Avargraf Đ przewodnik po targach drupa
6 gru 2016 14:43

Tegoroczne targi drupa sš m.in. doskonałš okazjš do zapoznania się z wszelkimi nowoœciami w zakresie maszyn, urzšdzeń i materiałów poligraficznych oferowanych przez firmę Avargraf i jej dostawców. Firma Perfecta Schneidemaschinenwerk zaprezentuje trzy krajarki jednonożowe w cišgach z urzšdzeniami peryferyjnymi: Perfecta 225 TVC w nietypowym formacie cięcia 225 cm, 115 TVC oraz 76 UC. Można będzie zobaczyć również maszynę do oprawy bezszwowej Bookline 1800 F Đ na uwagę zasługuje możliwoœć zastosowania w maszynie zarówno kleju tzw. goršcego Đ hotmelt, jak i kleju na bazie poliuretanu Đ PUR; maszyna ustawiona będzie w linii z trójnożem Circut F. Belgijska firma CP Bourg przygotowała premierę nowej klejarki BB 3002 Đ w pełni automatycznej, 1-zaciskowej z 3 cylindrami klejowymi, kolorowym ekranem dotykowym, przegniataniem (bigowaniem) oraz bocznym klejeniem. Prezentowane będš również klejarki do oprawy miękkiej BB 1001, BB 2000, BB 3001 oraz wszystkie modele i wersje zbieraczek wieżowych BST w połšczeniu z akcesoriami do produkcji broszur zszywanych drutem. Na stoisku firmy Xerox znajdować się będzie ăfabryka ksišżekÓ CP Bourg połšczona w linii z kolorowš drukarkš Xeroksa iGen3, zaœ Heidelberg pokaże ăfabrykę ksišżekÓ w linii z maszynš Digimaster. Na stoisku firmy James Burn International prezentowane będš wszystkie modele maszyn do wykonywania otworów i oprawy w spirale, tj.: małe biurowe PB 34, PB 3300, do prac ăon demandÓ Đ Docupunch, Alphadoc oraz automaty i półautomaty: EX- 610, BB 43. Na stoisku firmy GUK Đ Falzmaschinen można będzie zapoznać się z najnowszymi rozwišzaniami tej firmy: złamywarkš 10-kieszeniowš FA 35/10 FL2 z ZK 500, złamywarkš kombinowanš K 50/6 FL 2, złamywarkš FA 36/8-SAF z prasš Desta VMS 80 Đ wykładanie zgodne z najnowszš technikš, złamywarkš superkombinowanš K 74/6 KTL FL2, 74 ZTW + II agregat złamujšcy FA 54/4 HT + ZK 500+ prasa Desta BAS-SA 600. Prezentowane będš również: urzšdzenie do wykonywania mailingów z taœmš ssšcš ML 45 Đ FL2, HHS, BAS Đ FSA, maszyna do cięcia z 4 wałkami nożowymi: SM 54/4 Đ FL2-50, SM 54/4 HT, złamywarka FA 74/6 z samonakładaczem bębnowym R6. Firma Gerhard Busch GmbH pokaże różnorodne maszyny do wykrawania etykiet; nowoœciš będzie maszyna z uproszczonym kontrdociskiem oraz transporterem do œcinek. Tu również odbędzie się œwiatowa premiera nowej generacji maszyny do wielokrotnego banderolowania pracujšcej in-line. Maszyny tego typu od targów drupa 2004 będš dostarczane jako modele MB 74 i MB 104 (maks. szerokoœć wsadu 54, 74 i 104 cm) do wykładania w prawo i alternatywnie w lewo. Gerhard Busch zaprezentuje też różnorodne banderolownice oraz transportery œcinek, gdzie również zastosowano wiele nowych rozwišzań technologicznych. Nowoœciš będzie też nowa generacja mieszadeł do farb FM 12 ze stalowš obudowš. Firma GlŸnz & Jensen zaprezentuje wywoływarki do płyt offsetowych konwencjonalnych i termicznych (Interplater). Manfred Rachner GmbH pokaże maszyny do odwracania stosu papieru, tj. Miniwender RMW 150 oraz RD 800, 1000, 1800, zaœ na stoisku firmy Rietschle Thomas można będzie zobaczyć cieszšce się dużym zainteresowaniem w Polsce pompy: próżniowe, ciœnieniowe oraz ciœnieniowo-próżniowe. Szwajcarska firma Blumer Maschinenbau AG zaprezentuje m.in. następujšce maszyny: Atlas 1110 Đ linię do produkcji wyrobów wykrawanych, tj. etykiet o trudnych kształtach i pakowania w stosy po 1000 sztuk, VCH 600 Đ urzšdzenie do automatycznego pakowania etykiet w pojemnikach/tackach, Atlas OLS Đ instalacje pracujšce offline do nakładania produktów wyjœciowych dla automatycznych linii do produkcji i pakowania etykiet, Atlas AG-110 z LSS Đ linię do wycinania etykiet z zastosowaniem technologii przeciwciœnienia. Na stoisku firmy Hohner Maschinenbau, można będzie zobaczyć m. in. nowe zautomatyzowane linie zbierajšco-szyjšce z trójnożami (HSB 10 000 oraz HSB 7 000). Prezentowane będš również: półautomatyczna maszyna do zszywania broszur Exact Plus oraz jednogłowicowe i wielogłowicowe maszyny do zszywania normalnego i oczkowego. Firma DŸrselen GmbH zaprezentuje cztery nowe profesjonalne linie do wiercenia papieru: PB12, PB 15, PB15 DoD oraz PB16, z kolei japońska firma Uchida pokaże: zbieraczkę AR-8 (UC-8000) z pobieraniem na zasadzie zasysania, nowš zszywarkę drutem i złamywarkę USF-W, linię do produkcji broszur model USF-3100, nowy obcinak (pracujšcy in-line) model UT-3100, nowš zbieraczkę ciernš, wiertarkę do papieru 4-głowicowš model LA-EX4, wiertarki VS-200, VS-55, VS-25, liczarki arkuszy papieru Countron 2200, T-350 oraz utrzšsarki. Na stoisku niemieckiej firmy Weko Weitmann & Konrad zostanš zaprezentowane oferowane przez Avargraf systemy nawilżania hal, rotorowe systemy nawilżajšce oraz systemy proszkujšce (serii AP) do maszyn drukujšcych. Materiał dostarczony przez firmę Avargraf