postępującą cyfryzację mediów, nie jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalności poligraficznej grupy Agora w jej obecnym kształcie. Dlatego też zarząd spółki uznał, iż konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań optymalizacyjnych, które mają na celu skupienie działalności poligraficznej grupy Agora w warszawskiej drukarni i stopniowe wygaszenie działalności operacyjnej drukarni w Pile i w Tychach do 30 czerwca 2019 r.” 

Powodem jest nie tylko spadek sprzedaży gazet drukowanych, odnotowywany przez wszystkich wydawców; spadek sprzedaży dzienników ogólnopolskich w ub.r. wyniósł blisko 10 proc., a w przypadku gazet regionalnych jest on jeszcze większy. Sztandarowy tytuł Agory – „Gazeta Wyborcza” – idzie w kierunku transformacji cyfrowej. Na koniec 2018 r. liczba prenumeratorów cyfrowych tego dziennika wynosiła 170 tys., a „papierowych” egzemplarzy sprzedawano 106 tys.

Agora podała, że warszawska drukarnia na Białołęce ma największe możliwości druku zarówno w technologii coldset, jak i heatset. Jeszcze 10 lat temu ponad połowa zleceń w drukarniach Agory pochodziła od klientów z zewnątrz. Obecnie jest ich na tyle mniej, że jedna drukarnia może obsłużyć cały nakład „Gazety Wyborczej” i druk innych tytułów, m.in. gazetek promocyjnych hipermarketów drukowanych w technologii heatset.

Opracowano na podstawie „GW” z 6.03.2019 i press.pl

 

cript>