ăŻycieÓ raz jeszcze
6 gru 2016 14:43

15 stycznia po ponadrocznej przerwie ukazał się na rynku dziennik ăŻycieÓ zwany popularnie ăŻyciem z kropkšÓ. Jego redaktorem naczelnym został ponownie Tomasz Wołek, ongiœ twórca tej gazety, za którego kadencji osišgnęła ona największš popularnoœć. Obecny nakład ăŻyciaÓ to 150 tys. egz., a wydawca oczekuje, że w cišgu roku sprzedaż gazety osišgnie 100 tys. egz. Gazeta jest drukowana w warszawskiej drukarni Multico Sp. z o.o. Wydawcš jest spółka Dom Wydawniczy ăŻycieÓ należšca do brytyjskiej firmy AIB Investments, która do tej pory zainwestowała w dziennik 3 mln euro, a na jego promocję zwišzanš z wprowadzeniem na rynek przewidziano 5 mln euro. Czytelnikami gazety majš być ludzie ădobrze wykształceni, kulturalni i zamożniÓ, jak to okreœlił przedstawiciel brytyjskiego inwestora dodajšc, że wg niego takich właœnie obywateli przybędzie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. ăŻycieÓ przestało się ukazywać w grudniu 2002 r. w wyniku problemów finansowych jego ówczesnego wydawcy, Domu Wydawniczego ăWolne SłowoÓ należšcego do spółki 4Media (pisaliœmy o tym w Poligrafice). W styczniu ub.r. sšd ogłosił upadłoœć DWWS, a brytyjska firma AIB Investments kupiła firmę oraz prawa do wydawania ăŻyciaÓ i ăPrawa i GospodarkiÓ we wrzeœniu ub.r. Opracowano na podstawie ăGWÓ z 15.01.2004