Akcydens i Delta Đ razem
6 gru 2016 14:43

W kwietniowym wydaniu Poligrafiki w jednym z artykułów na temat druku cyfrowego cytowaliœmy wypowiedŸ Adama Cichockiego, szefa drukarni Akcydens z Lasek, dotyczšcš zakupionej w połowie 2002 roku cyfrowej maszyny offsetowej Indigo Platinum. Pisaliœmy wówczas, że z różnych względów jej możliwoœci nie sš w pełni wykorzystywane, zaœ właœciciel drukarni zastanawia się nad sprzedaniem urzšdzenia. Okazało się, że zamiast pozbywać się maszyny, która nie jest w stanie na siebie zarobić, można znaleŸć lepsze rozwišzanie. W maju Akcydens podpisał umowę z warszawskš drukarniš Delta, na podstawie której maszyna Indigo została zainstalowana w siedzibie drugiej z firm. Tym samym usługi w zakresie offsetowego druku cyfrowego od 15 maja znajdujš się w ofercie obu przedsiębiorstw. Adam Cichocki przyznaje, że takie rozwišzanie było najlepszym wyjœciem z trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się jego drukarnia: Naszym problemem były przede wszystkim kwestie marketingowe i uwarunkowania techniczne zakładu w Laskach. Nie majšc przez rok stałego łšcza internetowego trudno sensownie korzystać z dobrodziejstw druku cyfrowego. Także lokalizacja drukarni i samej maszyny okazała się nie najlepsza. Wybraliœmy zatem wariant moim zdaniem optymalny. Siedziba firmy Delta znajduje się w centrum Warszawy, co Đ mam nadzieję Đ znacznie zwiększy liczbę druków wykonywanych na maszynie Indigo. Tym samym klientów przybędzie zarówno nam, jak i firmie Delta. Wspólnie z właœcicielem Delty, Sławomirem Tomaszewskim uznaliœmy, że współpraca i użytkowanie jednego urzšdzenia cyfrowego jest wyjœciem najlepszym Đ ja wybrnšłem z problemów zwišzanych przede wszystkim z lokalizacjš, Delta poszerzyła zakres œwiadczonych usług. SS