Bezpieczeństwo produkcji opakowań artykułów spożywczych
6 gru 2016 14:59

Lakiery dyspersyjne o niskiej migracji ACRYLAC-MGAŸ w hubergroup zostały opracowane jednocześnie z farbami, tak aby maksymalnie dostosować do siebie systemy spoiw, a także zapewnić bezpieczeństwo produkcji opakowań artykułów spożywczych. Można je bezpiecznie stosować do opakowań z papieru oraz kartonu zawierających suche artykuły spożywcze z zawartością tłuszczy lub bez nich. Istnieją również lakiery, które można stosować do artykułów, które są napełniane lub używane w wysokiej temperaturze. Tak jak w przypadku farb o niskiej migracji, należy wykluczyć bezpośredni kontakt polakierowanej powierzchni z produktem spożywczym. Wszelkie produkty do drukowania opakowań spożywczych są przeznaczone do kontaktu z odwrotną stroną opakowania. Lakiery dyspersyjne ACRYLAC-MGAŸ są analitycznie kontrolowane w laboratoriach hubergroup specjalnie w tym celu stworzonymi metodami w zakresie ich właściwości i kontaminacji. Specjalne metody kontroli wspomagane przez SAP wykluczają pomyłki w zakresie niewłaściwego doboru surowców przy recepturowaniu farb. Produkcja odbywa się wg zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP. Zagwarantowana jest również możliwość całkowitego śledzenia wstecznego wszystkich zastosowanych surowców, aż do ich szarż produkcyjnych, w trakcie całego procesu produkcji. Tak jak w przypadku standardowych lakierów dyspersyjnych, podczas pracy z lakierami ACRYLAC-MGAŸ należy uwzględnić następujące wskazówki: n Lakiery dyspersyjne mają z reguły słaby odczyn alkaliczny. Dlatego stosowane do zadruku farby muszą posiadać odporność na alkalia (norma ISO 2836/5.3). Wyjątek stanowi triadowa farba magenta – pomimo braku odporności na alkalia można ją lakierować bez problemu. Odradza się stosowanie farb bez odporności, ponieważ w niekorzystnych warunkach może dochodzić do zmiany ich odcienia. n Polakierowane powierzchnie można sklejać i uszlachetniać folią. Zależne jest to jednak od rodzaju kleju, folii i warunków obróbki. Dlatego też zalecamy przeprowadzenie testów w warunkach praktycznych, a także oszparowanie powierzchni przeznaczonych do klejenia. n Odporność na zgrzewanie i wysokie temperatury zależy od wielu parametrów. W tym wypadku również zalecamy przeprowadzenie testów. n Należy także sprawdzić możliwość oddziaływania czynników zewnętrznych lub obcych substancji, np. z produktów znajdujących się w zadrukowanym opakowaniu (wilgoć, detergenty, tłuszcze itp.). n Jeśli warstwa lakieru jest narażona na działanie wilgoci (np. przy użyciu kleju podczas kaszerowania), może dochodzić wówczas do sklejania polakierowanych arkuszy. n Temperatura w stosie powyżej 35°C może prowadzić do sklejenia arkuszy! Lakiery ACRYLAC-MGAŸ posiadają przydatność do produkcji 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu opakowania lakier powinien być jak najszybciej zużyty. Po upływie terminu przydatności właściwości lakieru powinny być każdorazowo sprawdzone. Lakier należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w miejscu chłodnym, suchym i chronić przed mrozem. Należy również unikać temperatury składowania powyżej 30°C, ponieważ powoduje zagęszczanie lakieru, a przed użyciem należy go bardzo dokładnie wymieszać. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>