Avery… gwarantowane!
6 gru 2016 14:43

Długookresowa grafika na pojazdach oraz trwałe oznaczenia stacjonarne stanowiš najlepszš identyfikację firmy. Istotnym warunkiem skutecznoœci tej formy reklamy i promocji jest jej niezmienny wyglšd w całym okresie jej funkcjonalnoœci. Jedynie dokładnie wykonana aplikacja i wysokiej jakoœci materiał przetworzony z wysokš precyzjš dajš pewnoœć adekwatnš do wysokiej inwestycji, jakiej klient dokonuje w zwišzku z identyfikacjš firmy. Firma Avery Dennison Graphics Division, lider w produkcji samoprzylepnych materiałów przeznaczonych m.in. do druku oraz obróbki ploterowej, aby zapewnić klientów o jakoœci swoich materiałów oferuje zestaw gwarancji pod nazwš Avery Supreme Cover. Avery Supreme Cover obejmuje zarówno materiały zadrukowywane cyfrowo, jak i sitodrukowo w zależnoœci od ich przeznaczenia. Samoprzylepne folie przy grafice długookresowej spełniajš najbardziej wymagajšce kryteria, aby stworzyć najwyższej jakoœci wielobarwnš grafikę, odpornš na pękanie i blaknięcie koloru. Avery Dennison oferuje szerokš gamę najwyższej jakoœci klejów, które pozwalajš na obniżenie kosztów i gwarantujš długookresowš pewnoœć dla klienta. Odpowiednio wykończona grafika, wykonana z materiałów Avery Dennison, daje najwyższš jakoœć i funkcjonalnoœć przez cały okres jej trwania. Poza gamš najwyższej jakoœci materiałów Avery Dennison przekazuje drukarzowi kolejne narzędzie zwiększajšce jego konkurencyjnoœć na rynku i zwiększajšce pewnoœć w codziennej działalnoœci Đ praktyczny system gwarancji Avery Supreme Cover. Co więcej, oferujšc zestaw gwarancji Avery Dennison zapewnia nie tylko o najwyższej jakoœci swoich materiałów, ale także o profesjonalizmie i doœwiadczeniu firm, zajmujšcych się ich przeróbkš, poczšwszy od drukarni aż po firmę zajmujšcš się ich naklejaniem. Dzięki przeszkoleniu i autoryzacji wybranych firm na poszczególnych rynkach Avery Dennison ma pewnoœć, iż współpracujšc z profesjonalnymi i doœwiadczonymi wykonawcami reklam ogranicza ryzyko niewłaœciwej obróbki folii samoprzylepnych do minimum. Współpracujšce z Avery Dennison firmy w praktyce stosujš wszelkie warunki i zalecenia gwarantujšce najwyższš jakoœć zadruku oraz znakomicie posługujš się rekomendowanymi metodami aplikacji folii. Z uwagi na fakt, że na wydruk wpływa nie tylko jakoœć folii, ale także rodzaj zastosowanego atramentu czy farby, Avery Dennison oferuje system gwarancji Avery Supreme Cover wraz z producentami najwyższej jakoœci atramentów. Dzięki współpracy z firmami Marabu, Sericol, Mutoh oraz innymi producentami atramentów Avery Dennison osišgnęło optymalne połšczenie farb i atramentów z odpowiednimi podłożami. System gwarancji stanowić może jeden z najistotniejszych elementów decydujšcy przy dużych projektach, w których wykorzystywany jest wielkoformatowy druk cyfrowy. Stosunkowo nowa technologia drukowania, a tym samym często niepełna informacja na temat jej możliwoœci i ograniczeń może wzbudzać pewne obawy wœród użytkowników ostatecznych i samych drukarzy. Właœnie dzięki Avery Supreme Cover obawy te mogš zostać zniwelowane, a klient może być pewny najwyższej jakoœci wykonania identyfikacji wizualnej swojej firmy. Avery Dennison oferuje bowiem Avery Supreme Cover dla wydruków na wielu maszynach drukujšcych, w tym: OcŽ Arizona, Scitex Grandjet, Scitex Xjet, Scitex Idanit, Nur Salsa, Mutoh Toucan oraz na wybrane materiały na innych maszynach, zarówno do druku inkjetowego, jak i rozpuszczalnikowego. Warunki gwarancji przedstawione zostanš w kolejnych informacjach prasowych, ale już dziœ uzyskasz pełnš informację, kontaktujšc się z firmš Avery Dennison.