„Barwy druku”
6 gru 2016 14:50

Książkę pod takim tytułem – z podtytułem „Offset arkuszowy” – wydała firma Michael Huber Polska, a jej autorką jest kierująca warszawskim oddziałem MHP, doskonale znana w branży Ewa Rajnsz. Zważywszy na tytuł oraz główną domenę działalności wydawcy, którą jest produkcja farb drukarskich, można by sądzić, że dzieło traktuje o farbach. I tak jest – ale nie tylko, książka stanowi bowiem swoisty leksykon wiedzy o technice arkuszowej. Tak tłumaczy to we wstępie prezes MHP Janusz Cymanek: „Zasiadacie właśnie do pasjonująco i profesjonalnie napisanej książki (a może nawet podręcznika) o farbach drukarskich. Właściwie nie tylko o farbach, bo i o lakierach, nawilżaniu oraz o wszystkim, co z drukiem offsetowym arkuszowym ma związek i o czym przez te kilkanaście lat naszej pracy w Polsce rozmawialiśmy odwiedzając Was w drukarniach.” Autorka w bardzo przystępny sposób przedstawiła problematykę drukowania na nowoczesnych wielozespołowych maszynach pracujących z prędkościami liczonymi już praktycznie w kilometrach na godzinę i drukujących na coraz bardziej zróżnicowanych podłożach, do czego muszą być odpowiednio dostosowane farby i inne środki pomocnicze. Książka jest podzielona na 6 części. W pierwszej poświęconej offsetowemu drukowi arkuszowemu omówione zostały takie zagadnienia jak: odtwarzanie oryginałów, forma drukowa, obciąg, maszyny drukujące oraz papier. W drugiej części autorka zajmuje się farbami: ich składem i budową, metodami produkcji, mechanizmami ich utrwalania na podłożu i przenoszeniem farby w maszynie drukującej, a także właściwościami farb. Oddzielny fragment poświęcony został barwie i jej pomiarom. Następnie wymieniono i scharakteryzowano rodzaje farb arkuszowych, z uwzględnieniem zagadnienia mieszania farb. Kolejna część – „Lakiery” – przynosi charakterystykę lakierów dyspersyjnych na bazie wody, olejowych oraz lakierów utrwalanych promieniowaniem UV. W części omawiającej temat zwilżania w druku offsetowym poszczególne podrozdziały poświęcono takim zagadnieniom jak: woda, roztwory zwilżające, alkohol w roztworze (druk z udziałem alkoholu i bez niego) oraz korozja w maszynach offsetowych. Na szczególną uwagę zasługuje część zatytułowana „Problemy w druku”. Oddajmy ponownie głos Januszowi Cymankowi: „Rozdział o problemach w druku jest absolutnie niespotykanym w Polsce katalogiem opisów opartych na realnych przypadkach, jakich doświadczaliśmy przez lata. To prawdziwy przewodnik po tym wszystkim, co nas może złego w naszej pracy spotkać, ale też i recepta, jak te niezbyt miłe przygody dobrze zakończyć.” Ostatnia część to „Zagadnienia specjalne”; do nich autorka zaliczyła: drukowanie plakatów i afiszy, druk z odwracaniem arkusza na maszynach wielokolorowych, sensorykę opakowań produktów spożywczych oraz druk opakowań żywności z uwzględnieniem problemu migracji. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera też przydatne zestawienia w postaci tabel oraz ponad 20 pozycji bibliografii. Na podkreślenie zasługuje znakomite, funkcjonalne wykorzystanie koloru (zgodnie z tytułem pozycji): każdej części przypisano oddzielny kolor, występuje on praktycznie na każdej stronie publikacji, a zastosowanie go również w wybranych śródtytułach znacząco zwiększa czytelność całości. Trzeba przyznać, że ZPW Pozkal, który drukował i oprawiał „Barwy druku”, nie miał łatwego zadania, ale wywiązał się z niego bez zarzutu. Omawiany leksykon to rezultat nie tylko wiedzy i doświadczenia autorki, ale także pasji, która umożliwiła jej podjęcie takiego wyzwania i która towarzyszy jej w codziennej pracy. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>