Amcor członkiem Polskiej Izby Druku
21 mar 2023 12:56

Po sukcesie konferencji Polskiej Izby Druku, która odbyła się 25 listopada ub.r. i towarzyszyła jubileuszowi 30-lecia PID oraz Gali Złotego Gryfa, do grona członków dołączają nowe firmy. Jedną z nich jest największy na świecie producent opakowań, firma Amcor. Prezes Jerzy Czubak podaje wiele powodów, dla których warto wstąpić w szeregi Izby.

To nie była dla nas oczywista decyzja – mówi Jerzy Czubak, prezes Amcor Speciality Cartons. – Przez lata wystarczało nam członkostwo w ECMA (European Carton Makers Association), które z uwagi na specjalizację jest dla nas kluczowym stowarzyszeniem oraz w Polskim Bractwie Kawalerów Gutenberga. W tej organizacji, której idea mnie zachwyciła, jesteśmy zrzeszeni od początku jej działalności, choć nie jest ona stowarzyszeniem stricte branżowym. W ECMA z kolei dokonują się ważne rzeczy dotyczące otoczenia naszego biznesu, organizacja ta kooperuje z europejskimi decydentami po to, aby naszej działalności trochę pomóc. A pomoc ta jest nam coraz bardziej potrzebna – opakowania papierosów znajdują się pod dużą presją polityczną, głównie jeśli chodzi o zakaz reklamy i ekspozycji, a także daleko posunięte ograniczenia w projektowaniu, nawet dotyczące znaku firmowego. Przez to opakowania te są bardzo łatwe do podrobienia. Co więcej, opakowania same w sobie w oczach konsumentów nie są czymś pozytywnym, są odpadem zanieczyszczającym środowisko. My, profesjonaliści branży opakowań wiemy doskonale, że są niezbędne, nie tylko chronią i promują, ale także pomagają efektywnie pakować. Niemniej nadeszła era ekologii i opakowania znalazły się pod dużą presją. Aby skutecznie na nią odpowiedzieć i nie dopuścić do wylania dziecka z kąpielą, trzeba mieć proces ustawodawczy pod kontrolą. I tu wracamy do wagi organizacji branżowych – do tej pory nie widzieliśmy konieczności członkostwa w stowarzyszeniach krajowych, ale trudno nie dostrzec, że przemysł poligraficzno-opakowaniowy jest w Polsce bardzo silny. Uznaliśmy, że nasza obecność jest tu na tyle duża, iż warto przystąpić do organizacji zrzeszającej wszystkich poligrafów, bez względu na technologię i reprezentującej interesy całego środowiska. Ważne było dla mnie to, aby była to organizacja żywa. O działalności Polskiej Izby Druku nie wiedziałem zbyt wiele, ale mam zaufanie do ludzi i odkąd prezesem PID został Jacek Kuśmierczyk, nie potrzebowałem większej zachęty. Znam go kilkadziesiąt lat, wiem, jaki jest aktywny, zaangażowany, skuteczny i jakie ma kontakty w branży i wśród decydentów.

Prezes Czubak podkreśla, jak ważna jest współpraca z decydentami, ustawodawcami i wspólne wypracowywanie rozwiązań uwzględniających wielostronne interesy: Na razie jest to po prostu narzucanie regulacji, nie zawsze dobrze przemyślanych i skutecznych. Chciałbym, aby Izba aktywnie działała w interesach środowiska poligraficzno-opakowaniowego, aby alarmowała ustawodawców o zagrożeniach i komunikowała korzyści, jakie branża ta może przynieść polskiej gospodarce. Bardzo ważne jest, abyśmy występowali jako lobbyści w imieniu wszystkich konsumentów, którzy są w stanie dodatkowo zapłacić (i mam na poparcie tej tezy badania) za to, aby opakowanie było bardziej ekologiczne. Wystarczyłby jeden cent więcej, ale w skali globalnej to koszty rzędu miliardów i nie ma na to na razie zgody.

Rolę Izby prezes Czubak widzi także w przewidywaniu kierunków przyszłego rozwoju poligrafii, skutków regulacji ekologicznych i wskazywaniu dobrych praktyk. My jako międzynarodowa organizacja, rynkowy lider obecny praktycznie na całym świecie mamy za sobą potężną bazę: działań badawczo-rozwojowych (tylko w działach B&R zatrudniamy ponad tysiąc osób), platformy komunikacji z klientami i decydentami. Chętnie włączymy się w działania Izby całą naszą organizacją – deklaruje.

Amcor jest jedną z największych na świecie firm produkujących opakowania – zatrudnia 33 tysiące pracowników, posiada ponad 300 fabryk w 43 krajach na pięciu kontynentach. Centrala firmy znajduje się w Melbourne w Australii. W Polsce Amcor zatrudnia 800 pracowników w czterech zakładach – trzech znajdujących się w Łodzi i jednym w Złotowie w woj. wielkopolskim. Jeden z łódzkich zakładów należy do grupy produktowej Tobacco, produkującej opakowania dla przemysłu tytoniowego, pozostałe do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę spożywczą w opakowania giętkie. Klientami Amcor są globalne koncerny, a w branży posiada on opinię lidera innowacji i nowych technologii.  AN