Art of Color 2021
15 wrz 2021 08:54

2 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miała miejsce kolejna edycja konferencji „Art of Color. Spotkanie liderów”, która przyciągnęła ok. setki uczestników – kadrę zarządzającą przedsiębiorstw poligraficznych, dostawców oraz przedstawicieli nauki i organizacji branżowych. Było to prawdziwie międzynarodowe wydarzenie – tak pod względem słuchaczy, jak i prelegentów.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Grupę MTP przy współpracy Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, a jego otwarcia dokonali przedstawiciele tych organizacji w osobach Elżbiety Roeske, wiceprezes Grupy MTP oraz Jacka Kuśmierczyka, Kanclerza PBKG. Art of Color to projekt, który od początku podejmuje temat nowego wymiaru poligrafii i jej wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. 

Ożywienie dwóch prędkości

Goście tegorocznego spotkania dowiedzieli się, w jaki sposób będzie dystrybuowany ogromny pakiet pomocowy wynegocjowany dla Polski z budżetu Unii Europejskiej, jakich inicjatyw legislacyjnych należy się spodziewać w ramach procesu wdrażania zasad Gospodarki Cyrkularnej i Zrównoważonego Rozwoju oraz jakie kierunki rozwoju przedsiębiorstw w najlepszy sposób sprostają błyskawicznie zmieniającym się priorytetom otoczenia biznesowego. O sytuacji ekonomicznej w Polsce, Europie i na świecie oraz prognozach jej rozwoju opowiedział Marcin Kujawski, ekonomista ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Sektorowych banku BNP Paribas. Mówił o zjawisku ożywienia dwóch prędkości – po drugim kwartale 2020 roku, w którym mieliśmy do czynienia z 10-proc. spadkiem PKB, ożywienie nastąpiło w sektorze towarów, a nie usług, szczególnie że z wielu z nich nie mogliśmy w czasie lockdownów korzystać. Znajduje to szczególnie odzwierciedlenie w przepustowości portów przeładunkowych, które pracują na „pełen gwizdek”, a ceny frachtów rosną w oczach. Skutkuje to także wydłużonymi czasami dostaw, brakami w dostępności towarów oraz ich wyższymi cenami. Wg prognoz BNP Paribas inflacja, z jaką mamy obecnie do czynienia (szacowana na 5-6 proc.) będzie zjawiskiem przejściowym, a popyt na towary będzie wygasał, co doprowadzi do ustabilizowania się inflacji na poziomie 3-4 proc. Zdaniem Marcina Kujawskiego nadchodzi koniec zerowych stóp procentowych – od listopada zaczną się ich podwyżki, a na koniec przyszłego roku stopa referencyjna może wynieść 1 proc. Obecnie PKB Polski jest już na poziomie sprzed pandemii, a należy się spodziewać jego wzrostu z uwagi na inwestycje, stymulowane przez środki unijne oraz skumulowany kapitał gospodarstw domowych, szacowany na ok. 100 mld zł. Wśród ryzyk dla wzrostu gospodarczego ekonomista wymienił przede wszystkim zahamowanie procesu szczepień. Regiony Europy o niskim odsetku zaszczepionych będą się charakteryzowały słabszym wzrostem gospodarczym oraz będą zagrożone kolejnymi, restrykcyjnymi lockdownami. 

Nową perspektywę finansową i dystrybucję środków z funduszu rewitalizacji gospodarki europejskiej po pandemii COVID-19 przybliżyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która połączyła się z uczestnikami Art of Color zdalnie. Głównym celem tych środków jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, która ma zostać osiągnięta przez łączenie nauki z biznesem (innowacje), rozwój „zielonych” przedsiębiorstw i Przemysłu 4.0, co składa się również na tzw. Krajowy Plan Odbudowy. 

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw i wsparcie innowacji z Programu Inteligentny Rozwój i Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki omówiła szczegółowo Patrycja Zeszutek, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Zielony Ład – czy jest w nim miejsce na druk?

