Artwork Systems zakupił Dimensional Impressions Inc.
6 gru 2016 14:42

Artwork Systems Group N.V. poinformował w dniu 7 grudnia 2001 r. o zakupieniu prywatnej firmy Dimensional Impressions Inc. Siedziba zarzšdu Dimensional Impressions Inc. mieœci się w Los Angeles, USA, a firma ma przedstawicielstwa zarówno w Niemczech, jak i w Japonii. Cena za zakupienie akcji Dimensional Impressions została ustalona na 2 mln USD. Artwork Systems sfinansował transakcję z własnych œrodków oraz częœciowo z pożyczki. Dimensional Impressions to lider w dostarczaniu oprogramowania CAD oraz oprogramowania dla firm tworzšcych na potrzeby rynku opakowań z tektury, a także tektury falistej. Zakup ten zapewnił firmie Artwork Systems 18 dodatkowych ekspertów w innowacyjnej technologii oprogramowania na rynek opakowań. Dystrybutorem Artwork Systems w Polsce jest firma Digiprint Sp. z o.o. Opracowano na podstawie informacji prasowej