Arctic Paper SA na giełdzie
6 gru 2016 14:50

Arctic Paper SA, drugi co do wielkości pod względem wolumenu produkcji europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, opublikował 2 października br. prospekt emisyjny. Oferta publiczna spółki będzie się składała z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, a jej przewidywana wartość wyniesie 206 mln zł brutto (przy założeniu ceny maksymalnej). Spółka planuje pozyskać z nowej emisji środki w wysokości 143 mln zł netto (również przy założeniu ceny maks.), które zostaną wykorzystane (122 mln zł) na spłatę kredytu pomostowego udzielonego przez Bank Pekao SA oraz (21,7 mln zł) na częściowe sfinansowanie potencjalnych przejęć w branży, które mogą poszerzyć obecną ofertę produktową Grupy. Oferta publiczna planowana jest na pierwszą połowę października 2009 roku, natomiast debiut giełdowy – przed końcem października 2009. Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie, przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wyniesie 20,7%. Do głównych celów strategii Grupy Arctic Paper SA należą:  Ekspansja na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej przy utrzymaniu pozycji lidera na kluczowych rynkach; elementy tej strategii obejmują wykorzystanie przewag konkurencyjnych Grupy wynikających z lokalizacji i efektywnej działalności papierni w Kostrzynie n. Odrą oraz rozbudowanej sieci sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wzrost mocy produkcyjnych dzięki modernizacji i przejmowaniu innych producentów papieru; obecnie Grupa inwestuje w modernizację maszyn papierniczych we wszystkich papierniach. W rezultacie moce produkcyjne z obecnego poziomu 540 000 ton rocznie wzrosną do ok. 600 000 ton w ciągu kolejnych trzech lat. Spółka rozważa różne możliwości potencjalnych przejęć i prowadzi na ten temat rozmowy, jakkolwiek nie podpisała dotychczas żadnych wiążących umów czy porozumień.  Maksymalizacja wydajności produkcji i dystrybucji. Wyniki Spółki w 2008 r. były następujące: przychody ze sprzedaży – 1 269,55 mln zł; zysk z działalności operacyjnej – 66,24 mln zł; zysk brutto – 54,93 mln zł; zysk netto za rok obrotowy – 50,31 mln zł. Grupa Arctic Paper jest jednym z wiodących producentów wysokogatunkowego papieru w Europie, kontrolującym ponad 1/5 europejskiego rynku papieru książkowego. Grupa ma wyjątkowy potencjał produkcyjny i unikalne w branży możliwości umacniania swojej pozycji w Europie Zachodniej oraz budowania przewag konkurencyjnych na perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wchodzimy na warszawską giełdę ze znakomitymi wynikami finansowymi i przekonaniem, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom inwestorów giełdowych – komentuje Michał Piotr Jarczyński, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie inf. firmy Arctic Paper

error: Kopiowanie zabronione!
cript>