ăHeidelberg Dialogue ForumÓ w Warszawie
6 gru 2016 14:43

27 paŸdziernika w siedzibie Heidelberg Polska odbyło się seminarium pt. ăDynamika rozwoju bezpoœredniej reklamy pocztowejÓ. Wœród blisko 60 słuchaczy byli przedstawiciele firm z różnych branż, które wykorzystujš na co dzień ten rodzaj reklamy jako sposób dotarcia ze swojš ofertš do klientów. Wykłady przedstawione na seminarium spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którzy podkreœlali, że była to dla nich dobra okazja do odœwieżenia wiedzy i uzyskania nowych informacji pomocnych w przygotowywaniu skutecznych kampanii wykorzystujšcych personalizowane i zindywidualizowane produkty poligraficzne, jakimi bez wštpienia sš materiały typu direct mail. Poza Polskš seminarium ăHeidelberg Dialogue ForumÓ odbyło się już w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Program przewiduje jeszcze seminaria w Niemczech, Austrii, Francji i Rosji. Wpłaty za udział w polskiej edycji seminarium zostanš w imieniu wszystkich jego uczestników przekazane na konto akcji dożywiania dzieci w szkołach ăPajacykÓ, którš prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska