ăÓsemkaÓ Heidelberga w drukarni Taurus
6 gru 2016 14:42

9 grudnia w Zakładach Graficznych Taurus w podwarszawskim Kazimierowie oficjalnie uruchomiono nowš 8-kolorowš półformatowš maszynę offsetowš Heidelberg Speedmaster SM 74-8-P. Z tej okazji właœciciel drukarni Stanisław Roszkowski zaprosił do siedziby swojej firmy kameralne grono Đ jak zaznaczył Đ przyjaciół firmy, wœród których znaleŸli się przedstawiciele dostawców, firmy współpracujšce i wybrane czasopisma branżowe, wœród nich Đ Poligrafika. Nowa maszyna jest jedenastš już oœmiokolorówkš firmy Heidelberg na rynku polskim i zarazem pierwszš maszynš sprzężonš z systemem kontroli odbitki drukowej Prinect AxisControl. Jest też zarazem kolejnš w ostatnich latach poważnš inwestycjš drukarni Taurus. Przypomnijmy, że zaledwie przed kilkunastoma miesišcami w firmie tej zainstalowany został system CtP firmy ECRM, dzięki czemu zakład Stanisława Roszkowskiego dołšczył do grona polskich drukarń stosujšcych tę technologię. Także w ubiegłym roku firma wdrożyła system zarzšdzania jakoœciš ISO 9001. Dzięki zakupowi nowej oœmiokolorowej maszyny drukujšcej firma Taurus, jak twierdzi jej właœciciel, stała się jednš z 20-30 najlepiej wyposażonych technologicznie drukarń w Polsce. Wagę nowej inwestycji podkreœlał także obecny podczas kameralnej uroczystoœci prezes Heidelberg Polska Krzysztof Pindral, który życzył zarówno szefowi zakładu, jak i sobie, aby przy kolejnej okazji wœród przyjaciół i sprawdzonych partnerów Taurusa znalazła się także jego firma. Nowo zainstalowana maszyna jest wyposażona w system odwracania arkusza, dzięki czemu pozwala na drukowanie w systemie 4+4. Z kolei system Prinect AxisControl umożliwia pomiar i analizę spektralnš barw na odbitce drukowej, zaœ z informacji zawartych na pasku kontrolnym wylicza wielkoœci potrzebne do zdalnego sterowania systemem nadawania farby w maszynie. Jak stwierdził Stanisław Roszkowski: System Prinect AxisControl, pozwalajšc na pomiar barwy i bezpoœredniš kontrolę jakoœci na stanowisku sterowania CP2000 Center, gwarantuje większš pewnoœć drukowania i wysokš jakoœć odbitek. Cieszę się, że moja drukarnia ma pierwszy tego rodzaju system w Polsce Đ dodał szef firmy Taurus. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>