Automatyczne systemy transportu odpadów poprodukcyjnych w przemyśle drukarskim
17 paź 2023 13:44

Z wieloletnich doświadczeń firmy SCR Sp. z o.o. w zakresie zbiórki makulatury i budowy automatycznych systemów odsysających wynika, że znaczącym problemem w drukarniach jest  generowana w dużych ilościach ścinka papieru, która powstaje podczas drukowania książek, prasy lub opakowań. Odpad ten musi zostać jak najszybciej usunięty z linii produkcyjnej w taki sposób, żeby nie zaburzać codziennego rytmu pracy. Automatyczne instalacje odciągowe połączone z prasami hydraulicznymi przystosowanymi do gromadzenia makulatury to  rozwiązania zarówno bardzo ekonomiczne, jak i poprawiające komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

Naszym głównym celem jest wprowadzanie takich rozwiązań technicznych, które pozwolą drukarniom skoncentrować się na ich podstawowej działalności. Ogranicza to również udział sprzętu (wózki widłowe, pojemniki, worki), jak i personelu drukarni. Dodatkowo przekłada się to nie tylko na zmniejszenie bezpośrednich kosztów związanych z obsługą strumienia odpadów, ale też na te pośrednie wynikające z poprawy ciągłości produkcji i zwiększenia wydajności. Nie należy także zapominać o kwestiach BHP tak ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, zwiększeniu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, utrzymaniu czystości w hali produkcyjnej itd.

Bardzo ważną kwestią przy takich instalacjach jest zapewnienie drukarniom ciągłości ich działania, bez przestojów wynikających zarówno z nieprzewidzianych awarii (systemy odciągowe), jak i regularnego i terminowego odbioru praso-kontenerów (ostatni odcinek instalacji).

Dysponujemy własnym serwisem urządzeń, zapewniając reakcje w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od momentu wystąpienia awarii na terenie całego kraju. Nasza flota liczy obecnie 30 samochodów przystosowanych do transportu kontenerów, praso-kontenerów i przenośnych urządzeń kompaktujących.

Proponowanie kompleksowych usług w zakresie gospodarki odpadami, począwszy od ich powstania do momentu opuszczenia zakładu, czyni z nas lidera rynku zagospodarowania odpadów makulaturowych.

Obsługujemy w Polsce ponad 150 drukarń, zarówno z sektora dziełowego (książki, zeszyty, kalendarze), jak i opakowaniowego (sektor spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny), zbierając ponad 90 tysięcy ton makulatury rocznie.

Nasze wieloletnie doświadczenie w sektorze poligraficznym pozwala nam proponować tylko najlepsze, sprawdzone i zdające egzamin w codziennym użytkowaniu rozwiązania.

Łukasz Waśniewski, SCR Recycling Sp. z o.o.

Comiesięczna zmiana wartości cen sprzedaży makulatury (miesiąc do miesiąca) w oparciu o wskaźnik SCR Mix – 3 (mix drukarski), wyznaczany na podstawie cen zakupu makulatury przez papiernie.