Akredytacja PARP w ramach programu PHARE dla Heidelberg Polska
6 gru 2016 14:43

Firma Heidelberg Polska otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci na wykonywanie usług w ramach programu PHARE w dziedzinie Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw. Akredytacja została przyznana w czterech dziedzinach, o jakie starała się firma: ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę; przygotowanie do wdrożenia rozwišzań innowacyjnych i nowych technologii; wdrożenie pozyskanych technologii oraz wdrożenie własnych rozwišzań technologicznych przedsiębiorcy. Od tej chwili klienci korzystajšcy z usług Heidelberg Polska mogš ubiegać się o dotacje pomocowe z Unii Europejskiej. Działania realizowane w ramach programu powinny zostać zakończone do dnia 31 maja 2004 r. Klienci firmy z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw z całej Polski mogš korzystać z dotacji w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu funduszu dotacji, który wynosi 7 mln EUR z funduszu PHARE oraz 2,33 mln EUR z budżetu państwa. Minimalna kwota dotacji to 1500 EUR, a maksymalna Đ 10 000 EUR, co oznacza, że dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 1500 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie może przekroczyć 10 000 EUR. Dotacja nie może przekroczyć 60% kwalifikowanych kosztów netto projektu. Firma Heidelberg Polska dołšczyła do firm znajdujšcych się na listach akredytowanych wykonawców, które dostępne sš na stronie internetowej PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska