ăMaszynowcyÓ w DŸsseldorfie
6 gru 2016 14:43

Mimo że tegoroczne targi drupa upłynš raczej pod hasłem usieciowienia produkcji poligraficznej, a co za tym idzie Đ wszelkiej maœci systemów informatycznych, dostawcy sprzętu, w tym maszyn offsetowych, nie próżnujš. O konferencjach prasowych trzech dostawców niemieckich piszemy kilka stron wczeœniej. Pora na przeglšd nowoœci producentów z Czech, Japonii i innych krajów. Goss Đ dziœ, jutro i w przyszłoœci Hasło to będzie przyœwiecać tegorocznej ekspozycji firmy Goss International i trzeba przyznać, że po informacjach o przejęciu działu maszyn zwojowych Heidelberga stało się ono jeszcze bardziej aktualne. Częœć stoiska obejmujšca rozwišzania ăna dziœÓ to przede wszystkim propozycje Gossa dla obecnych klientów firmy, poszukujšcych możliwoœci rozbudowy i wzbogacenia swoich przedsiębiorstw. To dla nich Goss przygotował pakiet pod nazwš ăGoss Lifetime Support ServicesÓ, składajšcy się z aktualnie dostępnych technologii i programów. Jednš z kluczowych częœci pakietu jest uhonorowany nagrodš GATF InterTech Technology Award cyfrowy system nadawania farby Goss Digital Inking System. Znajduje on zastosowanie zarówno w już istniejšcych maszynach, jak i w modelach rozbudowanych, pozwalajšc, jak zapewnia producent, na zmniejszenie zużycia farby, poprawę jakoœci druku, zwiększenie wydajnoœci produkcji i redukcję czasów przestoju maszyny, a także zmniejszenie iloœci odpadów. Na stoisku firmy znajdzie się też osobne miejsce, gdzie będš się odbywać prezentacje ostatniej generacji systemu Goss DigiRail Digital Inker. W ramach rozwišzań ăna dziœÓ Goss zaprezentuje też automatyczny system kontroli pracy maszyny, dostępny we wszystkich nowych maszynach, jak również w egzemplarzach już pracujšcych. W tym drugim przypadku system jest dostępny jako osobna konsola, opcjonalnie wyposażona w oprogramowanie typu MIS. Druga częœć stoiska Goss International będzie poœwięcona rozwišzaniom ăna jutroÓ. Firma posiada w ofercie maszyny o pojedynczej, podwójnej i potrójnej szerokoœci, oferujšc pełne portfolio dla klientów o różnych wymaganiach i potrzebach. Poza tym Goss produkuje specjalne dodatki do czteropoziomowych wież, dobudowywane zarówno we własnych maszynach, jak też w maszynach innych producentów. Na całym œwiecie firma zrealizowała już ponad 50 tego rodzaju projektów. W trzeciej częœci stoiska, nazwanej przez firmę Goss Technology Theater, zostanš zaprezentowane rozwišzania ăna przyszłoœćÓ. Będš tam pokazane rezultaty pracy działu badawczo-rozwojowego firmy, wychodzšc, jak zapowiada Goss, daleko poza obszar dostępnych dziœ technologii i konwencjonalnego projektowania maszyn. Podczas licznych prezentacji zostanš pokazane różne technologie opracowane przez firmę Goss, jak również system drukujšcy przyszłoœci, majšcy Đ zdaniem producenta Đ rozwišzać większoœć problemów, jakie napotykajš dziœ drukarnie gazetowe i akcydensowe. Na podstawie informacji firmy Goss International opracował SS Ewolucja wg Wifaga Bezpoœrednie naœwietlanie płyt w maszynach gazetowych stało się faktem Đ 30 marca szwajcarski Wifag zaprezentował maszynę o podwójnej szerokoœci Evolution 371. Podczas trzydniowych prezentacji w siedzibie firmy w Bernie około 300 przedstawicieli drukarń gazetowych z całej Europy (także z Polski) miało okazję obejrzeć możliwoœci nowej maszyny podczas pokazów ăna żywoÓ. W gronie zaproszonych goœci znalazła się ekskluzywna, 10-osobowa grupa dziennikarzy, wœród nich przedstawiciel Poligrafiki. Evolution 371 to pierwsza komercyjnie dostępna maszyna gazetowa typu Computer-to-Press. W styczniu Wifag podpisał pierwszy kontrakt na dostawę Evolution 371 do drukarni DZO w Oetwil k. Zurychu. Inna szwajcarska drukarnia gazetowa, NZZ z Zurychu, zdecydowała się na model Evolution 471, będšcy rozwinięciem 371. Firma poinformowała też o kolejnych kontraktach na maszyny serii Evolution, podpisanych m.in. z francuskš drukarniš Ouest-France i szwajcarskš firmš CIR ze Sion. Maszyny z serii Evolution wyposażono w wiele rozwišzań z zakresu elektroniki, możliwoœć współpracy z cyfrowym systemem workflow, jak również w system bezpoœredniego naœwietlania płyt offsetowych. Najważniejsze nowe funkcje wprowadzone w tych maszynach to: panel kontrolny pozwalajšcy na cyfrowš obróbkę drukowanego materiału, cyfrowa kontrola całego procesu drukowania (m.in. ustawianie pasowania kolorów, kontrola gęstoœci farby i kontrola odcięcia podczas pracy maszyny) oraz naœwietlanie płyt w maszynie. Warto podkreœlić, że zastosowany w maszynach system CtPress, oferujšcy naœwietlanie z rozdzielczoœciš z zakresu 1000-2500 dpi, został w całoœci opracowany przez Wifaga Đ firma nie korzystała z dostępnych na rynku rozwišzań. Płyty sš naœwietlane w technologii termicznej; obecnie w maszynach Evolution stosowane sš płyty Thermolite Plus firmy Agfa. Co ciekawe, wszystkie wyżej wymienione funkcje sš dostępne jako opcja. Oznacza to, że maszyna może być dostarczona tylko z częœciš zastosowanych w pełnej wersji rozwišzań, można też z nich zrezygnować i dokupić w przyszłoœci. Takie modularne rozwišzanie powoduje, że klient może zaczšć od podstawowej konfiguracji, która m.in. nie obejmuje naœwietlania płyt w maszynie, i w razie potrzeby dokupić system CtPress. To zaœ oznacza, że w maszynach można stosować płyty offsetowe naœwietlane poza maszynš. Podczas prezentacji przedstawiciele firmy Wifag podkreœlali, że największe korzyœci wynikajšce z użytkowania maszyn Evolution to: zredukowana obsługa przez operatora, niższe straty materiałowe, możliwoœć stałego monitorowania całego procesu produkcji, jak również Đ choć to raczej korzyœć dla redakcji Đ póŸniejszy deadline. Całoœć ma zagwarantować bardziej stabilnš, tańszš i w rezultacie szybszš produkcję. Zaprezentowana w Bernie maszyna nie przypadkiem nosi nazwę Evolution. Szef Wifaga Goetz Stein jest zdania, że jest to naturalny etap w rozwoju maszyn gazetowych, zaœ prawdziwš rewolucję ma stanowić zapowiadane już dziœ pojawienie się płyt wielorazowego zapisu, które będzie można stosować dziesištki, a nawet setki razy. Nad systemami tego rodzaju pracuje wielu producentów maszyn drukujšcych i materiałów (kilku z nich z pewnoœciš zaprezentuje swoje osišgnięcia na drupie); Wifag ostrożnie zapowiada, że pierwsze maszyny gazetowe z systemem bezpoœredniego naœwietlania płyt wielokrotnego zapisu pojawiš się na rynku nie wczeœniej niż za trzy lata. Czy zatem kolejna maszyna szwajcarskiego dostawcy będzie nosić nazwę Revolution? SS Akiyama Đ nowe możliwoœci Dostawca z Japonii, firma Akiyama, przedstawi maszynę Jprint 5P540, drukujšcš w trybie 5/5 kolorów w jednym przelocie bez odwracania. Takie rozwišzanie jest możliwe dzięki zastosowaniu unikalnej ăpiętrowejÓ konstrukcji maszyn. Model 5P540 prezentowany na targach jest przystosowany do zadrukowywania arkuszy o maksymalnym formacie 720x1030 mm z prędkoœciš 13 000 ark/h. Układ cylindrów płytowych umożliwia wymianę płyt jednoczeœnie na wszystkich zespołach przez jednego operatora. Swojš premierę na targach będzie miała maszyna Akiyama Extreme 440. Jest to 4-kolorowa maszyna w formacie 740x1040 mm, umożliwiajšca zadrukowywanie arkuszy o gruboœci od 0,04 mm do 1,0 mm z prędkoœciš 16 000 ark./h. Jak informuje producent, Akiyama Extreme jest w pełni zautomatyzowanš i wysoko wydajnš maszynš dzięki zastosowaniu takich rozwišzań jak: zdalna regulacja registra skoœnego poprzez koszenie płyty oraz automatyczne zakładanie płyt na wszystkich zespołach jednoczeœnie, wstępne ustawianie formatu papieru i docisku czy w końcu automatyczne systemy mycia. Opracowano na podstawie materiałów firmy Mercator Poligrafia Shinohara czyli 17 tys. ark./h Maszyny firmy Shinohara będš pracowały w ramach PrintCity, którego partnerem jest japoński producent. Swojš europejskš premierę będš tam miały maszyny w nowym design, dostosowane do drukowania z prędkoœciš do 17 000 ark./h. Shinohara zaprezentuje trzy modele maszyn: Shinohara 52 IV (4-kolorowa maszyna w formacie B3 dostosowana do drukowania z użyciem płyt poliestrowych, wyposażona m.in. w półautomatycznš zmianę płyt, zdalnš regulacje registra skoœnego, automatyczne mycie układu farbowego i obcišgu gumowego); Shinohara 75 IVP (wysoko zautomatyzowana 4-kolorowa maszyna w formacie B2 ze œrednim wykładaniem, wyposażona w zdalnš regulację registra skoœnego poprzez koszenie płyty oraz automatyczne systemy mycia); Shinohara 75 VIHPC (6-kolorowa maszyna z odwracaniem (2/4) i wysokim wykładaniem w powiększonym formacie 585 x 750 mm, wyposażona w wieżę lakierujšcš z raklem komorowym Harris & Bruno, pełnš automatyzację narzšdzania oraz system CIP 3 i unikalny system nawilżania Epic Delta). Œwiatowš premierę na targach drupa 2004 będzie miała maszyna Shinohara 52 Uno. Jest to 4-kolorowa maszyna w formacie B3 o zupełnie nowej konstrukcji satelitarnej. Maszynę wyróżnia mozliwoœć drukowania na papierach o gruboœci z zakresu 0,04-0,8 mm. Uno 52 jest zbudowana w oparciu o jeden cylinder dociskowy poczwórnej œrednicy oraz zespoły farbowe z raklem komorowym i wałkiem aniloksowym. Maszyna posiada możliwoœć lakierowania UV i utwardzania UV. Opracowano na podstawie materiałów firmy Mercator Poligrafia Komori: Freedom of Impression Freedom of Impression to przewodnie hasło Komori na targach drupa 2004, na których firma pokaże osiem maszyn w siedmiu strefach, poœwięconych różnym segmentom rynku. I tak w strefie pod nazwš Perfecting Theater, poœwięconej maszynom wyposażonym w system odwracania arkusza, będzie prezentowana nowa 10-kolorowa maszyna pracujšca w trybie 5/5 Lithrone New L-1028P, oferujšca specjalny 3-cylindrowy mechanizm odwracania arkuszy. System ten, zdaniem producenta, zapewnia stałe i precyzyjne odwracanie przy wszystkich rodzajach podłoża i pełnym zakresie jego gruboœci oraz przy pełnej prędkoœci pracy maszyny. W tej samej strefie będzie też prezentowana 8-kolorowa maszyna z ăperfektoremÓ Lithrone S840P. Firma zapowiada, że podczas prezentacji maszyna będzie pracowała z maksymalnš prędkoœciš 15 tys. ark./h. W strefie czasopism i wydawnictw akcydensowych będzie prezentowana 5-kolorowa maszyna pełnoformatowa, oferujšca drukowanie dwustronne bez potrzeby stosowania systemu odwracania arkusza Đ Lithrone S540SP. Maszyna ta przy maksymalnej prędkoœci wynoszšcej 13 tys. ark./h (15 000 przy układzie 4/4) oferuje Đ jak zapewnia Komori Đ wydajnoœć dwu-, a nawet trzykrotnie wyższš niż typowa maszyna offsetowa. Drugš maszynš pracujšcš w tej strefie będzie Komori System 38S Đ 16-stronicowa offsetowa maszyna zwojowa, oferujšca, jak twierdzi producent, najszybsze na œwiecie narzšdzanie z jednokrokowš w pełni automatycznš regulacjš registra, doborem barw, regulacjš złamywania i zmianš płyt. W strefie druku akcydensowego Komori wystawi trzy maszyny: półformatowš Spica 429P z nowym mechanizmem odwracania arkusza, ćwierćformatowš Lithrone L-420 wyposażonš w zaawansowany system sterowania maszynš i w pełni cyfrowy workflow oraz model New Lithrone L-428 w formacie B2 (taki sam egzemplarz pracuje od wrzeœnia ub.r. w Polsce, w drukarni Geokart w Rzeszowie). Kolejna strefa to drukowanie na kartonach; tu Komori pokaże 6-kolorowš maszynę z podwójnym wykładaniem i wieżš lakierujšcš Lithrone S-640, przeznaczonš do drukowania na podłożach o gruboœci maksymalnej 1 mm. Warto dodać, że wszystkie prezentowane na stoisku Komori maszyny zostanš podłšczone do systemu DoNet, opartego na standardzie CIP4/JDF. W strefie DoNet firma przedstawi pełny cyfrowy workflow, system zarzšdzania barwš, system kontroli produkcji oraz inne rozwišzania z zakresu prepress. Istotnš częœciš strefy DoNet będzie K-Station Đ serwer umożliwiajšcy centralne przetwarzanie danych produkcyjnych. Drupa będzie również okazjš do zaprezentowania nieco mniej znanej częœci asortymentu Komori: maszyn do drukowania opakowań produkowanych przez francuskie zakłady firmy w Chambon oraz maszyn stalorytniczych do drukowania banknotów. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf Mitsubishi premiera za premierš Mitsubishi to drugi pod względem wielkoœci sprzedaży dostawca maszyn drukujšcych z Kraju Kwitnšcej Wiœni. Na targach drupa firma pokaże kilka maszyn, oferujšcych najnowoczeœniejsze rozwišzania konstrukcyjne i technologiczne. Stoisko Mitsubishi zostanie podzielone na kilka stref. W pierwszej, nazwanej Strefš Technologii Przyszłoœci, będzie prezentowana zwojowa maszyna offsetowa DIAMOND 16 MAX-V (na zdjęciu poniżej) ze zmiennym odcięciem, wyposażona w system płyt ponownego użycia (RPS Đ Reusable Plate System). Jak powszechnie wiadomo, do tej pory szerokoœć odcięcia wstęgi papieru w maszynach zwojowych była uzależniona od obwodu cylindra płytowego. Firma Mitsubishi postanowiła to zmienić, wprowadzajšc w maszynie DIAMOND 16 MAX-V zmienne odcięcie z zakresu 546-625 mm. Jak zapewnia producent, rozwišzanie w postaci wymiany różnej œrednicy tulei na płyty i obcišgi, jak również zmiany ustawień złamywaka sš łatwe i szybkie w realizacji. Druga istotna nowoœć to system ponownego zapisu danych na płytach offsetowych. W systemie RPS aluminiowa płyta jest tylko podłożem, na które nakłada się specjalnš polimerowš folię. Obraz, naœwietlany w systemie DI (direct imaging), jest nanoszony właœnie na owš folię, która po wydrukowaniu zlecenia jest z płyty zmywana. Z myœlš o kolejnym zleceniu nanoszona jest nowa folia, dzięki czemu płyta może być stosowana wiele razy. W przeciwieństwie do znanych z rynku rozwišzań DI, gdzie naœwietlanie płyt odbywa się w maszynie, system RPS to wolno stojšce urzšdzenie do zapisywania i kasowania obrazów. Druga ze stref, Strefa Nowych Technologii, będzie miejscem prezentacji dwóch offsetowych maszyn arkuszowych: DIAMOND 3000TP z podwójnym systemem odwracania arkusza i DIAMOND 3000LX. W przypadku pierwszej z nich najważniejszš zaletš jest możliwoœć zadrukowania, polakierowania i wysuszenia arkuszy po obu stronach w jednym przejœciu przez maszynę. Zastosowana w maszynie suszarka IR pozwala na natychmiastowš dalszš obróbkę arkuszy. Z kolei model DIAMOND 3000LX jest przeznaczony do zadrukowywania podłoży o różnej gruboœci: od 0,04 do 1,00 mm. W Strefie Cyfrowej zostanie zaprezentowana propozycja Mitsubishi w zakresie integracji systemów workflow z systemami MIS (Management Information System) i interfejsami stosowanymi w przygotowalni. Poza tym Mitsubishi będzie demonstrować osišgnięcia w dziedzinie zwojowego druku heatsetowego i gazetowego. Na podstawie informacji firmy Mistsubishi opracował SS Polly Prestige nabiera kolorów Na targach drupa uwagę zwiedzajšcych stoisko firmy Graphitec przycišgnie z pewnoœciš Polly Prestige 674 w bardzo interesujšcej konfiguracji z 6 zespołami drukujšcymi, niezależnym zespołem lakierujšcym i wydłużonym wykładaniem. Zwiększona do 23 liczba stref kałamarza farbowego oraz powiększenie maksymalnego obszaru zadruku do 510x735 mm to tylko częœć wprowadzonych nowoœci. Polly Prestige 674 wyposażona jest w zespół lakierujšcy in-line. W celu osišgnięcia najwyższej jakoœci druku zastosowano w nim system nakładania lakieru dyspersyjnego poprzez rakiel komorowy firmy Harris&Bruno z cyrkulatorem lakieru. Przedłużone wykładanie wyposażone w zespół suszšcy zarówno IR, jak i goršcym powietrzem pozwala na dokładne dosuszenie zadrukowanych i polakierowanych arkuszy. Na stoisku Grafitec będzie też prezentowana druga linia produktów tej firmy Đ maszyna Polly Performer 566. Ta mniejsza maszyna w formacie A2 zostanie zaprezentowana w konfiguracji pięciokolorowej, wyposażonej w unowoczeœniony system zdalnego sterowania kałamarzami farbowymi i registrami Đ PollyControl posiadajšcy możliwoœć regulacji registra skoœnego podczas pracy. Na ostatnim zespole drukujšcym zamontowano system lakierowania. Maszyna Polly Performer 566 będzie wyposażona również w automatyczne mycie obcišgu gumowego i zespołu farbowego, przechwytak z rolkami, kontrolę funkcji marki bocznej oraz non-stop wykładanie. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia Ryobi Đ nie tylko maszyny Kilka nowoœci zaprezentuje japońska firma Ryobi. Znajdš się wœród nich: Ryobi 758P, maszyna 8-kolorowa w formacie 750x600 mm wyposażona w system odwracania arkusza (druk 8+0 oraz 4+4); Ryobi 755 Đ 5-kolorowa maszyna w formacie 750x600 mm w wersji do drukowania na kartonie, czyli o rozszerzonym zakresie gruboœci podłoży (0,04 Đ 0,80 mm) oraz Ryobi 3404DI Đ UV, 4-kolorowa cyfrowa maszyna w formacie B3 z naœwietlaniem płyt na maszynie do drukowania farbami UV. Firma przedstawi też Ryobi Smart Net, system cyfrowego obiegu danych. Poza tym na stoisku będš prezentowane znane już modele: Ryobi 522HE, Ryobi 524HE (odpowiednio 2- i 4-kolorowe maszyny w formacie B3 w wersji ekonomicznej) oraz Ryobi 3304HA Đ 4-kolorowa maszyna A3 z automatycznš zmianš płyt, automatycznymi myjkami oraz pulpitem zdalnego sterowania. Opracowano na podstawie informacji firmy Grafikus Adast Đ dwie premiery Na targach drupa firma Adast przedstawi dwie nowe maszyny: AD 747P+L i AD 857P (ta druga to nowoœć w skali œwiatowej) oraz model AD557P DI po modernizacji. Maszyna AD 747 P+L to przedstawiciel nowej serii arkuszowych maszyn offsetowych formatu A2, dostępnych w wersji 2-, 4- lub 5-kolorowej. Maszyna została wyposażona m.in. w półautomatyczne mocowanie płyty offsetowej, podciœnieniowy stół spływowy, automatycznš myjkę obcišgu offsetowego, automatycznš myjkę wałków farbowych, sterowanie kałamarzami farbowymi i registrami łšcznie z registrem diagonalnym z ekranu dotykowego na wykładaniu. Posiada nowoczesne cyfrowe sterowanie napędu głównego maszyny oraz napędu stołu nakładacza, nawilżania lub duktora zespołu farbowego. Zupełnš nowoœciš w ofercie Adasta będzie natomiast arkuszowa maszyna offsetowa ADAST 857P. Także tu producent wprowadził szereg nowoczesnych rozwišzań, znanych z modelu w formacie A2. W celu zwiększenia uniwersalnoœci wykorzystania maszyny może ona być wyposażona w system odwracania arkusza. Nowa maszyna posiada centralny pulpit sterowania ADACONTROL, przeznaczony nie tylko do zwykłego sterowania układem farbowym i registrami maszyny (włšcznie z registrem diagonalnym), ale umożliwiajšcy praktyczne sterowanie całš maszynš. Firma pokaże też udoskonalonš wersję pięciokolorowej arkuszowej maszyny offsetowej ADAST 557P DI, w której drukowanie oparte jest na zasadzie suchego offsetu oraz na cyfrowym naœwietlaniu płyty offsetowej w maszynie. Maszyny te sš produkowane w wersjach cztero- i pięciokolorowych. Opracowano na podstawie informacji firmy Ankovo