Badania marketingowe pt. ăPrzyszłoœć papieruÓ
6 gru 2016 14:42

Międzynarodowa firma konsultingowa CAP Venture rozpoczyna badania marketingowe pod tytułem ăPrzyszłoœć papieruÓ. Dotychczasowe analizy CAP Venture wykazały, że całkowita konsumpcja papieru w USA wyniosła 6,9 tryliona arkuszy w roku 2000, podczas gdy w roku 1980 była na poziomie 4 mld. Jednakże 4% roczny wzrost zużycia papierów do druku i do pisania w latach osiemdziesištych obniżył się do 2% w latach dziewięćdziesištych. Roczny wzrost zapotrzebowania na papier gazetowy spadł do poziomu poniżej 1% rocznie. W tym samym czasie niektóre gatunki papieru osišgnęły wzrost powyżej 10%, podczas gdy popyt na inne znacznie się zmniejszył. Norma McLeod odpowiedzialna za badania stwierdziła, że lata dziewięćdziesište były okresem burzliwym ze względu na konsolidację w amerykańskim przemyœle papierniczym i poligraficznym oraz producentów urzšdzeń dla tych branż. Większoœć zmian była wynikiem zmiany zapotrzebowania na materiały drukowane. Rozpoczęte badania dostarczš szczegółowej prognozy na temat zużycia głównych gatunków papieru w USA i ich przeznaczenia w okresie najbliższych dwudziestu lat. Obejmš one twórców technologii, producentów papieru, dystrybutorów, drukarnie, przemysłowych użytkowników papieru oraz klientów detalicznych. Główne aspekty badań obejmujš: Ľ opracowanie i wykorzystanie nowych technologii (display, wymiana informacji, magazynowanie i drukowanie), Ľ główne zastosowania druku i mediów elektronicznych (wydawnictwa, promocja, transakcje, biura itp.), Ľ przewidywane zapotrzebowanie na główne gatunki papieru w cišgu najbliższych 20 lat, zastosowania i œrodowisko (print for pay, biura, domy), Ľ strategiczny wpływ na zdolnosci produkcyjne, badania rynku, dystrybucja i inne czynniki. Jeffrey Hayes, dyrektor do spraw badawczych CAP Venture stwierdził, że zapotrzebowanie na drukowane dokumenty i papier będzie wzrastało różnie w zależnoœci od zastosowania, gatunku i innych czynników. Zrozumienie występujšcych trendów technologicznych i zachowania konsumentów jest najważniejsze w podejmowaniu strategicznych decyzji o lokalizacji kapitału, prac badawczych, dystrybucji oraz zarzšdzaniu markš. Wraz z powstaniem każdej nowej technologii pojawia się więcej zagrożeń, a jednoczeœnie nowych możliwoœci dla druku. Producenci papieru i wyposażenia dla tego przemyslu muszš co pewien okres sporzšdzać na nowo swoje plany strategiczne. Prowadzone przez CAP Venture badania majš na celu dostarczenie zespołom zarzšdzajšcym wielkimi korporacjami analiz trendów, prognoz i perspektyw przemysłu. Na podstawie ăCommunication Weekly SupplierÓ z sierpnia 2002 opracował TG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>