„Bezpieczne Opakowanie” od kuchni (farbowej)
13 gru 2019 12:49

15 listopada, drugiego dnia konferencji „Bezpieczne Opakowanie”, której 9. edycja miała w tym roku miejsce we Wrocławiu, ponad 110-osobowa grupa uczestników odwiedziła wrocławską centralę firmy hubergroup Polska w Nowej Wsi Wrocławskiej. Gości przywitał Paweł Ressel, szef operacyjny w hubergroup Polska, który pokrótce przedstawił wyposażenie laboratorium, a także zasady bezpieczeństwa obowiązujące w zakładzie. Następnie goście – z uwagi na liczebność podzieleni na podgrupy – pod opieką specjalistów hubergroup udali się na zwiedzanie laboratoriów oraz miejsc produkcyjnych.

Kapitał wiedzy

hubergroup Polska zaczynała swoją działalność od sprzedaży gotowych farb offsetowych. Potem uruchomione zostały mieszalnie, a równocześnie z nimi powstawały laboratoria, które powiększały zakres swoich możliwości wraz z rozrastającym się segmentem produkcyjnym. Obecnie laboratoria ściśle współdziałają ze wszystkimi liniami produkcyjnymi – mieszalniami offseto- wych farb utrwalanych UV, do druku na foliach i opakowaniach metalowych, farb fleksograficznych rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych, a także z jedyną w Polsce mieszalnią farb o niskiej migracji MGA i specjalnych wymaganiach, również na folie i laminaty. Tak różnorodna produkcja nie jest możliwa bez sprawnie działających laboratoriów z pracującymi w nich wysokiej klasy specjalistami, tworzącymi ogromny kapitał wiedzy praktycznej. Nowoczesny sprzęt pomiarowy, którym dysponuje hubergroup Polska, to urządzenia pozwalające przeprowadzić symulację warunków produkcyjnych na ogromnej gamie podłoży drukarskich. Pozwala to szybko reagować na coraz większe wymagania klientów oraz rozwijającego się przemysłu poligraficznego.

Do najważniejszych zadań stawianych przed laboratorium należą opracowywanie nowych receptur farb, sprawdzanie powtarzalności i zgodności kolorystycznej produkcji wykonywanej w hubergroup, przeprowadzanie badań i analiz gotowych druków takich jak np. odporność na ścieranie, odporność na tłuszcze, szybkość schnięcia farby, przyczepność farby do podłoża, połysk.

Dostosowanie farby do podłoża

Urządzenie, bez którego trudno sobie wyobrazić pracę w laboratorium, to spektrofotometr. Firma hubergroup jest wyposażona w stacjonarny spektrofotometr sferyczny Datacolor oraz w urządzenia przenośne firmy X-Rite z odpowiednim oprogramowaniem i bazą danych zapewniających natychmiastową możliwość określenia współrzędnych trójchromatycznych w dowolnym układzie barw. Umożliwia to recepturowanie z uwzględnieniem różnych parametrów farby takich jak np. szczególne cechy odporności, metameria (zmiana barwy w zależności od rodzaju źródła światła), liczba składników lub na prośbę klienta zagospodarowanie farb resztkowych. Dzięki temu firma jest w stanie dostosować farbę do wskazanego podłoża, jego kolorystyki oraz wymagań stawianych gotowym wydrukom jak odporność na poszczególne media, ścieranie lub światłotrwałość. Wzorem do opracowania nowej receptury mogą być mokra próbka farby, wydruk, współrzędne trójchromatyczne Lab. Najpopularniejszym obecnie wzornikiem kolorów jest wzornik PANTONE. Istnieje on w wersji podstawowej (na podłożu powlekanym i niepowlekanym), a także w wersjach specjalnych – dla kolorów pastelowych i metalicznych. Klienci często posługują się również wzornikami HKS. Niezwykle istotnym parametrem przy opracowywaniu receptur jest podłoże, na którym będzie realizowana produkcja, dlatego też drukarnie zawsze proszone są o dostarczanie próbek podłoża nakładowego. Obecnie baza podłoży drukarskich w hubergroup Polska obejmuje wszelkie gramatury i rodzaje materiałów poligraficznych, od papierów termicznych poprzez folie metalizowane po blachę.

Na życzenie klienta dla nowo opracowanych kolorów laboratorium może przygotować wydruk próbny na wskazanym podłożu, ze ściśle określoną ilością nadawanej farby, symulacją lakierowania lakierem dyspersyjnym, olejowym lub UV czy liniaturą rastra przy farbach płynnych. 

Wyposażenie laboratorium

Na wyposażenie laboratorium w Nowej Wsi Wrocławskiej składa się szereg urządzeń, takich jak:

– urządzenia firm Saueressig i Labra Tester, które pozwalają wykonać wydruki na różnych rodzajach podłoża z możliwością ustalenia siły docisku oraz szybkości zadruku. Wyposażone są w formy drukowe o różnym transferze farby, co daje możliwość precyzyjnego odwzorowania grubości naniesionej warstewki farby;

– urządzenie do wydruków próbnych firmy IGT na wskazanym podłożu farbami offsetowymi (wydruki próbne są niezbędne do analizy kolorystycznej, porównawczej oraz przeprowadzania różnego rodzaju badań farb i podłoży drukowych);

– urządzenie firmy RK Print umożliwiające wykonanie wydruków próbnych farbami fleksograficznymi i lakierowanie wykonanych odbitek (z możliwością zróżnicowanej ilości lakieru);

– tunel suszący do utrwalania farb UV firmy Mikon z możliwością regulowania prędkości suszenia oraz siły promienników UV;

– tunel suszący do farb UV flekso i w wersji Inert firmy IST, w którym możliwa jest regulacja prędkości suszenia oraz siły lamp UV. Nowoczesna konstrukcja tunelu pozwala na utrwalanie farb metodą konwencjonalną oraz w otoczce azotu. Taka technologia jest wykorzystywana przy zadruku opakowań spożywczych w celu zminimalizowania zapachu;

– suszarki laboratoryjne SML oraz Memmert, które są wykorzystywane w celu przyspieszenia procesu schnięcia farb; 

– kabina świetlna firmy JUST Normlich, umożliwiająca wizualną ocenę barwy w zależności od zróżnicowanego  źródła światła, wyposażona w pięć rodzajów oświetlenia: symulowane światło dzienne (D75, D65, D50), Horizon (światło poranka, światło popołudniowe), oświetlenie typu „A” (fluorescencyjne oświetlenie domowe), zimne światło jarzeniowe (CWF), specjalne fluorescencyjne (TL84 lub U30), ultrafioletowe (UV używane w połączeniu z innymi rodzajami światła);

– urządzenie Quartant firmy Prüfbau do badania ścieralności (badanie można przeprowadzić w dwóch wersjach – badając odporność warstwy farby na ścieranie na sucho i na mokro);

– urządzenie do badania odporności na karbonizację (urządzenie symuluje lokalne oddziaływanie ścierające warstwę farby z odbitki drukowej pod wpływem wysokiego nacisku na niewielkim obszarze); 

– urządzenie do badania sił delaminacji i określania poślizgu Zwick ProLine Z0.5 firmy Zwick/Roell – istnieje również możliwość zamontowania przystawki do pomiaru współczynnika tarcia. Przygotowane próbki montuje się w uchwytach połączonych z głowicą pomiarową i przesyłającą wyniki pomiaru do programu komputerowego testXpert II;

– urządzenie do badania odporności na zgrzewanie firmy RDM – określające parametry wytrzymałościowe folii w procesie zgrzewania. Pozwala dowolnie ustawiać parametry zgrzewu (siłę docisku, temperaturę, czas) oraz umożliwia zainstalowanie różnego rodzaju „szczęk” zgrzewających (płaskie, rowkowane); 

– specjalna wirówka Speed Mixer DAC 150FVZ firmy Siemens; 

– urządzenie do badania szybkości schnięcia farby – cykl jednego badania trwa ok. 24 godzin. Urządzenie pozwala określić czas schnięcia farb. Ocenie jest poddawany wydruk próbny umieszczony na ruchomej platformie i dociśnięty przez koło sztywno zamocowane w ramie urządzenia;

– połyskomierz micro-TRI-gloss firmy BYK-Gardner, który służy do precyzyjnego pomiaru pełnego zakresu połysku pod kątami 20/60/85. W celu otrzymania poprawnych rezultatów pomiarowych stosuje się zasadę: dla wysokiego połysku stosuje się niską geometrię pomiarów (kąt 20°), a dla powierzchni o słabym połysku, matowych – wysoką geometrię (kąt 85°);

– lepkościomierze wypływowe: kubek Forda, kubek DIN – przed pomiarem próbki farb są umieszczane w łaźni wodnej Poly Science w celu stabilizacji ich temperatury;

– lepkościomierz dynamiczny;

– gryndometr firmy Erichsen model 232, który służy do oznaczania ziarnistości, a także dużych cząstek lub aglomeratów w dyspergowanym materiale. Stopień zdyspergowania podaje się w mikrometrach i wartościach Hegmana. 

Dodatkowe usługi

W laboratorium hubergroup Polska wykonywane są również badania odporności na tłuszcze, przyczepności farby do podłoża, wodoodporności czy aktywacji podłoża. Wykwalifikowani technicy sprzedaży są wyposażeni w sprzęt pozwalający na analizę stanu maszyn drukujących u klienta obejmującą: audyt temperaturowy, ocenę regulacji zespołów maszyny drukującej, pomoc w doborze i kalibracji obciągów w celu uzyskania oczekiwanego przyrostu punktu, audyt i regulację układu chłodzenia wstęgi w maszynach arkuszowych oraz audyt temperaturowy pieca w maszynach heatsetowych. W zakresie parametrów technologicznych druku laboratorium wykonuje: test podstawowych parametrów wody zasilającej, dobór i regulację systemu uzdatniania wody zasilającej, sprawdzenie i regulację układu dozowania koncentratu roztworu zwilżającego, sprawdzenie i regulację układu chłodzącego roztwór nawilżający, dobór roztworu zwilżającego do specyficznych podłoży i farb, badanie skażenia grzybem i algami roztworu zwilżającego oraz kalibrację roztworu zwilżającego.

Jesteśmy miło zaskoczeni zainteresowaniem, jakim cieszyła się możliwość zwiedzania naszego laboratorium – podsumowuje Janusz Cymanek, prezes hubergroup Polska. – W Nowej Wsi Wrocławskiej jeszcze nigdy jednorazowo nie gościliśmy tak dużej grupy. 

9. edycja konferencji „Bezpieczne Opakowanie” pokazała, że oryginalna koncepcja połączenia formuły teoretycznych prezentacji, umożliwiających wymianę wiedzy i zdobywanie aktualnych informacji, z wizytą w laboratorium drugiego dnia spotkania jest bardzo trafna. Jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie Poligrafika i Opakowanie zaproszą nas za rok.  AN

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>