Bezpieczeństwo naszych milusińskich – część I
24 maj 2019 10:00

Coraz więcej uwagi poświęca się bezpieczeństwu konsumentów użytkujących różne produkty drukowane. I o ile temat opakowań artykułów spożywczych jest ogólnie znany i dyskutowany, to nie do końca popularyzowane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zabawek, czyli zdrowia najmłodszych konsumentów. Zabawki mogą wywoływać alergie i uczulenia, zawierać szkodliwe substancje, które mogą z kolei wpływać na zdrowie i rozwój dziecka.

W europejskim prawie znajdują się przepisy odnośnie do produkcji zabawek. Spełniają one funkcje ostrzegawczą i informacyjną. Przepisy dokładnie określają, co to jest zabawka, jak powinna zostać wykonana oraz jakie informacje powinny być widoczne na jej opakowaniu. 

Od 20 czerwca 2013 roku wszystkie zabawki produkowane w Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania nowej Dyrektywy 2009/48/WE, tzw. Dyrektywy zabawkowej. Zaktualizowana dyrektywa kładzie szczególny nacisk na podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa zabawek, w szczególności odnośnie do ich składu chemicznego. 

Nie mogą być stosowane substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne powodujące zaburzenia rozrodczości (CMR) kategorii 1A, 1B lub 2 zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, ograniczona została także możliwość używania niektórych alergizujących substancji zapachowych.

Regulacje te obejmują również farby i lakiery drukowe używane do produkcji zabawek. Stosowane są one bowiem do wykonywania broszurek, książeczek, wszelakich instrukcji montażu klocków i wielu innych części składowych zabawek.

Hubergroup od kilku lat posiada w swoim asortymencie szeroki wachlarz produktów przeznaczonych celowo do drukowania zabawek.

Farby offsetowe arkuszowe, spełniające wszystkie wymagania, to serie triadowe:

– MGA® NATURA 5150

– MGA® NATURA 5250

– MGA® NATURA ECG 5155 / 5156

– MGA® CORONA 5100

– ALPHA toy AP361

Farby w kolorach specjalnych dostępne są w seriach:

– TOY

– MGA® NATURA

– MGA® CORONA

Do farb offsetowych arkuszowych dostępny jest również szeroki asortyment lakierów dyspersyjnych, niemalże wszystkich, jakie oznaczone są symbolem ACRYLAC-MGA®.

Dostępne są także lakiery olejowe serii PRINTLAC COFREE matowy 10 L 9315 i błyszczący 10 L 9515.

Jako świadomy producent farb drukarskich potwierdzamy, że zabawki wydrukowane powyższymi farbami i lakierami w normalnych warunkach przemysłowych będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi substancji rakotwórczych i wpływających negatywnie na rozrodczość, tzw. CMR oraz alergizujących substancji zapachowych wymienionych w Dyrektywie 2009/48/EC, Załącznik II, III – Właściwości chemiczne, nr 3 – 5 i 11.  cdn.

Ewa Rajnsz

Artykuł sponsorowany