Bankowa Poligrafia
6 gru 2016 14:43

Nasza redakcja często zamieszcza reportaże z różnych drukarń; staramy się być tam, gdzie wdrażane sš nowe technologie, nowoczesne maszyny lub wytwarzane sš nowe produkty nie do końca znane na polskim rynku. Niejednokrotnie spotykamy się też z otoczkš tajemnicy ze strony dostawcy i inwestora (czy tak jest postrzegana obawa przed konkurencjš? Đ zapewne to duży błšd!). W Polsce funkcjonuje szereg drukarń przy państwowych instytucjach centralnych, o których wiedza większoœci poligrafów jest niewielka i uważane sš za niedostępne. Podjęliœmy próbę złożenia wizyty w Drukarni Narodowego Banku Polskiego przy ul. Siedmiogrodzkiej w Warszawie. Po pierwszym kontakcie telefonicznym z naczelnikiem Tadeuszem Kyryłš, kierujšcym drukarniš, w cišgu kilkunastu minut mogliœmy uzgodnić termin wizyty. Według informacji mojego rozmówcy Drukarnia NBP istnieje ăod zawszeÓ, powstała jeszcze przed wojnš. W pierwszych latach powojennych bank i drukarnia mieœciły się przy ul. Bielańskiej, następnie około 1965 roku drukarnia została przeniesiona na ul. Œwiętokrzyskš. Po przejęciu częœci budynków po byłych zakładach ăKasprzakaÓ przy ul. Siedmiogrodzkiej i przeprowadzeniu gruntownej przebudowy drukarnia wraz z innymi działami banku została tam przeniesiona ze Œwiętokrzyskiej w 1997 roku. Drukarnia NBP wykonuje produkcję wyłšcznie na potrzeby banku; zatrudnionych jest tu 43 pracowników, a profil produkcji jest bardzo zróżnicowany: od wizytówek poprzez broszury, foldery i czasopisma do ksišżek w oprawie broszurowej. Jesteœmy w zasadzie samowystarczalni Đ wszystkie procesy: przygotowanie, drukowanie i wykończenie introligatorskie wykonujemy w naszej drukarni. Oczywiœcie takie procesy jak tłoczenie, lakierowanie, laminowanie i częœciowo wykrawanie wykonujemy w kooperacji Đ mówi Tadeusz Kyryła. W czasie zwiedzania drukarni można przekonać się, że większoœć urzšdzeń jest nowa i nowoczesna (np. komputery Macintosh, naœwietlarka Screen, zbieraczka i półautomatyczna oklejarka Bourg, krajarki Perfecta i szereg innych). Podstawowym ogniwem drukarni sš maszyny drukujšce: dwie 2-kolorowe Adast Dominant 725 Đ jedna z nich z odwracaniem, jednokolorowa Adast Dominant 516 i dwa Romayory oraz najnowsza maszyna Đ pracujšca od ponad roku 4-kolorowa Ryobi 524 HXX w formacie 520 x 375, dostarczona przez firmę Grafikus. Po ponadrocznym okresie eksploatacji mogę powiedzieć, że Ryobi sprawdza się bardzo dobrze. Drukujemy na niej prace o najwyższych wymaganiach jakoœciowych, np. broszury z wzorami banknotów i monet różnych walut Đ mówi T. Kyryła. Maszyniœci obsługujšcy Ryobi twierdzš, że przygotowanie maszyny do druku i czynnoœci obsługi ze stanowiska sterowania sš szybkie i bardzo proste. Stanowisko sterowania maszynš przy odbieraniu umożliwia wykonanie wszystkich czynnoœci obsługowych poza przywoływaniem danych wznawianego zlecenia Đ wyjaœnia maszynista Janusz Amerek. Oto najważniejsze dane maszyny Ryobi 524HXX z wysokim wykładaniem i suszeniem IR: Ľ półautomatyczny system zmiany płyt RYOBI Semi-RPC; Ľ strumieniowy stół spływowy z pasami podciœnieniowymi; Ľ wysokoœć stołu nakładania 600 mm; Ľ wysokoœć stołu wykładania 700 mm; Ľ gruboœć papieru 0,04-0,4 mm; Ľ liczba wałków farbowych 17 (4 nadajšce); Ľ liczba wałków wodnych 4 (1 nadajšcy); Ľ system cišgłego nawilżania alkoholowego RYOBI-matic z chłodzeniem i cyrkulacjš roztworu nawilżajšcego; Ľ system sterowania i kontroli nawilżania RYOBI AAC; Ľ pulpit zdalnego sterowania RYOBI PCS-H: Đ kałamarzami farbowymi i podawaniem farby, Đ registrami, pasowanie wzdłużne, poprzeczne oraz skoszenie, Đ możliwoœć zapisu parametrów pracy oraz ich składowanie; Ľ oraz szereg systemów i elementów wspomagajšcych produkcję. Naszym dšżeniem jest wymiana maszyn jedno- i dwukolorowej na kolejnš czterokolorowš, ale usytuowanie drukarni na drugim i trzecim piętrze niestety ogranicza nasze możliwoœci wyboru ze względu na dopuszczalne obcišżenie stropów Đ kontynuuje T. Kyryła. W czasie zwiedzania drukarni można obejrzeć dziœ już prawie niespotykany fragment tradycyjnej drukarni typograficznej składajšcej się z kilku kaszt z czcionkami, dwu typograficznych maszyn płaskich w formacie B3 i jednej dociskowej Grafopress; na tych ărodzynkachÓ pracuje drukarz Janusz Dubielak. Jeszcze jeden szczegół dotyczšcy Drukarni NBP: jest w niej wprost idealnie czysto, maszyny mimo kilkuletniej pracy wyglšdajš jak nowe, nie zauważyłem też żadnego pracownika, który by miał zabrudzony kombinezon. W takiej drukarni zapewne wiele osób chciałoby pracować.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>