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zastanawiał się, czy w Europejskim Zielonym Ładzie, będącym podstawą dla Polskiego Zielonego Ładu, jest miejsce na druk. Na mocy European Green Deal do 2050 r. gospodarka europejska ma charakteryzować się zerowym poziomem gazów cieplarnianych, co popiera zdecydowana większość Europejczyków. Aż 84 proc. z nich obawia się także o swoje zdrowie w kontekście środków chemicznych i ich oddziaływania m.in. przez opakowania czy książki. Opakowania z tworzyw sztucznych stały się swoistym „chłopcem do bicia”, podczas gdy same na plaże nie idą i do oceanów się nie rzucają – podkreślił prof. Bartkowiak. – Z pewnością ważne jest – tam, gdzie tylko możliwe – przejście na monomateriały. Nie zapominajmy też, że odpady z tworzyw sztucznych wciąż są wysokoenergetycznym paliwem, choć ich spalanie nie mieści się w koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Prelegent mówił także o wykorzystaniu biosurowców, co w jego ocenie jest procesem na pokolenia oraz zbyt wąskim spojrzeniu na wpływ przemysłu na ekologię. Do jego oceny wykorzystuje się ślad węglowy, który nie uwzględnia wszystkich aspektów związanych z całym cyklem życia opakowania. Z prezentacji prof. Bartkowiaka płynęła pesymistyczna dla naszej branży puenta – im mniej nadruku, tym lepiej dla recyklingu.

Temat ekologii został także ujęty w raporcie „Polski Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem”, którego pierwsze wnioski (płynące z tych ankiet, które udało się przeprowadzić przed pandemią) przedstawił prof. dr hab. Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wśród wyzwań i planów związanych z ekologią w naszej branży respondenci wymieniali stosowanie materiałów biodegradowalnych, używanie farb niskomigracyjnych, wdrożenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego czy wdrożenie certyfikatów FSC, PEFC lub ISO 14001. Wraz z Katarzyną Rybicką, członkiem zarządu w firmie Walstead, prof. Kuźmina opowiedział także o doświadczeniach zebranych w trakcie projektów naukowo-badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa wspólnie z ośrodkami naukowymi.

Poligrafia po COVID-19

Rozwój branży rolno-spożywczej będzie fundamentem rewitalizacji polskiej gospodarki – przekonywał Adam Koziołek, prezes Polskiego Wydawnictwa Rolniczego, co jest bardzo ważną informacją dla polskich producentów opakowań. Prelegent nie szczędził słów uznania dla kreatywności rodzimej branży – dzięki innowacyjnym pomysłom konwerterów udało się np. bezpiecznie dostarczyć i korzystnie sprzedać polskie jabłka w Emiratach Arabskich w czasie nałożonego na nie przez Rosję embarga. 

O przyszłości branży z perspektywy dostawcy w kontekście Przemysłu 4.0 mówił Ludwig Allgoewer, globalny szef sprzedaży i marketingu w firmie Heidelberg. Podkreślał rolę autonomicznej produkcji, zoptymalizowanego workflow, dużych danych (big data) opartych na zintegrowanych procesach czy sztucznej inteligencji. Jego zdaniem w przyszłości programowanie będzie odgrywać najważniejszą rolę. Wywiad z Ludwigiem Allgoewerem opublikujemy w październikowym wydaniu Poligrafiki.

O drodze do Przemysłu 4.0, czyli ostatniego etapu rewolucji przemysłowej mówił także Piotr Machado, konsultant w portugalskiej firmie Sistrade, będącej dostawcą zaawansowanych systemów MIS dla branży poligraficzno-opakowaniowej. 

Priorytety branży w rzeczywistości postcovidowej nakreślił z kolei Ignacio López-Baillo, europejski regionalny dyrektor biznesu Derprosa w Taghleef Industries. Jego zdaniem będziemy mieć do czynienia z falą innowacji, która będzie niezbędna w obliczu lepszego wykorzystania zasobów i koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Strategia to sztuka wyboru

