Automatyzacja procesu odbioru odpadu/ścinki
24 cze 2020 12:34

Co oznacza odpad w procesie produkcji opakowań i tektury? Odpad i pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych uznawany jest za materiał zakłócający, który musi zostać przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn. Jest również najczęściej pierwszą przyczyną ograniczenia wydajności produkcji, ale też zwiększa ryzyko pożarowe poprzez zajmowanie przestrzeni produkcyjnej. Odpad ma wpływ na zanieczyszczenie procesu, jak również produktu i niestety środowiska. 

Duża ilość powstającego odpadu wymaga zawsze zaangażowania pracowników i sprzętu, a to generuje znaczne koszty.

Jednym z rozwiązań wspierających jest automatyczny system odbioru i zagospodarowania odpadu zaprojektowany i montowany przez firmę Nestro. Opiera się on na transporcie pneumatycznym z użyciem separatorów i filtrów NFP JET lub mechanicznym w zależności od wymagań miejscowych, jak również na prasach belujących, rozdrabniaczach firmy Balemaster Europe, której jesteśmy partnerem i przedstawicielem w Polsce. Separatory Nestro dostępne są dla strumienia powietrza od 7500 do 38 000 m3/h. Oddzielenie odpadu od strumienia powietrza następuje w 6 obrotowych komorach; separatory te mogą pracować zarówno na podciśnieniu, jak i nadciśnieniu. Konstrukcja separatorów umożliwia ciągły odbiór ścinek papieru i wstęgi papierniczej z 2 spośród 6 komór separatora.

Nasze systemy automatyzacji odbioru odpadu mają również zastosowanie przy przetwarzaniu tektury falistej za pomocą połączonych maszyn drukarskich i wykrawających. Tektura falista, czyli 

materiał biodegradowalny składający się wyłącznie z surowców odnawialnych i nadający się doskonale do recyklingu, jest pneumatycznie odsysany; wielkości odpadu z maszyn takich jak np. BOBST dochodzą do 15-20x2000 mm. Automatyzujemy również obszary związane z rozdrabnianiem makulatury przez rozdrabniacze poziome, przeznaczone do arkuszy odpadów. Proces utylizacji wspierają przenośniki taśmowe lub system pneumatyczny. System pneumatyczny Nestro ma wiele zalet, ponieważ są w nim zastosowane energooszczędne wentylatory do czystego powietrza o sprawnościach powyżej 85 proc. Istnieje możliwość płynnej regulacji pracy wentylatorów przez zastosowanie przemiennika częstotliwości, występuje też niski poziom hałasu filtra poniżej 76 dB z uwagi na to, że wentylator jest zabudowany w dźwiękochłonnej kabinie.

Jakie są korzyści z automatyzacji procesu odbioru odpadu?

Pozwala ona na zwiększenie wydajności produkcji nawet o 30 proc. oraz umożliwia pracę w trybie ciągłym. Automatyzacja powoduje uwolnienie mocy przerobowych, siły roboczej i sprzętu.

Ma również wpływ na możliwość produkcji opakowań dla branż „czystych” (branża spożywcza, farmacja), jak również zapewnia zwiększenie przychodów ze sprzedaży odpadu do recyklingu.

Jak robi to Nestro?

Od początku działalności w 1977 roku kierujemy się mottem „Czyste rozwiązania”, ponieważ uważamy, że w zmieniającym się intensywnie świecie nie wystarczy już proponować produktów, lecz należy proponować rozwiązania, np. ekoinnowacyjne i ekorozwojowe. 

Dlatego jako firma staramy się przede wszystkim zadowolić naszego klienta, nie wysuwać naszego produktu na pierwszy plan, lecz dowiedzieć się, czego oczekuje klient, a następnie dopasować nasz produkt tak, aby spełniał jego oczekiwania. Właśnie z tego powodu NESTRO tworzy kompletne rozwiązania różnych systemów dla ważnych branż przemysłu. Nasza dewiza w tym działaniu to: rozwiązania elastyczne i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju, jak i zagranicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu. 

Indywidualne oraz zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki ukierunkowana jest technologia NESTRO ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy. 

W firmie NESTRO klient otrzymuje wszystko „z pierwszej ręki”. Oprócz planowania i projektowania optymalnych rozwiązań dla klienta oraz własnej produkcji ich elementów, urządzenia są instalowane i uruchamiane przez własny wysoko wykwalifikowany personel.

W Polsce automatyzacją procesu odbioru odpadu zajmują się inżynierowie sprzedaży:

Jakub Mąka, tel. kom.: 509 516 900

j.maka@nestro.pl

Mariusz Baranowski, tel. kom.: 735912 262

m.baranowski@nestro.pl

Artykuł sponsorowany

http://www.nestro.pl