Automat złamujący od Heidelberga dla szkoły
6 gru 2016 14:47

W roku 2008 Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie będzie obchodzić jubileusz 100-lecia założenia szkoły poligraficznej (najstarszej w kraju). Trwająca od wielu lat współpraca pomiędzy szkołą a firmą Heidelberg Polska przynosi wiele korzyści szkole w postaci materiałów szkoleniowych, prezentacji i wizyt uczniów w firmie. Podkreślając wagę jubileuszu, firma ta przekazała warsztatom szkolnym w dniu 14 grudnia ub.r. nową maszynę złamującą model Ti 52. Posiada ona bogate wyposażenie, spełniające wymagania wszechstronnych produktów złamywanych; przy szerokości wprowadzania 52 cm zagwarantowana jest obróbka wszystkich stosowanych formatów średnich. W celu optymalnego wykorzystania produktywności maszyny Ti 52 do dyspozycji są różnorodne systemy wykładań, przy dużych nakładach istnieje możliwość zastosowania nakładaka okrągłego, pozwala on również na bezproblemową obróbkę wstępnie złamanych, perforowanych lub wysztancowanych produktów. Maszyna wyposażona jest w pulpit sterowniczy. Wyświetlacz informuje o wydajności, liczbie złamanych arkuszy, wybranej wielkości partii i odległości między arkuszami. Opracowano na podstawie informacji ZSPK