ăINFOFLEXÓ Đ I Forum Fleksograficzne
6 gru 2016 14:43

Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, Zrzeszenie Polskich Fleksografów zmieniło dotychczasowš formułę organizowanych seminariów fleksograficznych. Zmiany te wynikajš z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami drukarń, firm, które dokonywały prezentacji, a także własnych obserwacji i doœwiadczeń. Zamiast jednodniowych seminariów organizowane będzie wiosnš i jesieniš (wrzesień/paŸdziernik) Forum Fleksograficzne. Celem Forum jest stworzenie neutralnej, ogólnie dostępnej platformy prezentujšcej wiedzę w formie: Ľ konferencji z 2 lub 3 niezależnymi jednodniowymi sesjami z prezentacjami w formie wykładów o tematyce technologicznej, organizacyjnej (planowanie produkcji w drukarni fleksograficznej, ISO, zagadnienia œrodowiskowe: odpady, opłaty produktowe, instalacje techniczne) oraz ăunijnejÓ; Ľ dwudniowej wystawy firm dostawczych w postaci ministoisk (tabletop) o powierzchni brutto 3 m2 (opcja: klasyczne stoisko z zabudowš) jako uzupełnienie oferty konferencyjnej. Tematyka wystawy obejmuje pełny cišg technologiczny, maszyny, wyposażenie, oprogramowanie, materiały oraz podłoża, a także usługi dla sektora fleksograficznego Ľ lub wieczornego spotkania integracyjnego dla przedstawicieli œrodowiska fleksograficznego (firmy skłonne do sponsoringu wieczoru sš mile widziane). PLFTA pragnie w ten sposób stworzyć firmom dokonujšcym prezentacji, a także innym firmom, które chciałyby uwidocznić swojš obecnoœć podczas Forum w formie wystawienniczej (ministoiska) możliwoœć dodatkowego kontaktu z klientem; niezależnej od wykładów programowej wymiany informacji, a przybyłym przedstawicielom drukarń sposobnoœć do zapoznania się ze skierowanš do nich ofertš. Zamiarem Zrzeszenia jest także to, aby Forum miało aspekt praktyczny (warsztaty technologiczne Đ przykładowo montaż form fotopolimerowych, czyszczenie wałków rastrowych). I Forum Fleksograficzne odbędzie się w dniach 12-13 marca 2003 roku, w Centrum Expo XXI w Warszawie przy ul. Pršdzyńskiego 12/14. W okresie trwania Forum w Centrum Expo będš się odbywały dwie niezależne imprezy œrodowiskowe: Warszawskie Targi Opakowań i Maszyn Pakujšcych PROPAK 2003 oraz VI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych PTS. Ramowy program konferencji podczas I Forum: Sesja I Đ 12 marca: Od oryginału do formy drukowej częœć I: Reprodukcja oryginału we fleksografii przy zastosowaniu technologii cyfrowej częœć II: Standaryzacja we fleksografii Sesja II Đ 13 marca: Zadrukowywanie opakowań częœć I: Opakowania giętkie częœć II: Opakowania tekturowe częœć III: Wšska taœma (opakowania kartonowe i etykiety, technologia UV) częœć IV: Odpady, ISO, Unia Europejska Opracowano na podstawie informacji PLFTA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>