ăWartoœciowiÓ drukarze w Warszawie
6 gru 2016 14:43

W dniach 28-29 stycznia br. w Warszawie odbywała się regionalna konferencja ăSecurity Printing in Central/Eastern Europe and Russia/CISÓ, poœwięcona rozwišzaniom w zakresie produkcji druków wartoœciowych. Tym samym stolica Polski goœciła kolejnš znaczšcš Đ po producentach formularzy i wklęsłodrukarzach Đ grupę przedstawicieli okreœlonego segmentu poligraficznego. W imprezie, której głównym sponsorem była obchodzšca w tym roku jubileusz 85-lecia Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych, wzięło udział niemal 200 uczestników, w tym liczna grupa z Polski. Warto nadmienić, że warszawskie spotkanie przedstawicieli branży druków wartoœciowych było już czwartš tego typu konferencjš zorganizowanš przez firmę Pyrabelisk. To brytyjskie przedsiębiorstwo specjalizuje się w organizacji regionalnych spotkań branżowych dla przedstawicieli przemysłu poligraficznego, wydawniczego, opakowaniowego i papierniczego. Już w czerwcu Warszawa będzie miejscem kolejnej konferencji organizowanej przez Pyrabelisk, tym razem poœwięconej przyszłoœci rynku papierów publikacyjnych i biurowych. SS