Arkuszowa drukarka cyfrowa Punch GSS 320D
6 gru 2016 14:43

Już niedługo polscy drukarze będš mogli przekonać się, jakie możliwoœci oferuje najnowsza arkuszowa drukarka cyfrowa Punch GSS 320 D. Technologia najnowszej drukarki Punch nawišzuje do koncepcji maszyny cyfrowej Xeikon. Jednakże Punch GSS 320 D przewyższa swój pierwowzór, zapewniajšc jeszcze lepszš jakoœć wydruku końcowego przy najniższej możliwej cenie w swojej klasie. Drukarkę tę wyróżniajš ponadto niskie koszty serwisowania oraz eksploatacji, co dla klientów zorientowanych w rynku druku cyfrowego powinno stanowić głównš korzyœć. To właœnie zbyt wysokie koszty eksploatacyjne były powodem, dla którego doskonałe maszyny Xeikon nie osišgnęły sukcesu rynkowego. Innš zaletš drukarki Punch GSS 320 D jest opcja jednoprzebiegowego drukowania dwustronnego, zwiększajšca znacznie wydajnoœć pracy urzšdzenia. Drukarka Punch GSS 320 D zostanie po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana na poznańskich targach Euro Đ Reklama. Firma Punch International powstała w belgijskiej Gandawie w roku 1982. Po dwudziestu latach rozwoju spółka prowadzi międzynarodowš działalnoœć handlowš w wielu regionach œwiata. Ma swoje oddziały produkcyjne w Belgii, Chinach, Korei Południowej, USA, Meksyku i na Słowacji. Punch International zajmuje się produkcjš i rozwojem kompleksowych systemów, komponentów i podsystemów dla wiodšcych œwiatowych producentów markowych urzšdzeń elektronicznych. Klientami firmy sš między innymi Philips, LG, Panasonic Sony i Flextronic. Spółki grupy Punch œwiadczš również usługi w innych niż elektronika gałęziach przemysłu, takich jak poligrafia (współpraca z firmami Agfa i Xerox), produkcja artykułów biurowych oraz motoryzacja. Na Słowacji Punch International działa już od dziesięciu lat. W 1993 roku otwarto pierwszy zakład montażowy w Trnawie, współpracujšcy z firmš Grundig. Obecnie oddział firmy z Trnawy zajmuje się przede wszystkim montażem oraz produkcjš komponentów dla przemysłu elektrotechnicznego. W 1998 roku powstała firma Punch Assemblies Namestovo, a dwa lata póŸniej rozpoczęła się budowa zaplecza przemysłowego Punch Campus Namestovo. Po przejęciu firmy Xeikon w 2002 roku zarzšd spółki Punch postanowił, że cyfrowe drukarki arkuszowe będš produkowane właœnie w nowych obiektach Namestova. Obecnie słowacki oddział firmy zatrudnia ponad dwa tysišce pracowników, co owocuje znacznymi ułatwieniami dla odbiorców, przede wszystkim pod względem ceny i czasu oczekiwania. Artykuł sponsorowany