Alternatywa dla cyfry w świetle krótkich nakładów
24 maj 2019 10:03

Jedną z nadrzędnych potrzeb współczesnych drukarń jest dostarczanie druku najwyższej jakości w zakresie dokładności odwzorowywania kolorów, rozdzielczości oraz pasowania, w sposób możliwie wydajny i szybki, szczególnie w przypadku niskich nakładów. Wiele z nich chcąc drukować małe nakłady stawia na technologie cyfrowelicząc na stosunkowo niskie koszty stałe, co nie okazuje się w pełnym rozrachunku prawdą. Czy jednak jest to jedyne rozsądne wyjście? Francuski producent maszyn do druku Codimag wprowadzając hybrydową technologię druku Aniflo, będącą innowacyjną alternatywą dla druku niskich nakładów, a tym samym alternatywę dla druku cyfrowego. 

Technologia Aniflo dla druku niskich i średnich nakładów etykiet

Aniflo to odpowiedź na rosnący popyt klientów na krótsze nakłady druku o najwyższej jakości przy jednoczesnej presji na minimalizację kosztów. Technologia łączy wysoką jakość offsetu z prostotą i niezawodnością fleksografii. Aniflo wykorzystuje wyłącznie cztery cylindry w systemie farbowym pracującym z gęstą farbą offsetową typu waterless UV. Wałek rastrowy zapewnia transfer warstwy farby na gumowy wałek, który następnie przekazuje farbę na płytę, a ta z kolei na obciąg. Każdy wałek w zespole drukowym ma taką samą średnicę, co sprawia, że nie występuje efekt ducha. Zapewnia to spójność kolorów w poprzek i wzdłuż wstęgi. Dokładna, kontrolowana ilość farby trafia na płytę, a co za tym idzie i na podłoże na całej szerokości wstęgi, czego efektem jest uzyskanie zgodności kolorów na każdej etykiecie z nakładu. 

Technologia hybrydowa: połączenie fleksografii z offsetem 

W zespole drukującym Aniflo farba jest przekazywana na tuleję rastrową z otwartej komory z dwiema listwami raklowymi: jedną służącą do usuwania nadmiaru farby, drugą zapobiegającą wyciekowi farby z komory. Tuleja rastrowa posiada wygrawerowaną siatkę rastrową zaprojektowaną specjalnie z myślą o współdziałaniu z farbą mającą konsystencję pasty. Struktura została zaprojektowana do przenoszenia farb o dużej lepkości, a precyzyjny grawerunek umożliwia osiągnięcie bardzo precyzyjnego i jednolitego dozowania odpowiedniej ilości farby. Istnieją cztery typy standardowych tulei rastrowych, z których każdy przyjmuje różną objętość farby, pozwalając na uzyskanie szerokiego zakresu poziomów intensywności. Tuleja rastrowa może być w prosty sposób montowana i wymieniana. 

Przygotowanie druku offsetowego szybkie i proste jak druk cyfrowy

Aniflo zapewnia standardowo jakość HD, nie wymaga stosowania drogich płyt flekso oraz naświetlarek do nich. Cyfrowy workflow minimalizuje czas potrzebny od dostarczenia pliku PDF do uzyskania wydruku do 30 minut. Zastosowanie płyt offsetowych sprawia, że bardziej opłacalne dla firmy jest pełne wdrożenie workflow dla przygotowalni we własnym zakładzie. Naświetlanie płyty gwarantujące jakość HD w technologii CtP trwa mniej niż 3 minuty. Co więcej, wielu dostawców sprzedaje płyty bezprocesowe, co skraca proces i czyni go bardziej ekologicznym oraz opłacalnym. Prostota tego rozwiązania zapewnia maksymalne skrócenie czasu przygotowania do druku, nieporównywalnie szybciej niż we fleksografii, podobnie do przygotowania druku cyfrowego. 

Wiele możliwości produkcyjnych w linii

Konkurencyjną przewagą technologii Aniflo nad cyfrową w sektorze nisko- i średnionakładowego druku etykiet jest możliwość uszlachetniania w linii, z automatycznym sterowaniem gwarantującym płynność produkcji i ograniczenie ingerencji operatorów w proces do minimum. Maszyny Codimag można wyposażyć w zespoły do uszlachetniania w linii, takie jak: rotacyjne lub płaskie foliowanie na gorąco, tłoczenie na płasko, a także sitodruk semirotacyjny lub druk cyfrowy w celu maksymalizacji możliwości produkcyjnych. Stacje drukowe mogą być dowolnie konfigurowane i dopasowywane do indywidualnych potrzeb, np. można zespół do sitodruku umieścić jako pierwszy w celu nadruku białej apli. Możliwe jest też zastosowanie stacji fleksograficznej do np. nakładania lakieru w procesie foliowania na zimno. Istnieje również możliwość nadania produktom atrakcyjnego wyglądu np. z wykorzystaniem lakierów metalicznych, wypukłych i błyszczących nakładanych w jednym przejściu. Umożliwia to spełnienie wszelkich potrzeb klienta, włączając w to etykiety o wysokiej jakości, takie jak etykiety na butelki win, które wymagają wielu typów uszlachetnień. Możliwość uszlachetniania w linii zwiększa wydajność procesu, ograniczając ilość interwencji operatora, a tym samym minimalizując ryzyko uszkodzenia cennych roli, co może się zdarzyć w trakcie przenoszenia ich do zespołów uszlachetniających „obok linii”. Uszlachetnienia tej klasy nie są możliwe w technologii cyfrowej, co sprawia, że technologia Aniflo stanowi oszczędność dla drukarń, które nie muszą inwestować w dodatkowe – kosztowne zarówno w zakupie, jak i eksploatacji – urządzenia uszlachetniające.

Wykorzystanie technologii semirotacyjnej 

Kolejnym aspektem, który stoi za prostotą Aniflo oraz niskimi kosztami materiałów eksploatacyjnych, jest oparcie go na technologii semirotacyjnej – procesie umożliwiającym stosowanie tych samych wałków przy różnych raportach zadruku. Druk semirotacyjny umożliwia zmianę formatu drukowanej pracy poprzez zmianę jedynie formy drukowej. Ruch wzdłużny wstęgi jest zapewniany przez napędy sterowane komputerowo, podczas gdy odpowiednie prowadzenie wstęgi na maszynie jest realizowane przez system podawania i odbierania wstęgi oraz przez dwa systemy wałków tańczących. Cylindry drukowe obracają się ze stałą prędkością. W chwili nakładania obrazu podłoże i cylindry drukowe mają taką samą prędkość. Po nałożeniu obrazu wstęga zwalnia, cofa się i przyspiesza ponownie, dzięki czemu można nałożyć kolejny obraz. Obwód cylindra drukowego jest większy niż format maksymalny, co pozwala na płynny ruch wsteczny wstęgi. Raporty pomiędzy 50 mm i 350 mm mogą być określone co 0,01 mm i zaprogramowane za pośrednictwem interfejsu HMI. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie podłoża i minimalizację strat. 

Nieograniczona gama kolorów 

Istotnym punktem filozofii technologicznej Aniflo jest „druk rozszerzonym gamutem barw”. To odpowiednik druku cyfrowego wykorzystującego stałą paletę barw, od 4 do 7 kolorów. W technologii Aniflo wykorzystuje się to samo oprogramowanie do zarządzania kolorem co w większości systemów druku cyfrowego, dzięki czemu pasowanie kolorów staje się procesem prostym i bezbłędnym. Zamiast mieszania w kuchni farbowej, system cyfrowy maszyny odpowiednio dobiera składowe kolorów. W rezultacie powstaje profil proofingowy w oparciu o fingerprint maszyny. Zapewnia on dokładne pasowanie większości kolorów spotowych oraz kolorów Pantone. Takie podejście gwarantuje znaczące oszczędności czasu, materiałów oraz logistyki. Wyraźnemu skróceniu ulega też czas narządu, ponieważ nie ma konieczności przygotowywania kolorów spotowych. Znika też potrzeba zmiany farb między zleceniami, dzięki czemu eliminujemy etap mycia. Inne oszczędności wynikające ze stosowania tej technologii to również: brak konieczności składowania resztek farbowych, niższe koszty magazynowe w wyniku braku farb spotowych, a także redukcja odpadów materiałowych dzięki niezmiennej spójności kolorystycznej. Istotną zaletą jest także niski koszt farby wykorzystywanej w technologii Aniflo w porównaniu z tuszem wykorzystywanym w druku cyfrowym, co stanowi przewagę konkurencyjną w aspekcie kosztu druku. W celu zagwarantowania, że zostaną zaspokojone oczekiwania klienta zarówno co do druku, jak i zgodności z plikami PDF, istotne jest zastosowanie skalibrowanego systemu testowania kolorów dla zasymulowania druku etykiet na maszynie, na której będzie drukowana dana praca.

Innowacyjny system zmiany gęstości farby za pomocą temperatury 

Innowacyjny, autorski system sterowania gęstością farby za pomocą temperatury tulei rastrowej pozwala kontrolować ilość dostarczanej farby. Im temperatura wyższa, tym niższa jest lepkość farby i większa jej ilość jest przenoszona na podłoże, uzyskując bardziej intensywną barwę. Wysoki poziom automatyzacji procesu sprawia, że nie wymaga on poszerzania umiejętności operatora. Ingerencja ludzka w tym procesie ogranicza się do ustawienia temperatury. Brak regulacji równowagi farba-woda, jak to ma miejsce w przypadku kontroli nafarbiania typowego dla druku offsetowego, powoduje, że operator nie musi poświęcać wiele czasu na ustawianie parametrów druku. Skraca to także zdecydowanie ilość odpadów w tym początkowym procesie. Dodatkowo zastosowanie tylko czterech cylindrów w układzie drukowym skraca ścieżkę farbową do podłoża, dzięki czemu możliwe jest szybkie wprowadzenie zmian w intensywności barw na wydruku. 

Możliwość drukowania na dowolnym podłożu

Aniflo wykorzystuje farby waterless offset UV odporne na kontakt ze światłem dziennym w warunkach produkcyjnych. Farby te są również kompatybilne z lampami suszącymi LED-UV, charakteryzującymi się walorami ekologicznymi takimi jak dłuższa żywotność, niskie zużycie energii, niska emisja ozonu i krótki czas rozruchu. Ponadto, w przeciwieństwie do druku cyfrowego, możliwe jest zastosowanie różnych podłoży zarówno chłonnych, jak i niechłonnych: od folii samoprzylepnej przez shrink sleeve’s po karton. 

Brak umów serwisowych

Kolejnym argumentem przemawiającym za przewagą Aniflo nad drukiem cyfrowym jest fakt, że zakup maszyny jest jednorazową inwestycją o szybkiej stopie zwrotu. Przeciwieństwem jest technologia cyfrowa, wymagająca drogich tuszów i często zobowiązująca do umów serwisowych oraz opłacania click-charge.

Maszyna szyta na miarę

Aniflo jest maszyną dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Szeroki wybór zapewnia możliwość uzyskania bogatego wzornictwa produktu. Workflow oraz oprogramowanie wspierające umożliwiają drukarzowi bez doświadczenia w druku offsetowym uzyskanie precyzyjnych i przewidywalnych rezultatów szybko, prosto i tanio, a co za tym idzie Aniflo pozwala na konkurencyjną obsługę zleceń nisko- i średnionakładowych.

Podsumowując

Wiele drukarń etykiet przechodzi na technologię cyfrową, ale dlaczego? Jest to spowodowane szukaniem rozwiązania dla druku zleceń niskonakładowych. Dzieje się tak, ponieważ porównujemy koszty do kosztów druku fleksograficznego.

Fleksografia jest kosztowna dla krótkich zleceń głównie ze względu na koszty płyt fleksograficznych, czas przygotowania i uzbrojenia maszyny oraz odpady. Te elementy stwarzają dość wysokie koszty stałe, które drastycznie zwiększają cenę etykiety przy krótkich zleceniach. Na dzień dzisiejszy średnia długość zlecenia w Europie wynosi 4500-5000 metrów wstęgi.

Oblicza się, że miejsce przecięcia się linii kosztu druku pomiędzy fleksografią a cyfrą wynosi od 1000 do 1500 metrów (widać to na poniższym wykresie).

Wstawiając w wykres linię opłacalności druku w technologii Aniflo widzimy dwa nowe miejsca przecięcia. Jest to około 300 metrów z linią druku cyfrowego – od tego miejsca bardziej opłacalny jest druk w technologii Aniflo. Drugim jest miejsce przecięcia się z linią druku fleksograficznego. Jest to dla długości zlecenia około 10 000 m; tu zaczyna się większa opłacalność druku fleksograficznego w porównaniu z technologią Aniflo. 

Wykres ten bardzo ciekawie obrazuje obszary opłacalności. Każda drukarnia może analizując swoje zlecenia zweryfikować, w którym obszarze potrzebuje rozwoju i możliwości technologicznych. 

Musimy mieć świadomość, że jeśli nie zidentyfikujemy tych granic, to dla każdej zmiany długości zlecenia na krótszą drukarnie staną przed problemami kosztu druku. W przypadku kosztu druku cyfrowego te koszty zwiększają głównie opłaty za kliknięcia, wysokie koszty tuszu, wykończenie i uszlachetnianie poza linią… Co więcej, trudne jest drukowanie na niektórych materiałach, zwłaszcza gdy trzeba drukować na obrabianym materiale i dostosowywać szerokość, aby uniknąć strat (zmiana szerokości rolki przy druku cyfrowym etykiety może być koszmarem, jeśli jest to w ogóle możliwe!).

Myśl o przejściu na nową technologię druku może zniechęcać. Jednak technologia Aniflo zapewnia możliwość uzyskania bogatego wzornictwa produktu, workflow oraz oprogramowania wspierającego, które umożliwia drukarzowi bez doświadczenia w druku offsetowym uzyskanie precyzyjnych i przewidywalnych rezultatów szybko i prosto, a co za tym idzie pozwala na konkurencyjną obsługę zleceń nisko- oraz średnionakładowych.

W Polsce dystrybutorem firmy Codimag jest firma GRAW.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Graw