Bardzo inspirującą prelekcję na temat strategii wygłosił Jerzy Czubak, prezes firmy Amcor, który – związany z nią od 1994 roku – nadawał ton rozwojowi tego australijskiego koncernu na świecie. Przedsiębiorstwo inwestuje tylko w te obszary działalności, w których może być rynkowym liderem, dlatego swoje funkcjonowanie opiera na trzech filarach: opakowania giętkie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego; opakowania twarde z tworzyw sztucznych (głównie PET) na kosmetyki; opakowania kartonowe głównie dla przemysłu tytoniowego (za tę część biznesu Amcor odpowiada właśnie Jerzy Czubak). Nową specjalizacją w ofercie Amcor są zamknięcia plastikowe i metalowe do butelek z tworzyw sztucznych i szklanych. Strategia to jest sprawa wyborów; najważniejsze to określić, co robić, a czego nie robić – przekonywał Jerzy Czubak. – Pomóc w tym może odpowiedź na 5 pytań: jakie są nasze aspiracje?, co jest naszym polem gry (zasięg geograficzny i produkty)?, w jaki sposób wygrać?, jakie zdolności należy wykształcić w firmie, żeby wygrać? oraz jakie systemy produkcji i sprzedaży zastosować, żeby być skutecznym? Wielkie pole działalności niekoniecznie oznacza sukces, czasem lepiej być głównym graczem w niszy – sukces firmy Amcor w branży tytoniowej jest tego najlepszym przykładem. Ważny jest także wybór, czy chcemy konkurować ceną (ale wtedy musimy mieć najniższą strukturę kosztów na rynku), czy różnicowaniem się od konkurencji. Konkurowanie ceną na rynku konwertingu jest bardzo trudne, bo nie kontroluje się wszystkich kosztów, np. surowców – podkreślał Jerzy Czubak. – Ja obcinam swoje koszty administracyjne o 2-4 proc. rocznie niezależnie od inflacji. Ten nacisk musi być nieustanny, efektywność produkcji należy rozwijać, żeby być bardziej efektywnym, mieć niższy odpad produkcyjny, żeby wydajność z każdej godziny była wyższa. Różnicowanie, czyli pokazanie klientowi wartości, której nie da żadna inna firma, to najskuteczniejszy sposób konkurowania. Jako najważniejszą kwalifikację zdefiniowałem zaangażowanie i talent ludzki, a zarządzam nimi przez motywację. Człowiek zmotywowany zawsze osiągnie więcej niż człowiek po prostu dobrze opłacany. Zdaniem Jerzego Czubaka przyszłością jest digitalizacja. Dziś klienci chcą trzech rzeczy: elastyczności i szybkości dostaw, jakości i niskich kosztów. Nasza odpowiedź to operacyjna doskonałość, nowe technologie oraz digitalizacja łańcucha dostaw.

Wystąpienia prelegentów zostały urozmaicone dwoma panelami dyskusyjnymi:

– Jak doświadczenia wynikające z pandemii SARS COVID-19 w dobie kryzysu środowiska naturalnego wpłyną na rozwój inwestycji polskich przedsiębiorców szczególnie w obszarze wdrożeń wynikających z aktywności naukowo-badawczej

– Skutki załamania gospodarki światowej – zagrożenia i szanse dla polskiej branży poligraficzno-opakowaniowej oraz sposoby jej rewitalizacji

Część merytoryczną konferencji Art of Color 2021 zakończyła prezentacja Paulo Souto, Kanclerza Portugalskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga podsumowująca działalność organizacji, a także intronizacja nowych członków PBKG. Do zaszczytnego grona dołączyli: Katarzyna Rybicka (Walstead), Janusz Moskiewicz (szef produkcji w drukarni Skleniarz), prof. Artur Bartkowiak, Krzysztof Pietrzak (dyrektor zarządzający Manroland Sheetfed Polska), Volodymyr Dovganych (dyrektor rozwoju w ukraińskiej firmie UVTERRA) oraz Chen Liang (dyrektor zarządzający firmy EXceed-Technik, która jest chińskim partnerem firmy Sistrade).

Wydarzenie Art of Color 2021 odbyło się przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a jego partnerami strategicznymi były firmy Heidelberg i Manroland Sheetfed. Pozostali partnerzy i sponsorzy spotkania to: Sistrade, Walstead, ML Polyolefins, Marbach, hubergroup, BNP Paribas i Derprosa. Poligrafika była patronem medialnym wydarzenia. AN

2 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miała miejsce kolejna edycja konferencji „Art of Color. Spotkanie liderów”

cript>