Alfa Systems Converting Centre we Wrocławiu
6 gru 2016 14:43

4 marca br. nastšpiło oficjalne otwarcie Alfa Systems Converting Centre przy ul. Wyœcigowej we Wrocławiu. Jest to centrum œwiadczšce usługi w dziedzinie konfekcjonowania folii, taœm i papieru oraz doradztwa technicznego. Firma Alfa Systems od 1989 r. specjalizuje się w produkcji systemów poliuretanowych i poliestrów nasyconych, zajmujšc obecnie w tej dziedzinie dominujšcš pozycję w Polsce oraz jednš z czołowych w Europie Œrodkowej. Od ponad 12 lat Alfa Systems jest także przedstawicielem koncernu General Electric Plastics w zakresie dystrybucji i formatowania płyt oraz folii poliwęglanowych Lexan. Należy do grona liderów na polskim rynku folii i taœm dla poligrafii, reklamy i przemysłu elektronicznego. Posiada certyfikat ISO 9001:2000. Poza nowoczesnš wytwórniš polimerów w Brzegu Dolnym i nowo otwartym centrum we Wrocławiu ma też biuro handlowe w Warszawie. GE Plastics jest firmš globalnš, która potrzebuje lokalnych możliwoœci w dziedzinie obsługi rynku i dystrybucji Đ mówił podczas uroczystoœci otwarcia Jerzy Bondarek, prezes Alfa Systems. Đ Nasza firma zapewnia jej takie możliwoœci w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej. Prezes podkreœlił, że otwarcie Converting Center to doskonała okazja, aby umocnić współpracę m.in. z firmš DuPont oraz innymi wiodšcymi producentami folii, dzięki czemu znacznie poszerzy się oferta dla odbiorców Alfa Systems. Produkty oraz półprodukty importowane przez AS CC docierajš do Wrocławia z różnych krajów i kontynentów: USA, Japonii, Europy; tutaj sš konfekcjonowane i dostarczane klientom w odpowiednich formatach. Usługi Converting Center obejmujš: arkuszowanie, cięcie, przewijanie, formatowanie (m.in. wykrawanie i nacinanie) folii, taœm i papieru, a także pomoc w doborze materiału i pakowanie. Maszyny stanowišce wyposażenie centrum sš specjalnie zaadaptowane przez firmę GE do jego potrzeb i zostały przetransportowane do Wrocławia wprost z linii produkcyjnej z zakładu GE w Holandii. Na pytanie, dlaczego wybrano właœnie Wrocław, General Manager GE Polymershapes HiFi, Jan W. Koole wyjaœnił, że o tej lokalizacji zadecydowały wczeœniej przeprowadzone szczegółowe badania rynku, zwłaszcza jego zapotrzebowania w dziedzinie usług. Już obecnie wielu klientów firmy przenosi się na wschód, co obliguje jš do podšżania za nimi. Po wstšpieniu Polski do Unii Europejskiej Wrocław stanie się znaczšcym centrum na szlaku handlowym wschód-zachód, co umożliwi Converting Center obsługę klientów z obu tych kierunków. Jan Koole podkreœlał też wartoœć rynku polskiego dla firmy GE oraz fakt, że pragnie ona wraz ze swoim strategicznym partnerem Đ firmš Alfa Systems Đ stworzyć odpowiednie warunki do usług właœnie w Polsce. Nowe centrum umożliwi rozszerzenie zakresu tych usług dla potrzeb poligrafii, reklamy oraz producentów opakowań.Przybyli na uroczystoœć otwarcia goœcie po obejrzeniu prezentacji firm GE i DuPont mogli zapoznać się ăna żywoÓ z możliwoœciami zainstalowanych na miejscu maszyn, a następnie przy suto zastawionym bufecie podzielić się wrażeniami i uzyskać dodatkowe informacje od przedstawicieli poszczególnych firm. IZ