Akcja interakcja
6 gru 2016 14:58

Wciąż duże szanse wzrostu biznesu, sukces masowej personalizacji druku oraz postępująca adopcja interaktywnych aplikacji drukowanych w sektorze opakowań to główne wnioski płynące z raportu „drupa Global Insights”. W październiku bieżącego roku drupa opublikuje pierwszy fragment światowego raportu „drupa Global Insights” zatytułowany „Wpływ Internetu na branżę poligraficzną – cyfrowa powódź”. Ilustruje on, w jaki sposób oparte na sieci narzędzia takie jak web-to-print, druk zmiennych danych, aplikacje interaktywne jak rozszerzona rzeczywistość (augmented reality) czy kody QR oraz technologie inteligentne jak drukowana elektronika wpływają lub wpłyną w najbliższym czasie na poszczególne obszary branży poligraficznej. Drukarnie i dostawcy z jednej strony oraz ich klienci z drugiej zmuszeni są do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, które często są również nowymi możliwościami. Werner M. Dornscheidt, prezes i dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf podkreśla znaczenie raportu drupy: Dzięki szczegółowym analizom światowego rynku i przeglądowi najnowszych trendów raport „drupa Global Insights” jest ważnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji strategicznych zarówno dla dostawców, jak i drukarń. Wiosną br. około 1100 przedstawicieli najwyższego szczebla kierowniczego z całego świata wzięło udział w internetowej ankiecie i wielu z nich dostarczyło bardzo interesujących informacji o branży poligraficznej. Wzrost znaczenia e-handlu E-handel rośnie niezwykle dynamicznie praktycznie we wszystkich regionach świata, co ma niebagatelny wpływ na transformację biznesów poligraficznych – ponad 50 proc. ankietowanych dysponuje już usługami web-to-print, a 14 proc. z nich przyjmuje już co najmniej jedną czwartą zleceń za ich pośrednictwem. Wydawcy zdają sobie sprawę, że katalogi drukowane stymulują sprzedaż internetową, więc 60 proc. drukarń wyspecjalizowanych w tym segmencie usług raportuje wzrost produkcji cyfrowej na żądanie. Masowa personalizacja Czy mowa o fotoalbumach, kalendarzach, artykułach biurowych, T-shirtach czy gadżetach reklamowych, w dużych czy małych nakładach – spersonalizowana produkcja w technologii cyfrowej rośnie w siłę. Już 72 proc. ankietowanych firm oferuje usługi druku zmiennych danych – w Stanach Zjednoczonych ten odsetek jest nawet wyższy, bo wynosi aż 87 proc. Choć udział stron ze zmiennymi danymi w stosunku do całej produkcji drukowanej wciąż pozostaje bardzo mały, to większość uczestników badania określiła ich wzrost jako umiarkowany lub szybki. Coraz więcej drukarzy komercyjnych oferuje szeroką gamę produktów drukowanych, które mogą zostać zamówione przez Internet i spersonalizowane. Trendy te zostały już opisane w raporcie „drupa Global Trends”, opublikowanym wiosną br.: 38 proc. drukarń komercyjnych i 32 proc. drukarń wydawniczych planuje inwestycję w arkuszowy, elektrofotograficzny system do cyfrowego druku kolorowego. Aplikacje interaktywne Interaktywność to słowo kluczowe, odkąd zamawiający materiały drukowane zdali sobie sprawę z siły komunikacji online i technologii mobilnych wspierających sprzedaż bezpośrednią. Kampanie cross-mediowe z pozyskiwaniem i analizą danych oraz wykorzystanie różnych kanałów (np. PURL, e-mail, SMS) są coraz częściej zamawiane przez zleceniodawców. Wśród najczęściej wykorzystywanych technologii można wymienić kody QR, rozszerzoną rzeczywistość (augmented reality) i tzw. komunikację near-field (bliskiego zasięgu). Jedna trzecia ankietowanych już oferuje druk interaktywny w takiej czy innej formie (np. elementy umożliwiające interakcję w publikacjach, komunikacji biznesowej, reklamach, na opakowaniach czy w reklamie zewnętrznej). Jak można się było spodziewać, różnice są znaczące pomiędzy poszczególnymi regionami: w Stanach Zjednoczonych druk interaktywny oferuje 44 proc. ba- danych, a na Bliskim Wschodzie zaledwie 3 proc. W branży opakowaniowej 50 proc. ankietowanych oferuje usługi związane z kodami QR, 43 proc. – z wykorzystaniem zmiennych danych, zaś 41 proc. – personalizację. Pierwszy raport „drupa Global Insights” został przygotowany w oparciu o bardzo szczegółową ankietę uwzględniającą szeroki zakres tematyczny obejmujący wpływ Internetu na usługi druku, ale także CRM, usługi zarządzania danymi, automatyzację workflow oraz wykorzystanie narzędzi IT. Celem raportu było zbadanie, w jaki sposób digitalizacja komunikacji wpływa na zapotrzebowanie na druk konwencjonalny oraz na różne podłoża (papier, tektura, folie, metal, szkło itp.). Konkluzja jest łatwa do przewidzenia: drukarze muszą zaakceptować nową rzeczywistość i przyszłość opartą na Internecie, zmienić swoje nastawienie i inwestować we właściwe technologie. Angielska wersja raportu zostanie opublikowana w połowie października br. na www.drupa.de. AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>