Akzo Nobel Inks na targach Corrugated
6 gru 2016 14:42

W dniach od 10 do 15 czerwca w Villepinte pod Paryżem odbywały się targi Corrugated 2002, które odwiedziło prawie 8500 goœci ze 107 krajów. Swojš obecnoœć zaznaczyło 550 firm-wystawców. Wœród nich miała swoje stoisko firma Akzo Nobel Inks, dostawca farb fleksograficznych do zadruku tektury i podłoży chłonnych. Firma ta, znana na œwiecie ze szczególnej dbałoœci o ochronę œrodowiska i ekologiczne podejœcie do swoich produktów, jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek farby wodorozcieńczalne. W tym roku Akzo Nobel Inks zaprezentowała współdziałanie systemów pomiaru barwy i mieszalniczego. Przy doborze koloru, szczególnie na podłoża chłonne, bardzo ważny jest precyzyjny jego pomiar. Na stoisku prezentowano praktyczny sposób uzyskania odpowiedniej receptury włšcznie z wykonaniem przedruków dobieranych kolorów farb i oceny ich zgodnoœci z oryginałem. Pokazano, jak precyzyjnie przygotowana baza danych (komponentów) oraz odpowiedni sposób wprowadzenia danych podłoża drukowego majš wpływ na trafnoœć doboru kolorów bez koniecznoœci dokonywania wielu kolejnych korekt. Wišże się to z oszczędnoœciš czasu, iloœci zużywanych farb oraz możliwoœciš wysyłania gotowych receptur za pomocš poczty elektronicznej. Opracowano na podstawie informacji firmy Akzo Nobel Inks