Biofore Site w praktyce
19 paź 2018 09:25

​Ustanowione przez ONZ cele dotyczące zrównoważonego rozwoju stanowią ramy planu zrównoważonego rozwoju dla rządów, firm oraz społeczeństw. Firma UPM Raflatac także opracowała swoją koncepcję Biofore Site w oparciu o te same założenia, wyznaczając sobie konkretne cele dotyczące odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, a także wydajności ekonomicznej. Cele te mają być zrealizowane do 2030 roku we wszystkich zakładach UPM. Koncepcja Biofore Site ułatwi rozwój silnej kultury zrównoważonego rozwoju i zwiększy przejrzystość planów rozwoju firmy.

Na kształt firmy UPM Raflatac mają obecnie wpływ dwa główne czynniki: wymóg pozostania producentem światowej klasy oraz chęć poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do 2030 roku wszystkie zakłady produkcyjne UPM Raflatac mają przestać składować odpady na wysypiskach. Obecnie są one przekazywane do placówek, które mogą je poddać recyklingowi, ponownie wykorzystać lub spalić w celu odzyskania energii, ale firma ma świadomość, że optymalnym sposobem na uniknięcie składowania odpadów jest ich nieprodukowanie. Prawdziwym celem jest więc eliminacja odpadów. Jest to obszar, w którym czynności związane z procesem ciągłego doskonalenia mają kluczowe znaczenie.

Nasza fabryka w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem już w tym roku znacznie zredukowała ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci. Oznacza to, że niemal wszystkie odpady zakładu otrzymują szansę na powtórne użycie – są poddawane recyclingowi, by ponownie wrócić do obiegu w nowej formie – podkreśla Krzysztof Minta, dyrektor generalny fabryki UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych.

Proces ciągłego doskonalenia 

Model ciągłego doskonalenia firmy UPM Raflatac wymaga postępowania zgodnego z metodologiami Lean i Six Sigma. Główne założenia procesu ciągłego doskonalenia w naszych firmach to kontrolowanie jakości produktów, redukowanie defektów i eliminowanie jakichkolwiek odpadów podczas procesu produkcji – wyjaśnia Mark Walkington, dyrektor ds. międzynarodowego ciągłego doskonalenia firmy UPM Raflatac. – Przekłada się to również na realizowanie celów zrównoważonego rozwoju UPM Raflatac. Choć główne cele projektów związanych z ciągłym doskonaleniem to poprawa jakości i wydajności, zdajemy sobie sprawę, że projekty wykorzystujące narzędzia Lean i Six Sigma mają pozytywny wpływ na środowisko, nawet jeśli nie jest to ich główne zadanie.

Koncepcja Biofore Site

W ramach koncepcji Biofore Site firma UPM Raflatac dokłada wszelkich starań, aby precyzyjniej określać korzyści dla środowiska wynikające z realizowania założeń procesu ciągłego doskonalenia, dzięki czemu jej pracownicy są w stanie zobaczyć, w jaki sposób ich codzienny wysiłek przekłada się na wyniki. Bilans działań zrealizowanych od 2010 roku w ramach koncepcji Biofore Site to m.in.:

– ponad 400 projektów wykorzystujących narzędzia Lean i Six Sigma;

– zmniejszenie ilości odpadów surowcowych i etykietowych;

– zmniejszenie zużycia elektryczności, gazu ziemnego, wody, chemikaliów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych;

– około 400 pracowników z certyfikatem żółtego, zielonego i czarnego pasa oraz czarnego pasa mistrzowskiego. Celem jest przeszkolenie całego personelu operacyjnego w zakresie podstaw oszczędnego wytwarzania i certyfikatu żółtego pasa.

Historie sukcesu Biofore Site

Fabryka materiałów etykietowych UPM Raflatac w Nancy we Francji jest pierwszym zakładem tej firmy, który uzyskał certyfikat systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001:2011. Zgodność z normą ISO 50001 wiąże się z ciągłą poprawą charakterystyki energetycznej, mierzonej zużyciem energii na milion metrów kwadratowych wyprodukowanego materiału etykietowego. Do osiągnięcia celów ISO 50001 potrzebne są wiedza i umiejętności techniczne. Bardzo ważny jest dokładny pomiar zużycia energii. Aby móc podejmować dobre decyzje, należy znać wartość każdego wyboru – w przeciwnym razie działa się po omacku – podkreśla Daniel Bozonnet, menedżer ds. wsparcia rynku produktów ekologicznych w firmie UPM Raflatac. – W Nancy proces wdrożenia normy ISO 50001 rozpoczął się w 2013 roku, a certyfikację otrzymaliśmy w 2015 roku. Od roku 2012 emisja CO2 w fabryce zmniejszyła się w sposób imponujący o 27 proc. Firma UPM stawia sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 o 30 proc. do 2030 roku i cel ten został uwzględniony w karcie wyników Biofore Site każdego zakładu.

Doskonałym przykładem wdrożenia Biofore Site jest także fabryka UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych w Polsce, w której używa się wyłącznie energii po-chodzącej z odnawialnych źródeł. Dostawcą jest Enea, jedna z największych grup energetycznych w Polsce, która wytwarza energię ze źródeł odnawialnych w elektrowniach wodnych, biogazowniach oraz farmach wiatrowych. Wykorzystanie paliw kopalnych i nieodnawialnych źródeł energii kiedyś zakończy się ostatecznie – mówi Pekka Verkama, kierownik ds. usług w fabryce UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych. – Ważne jest, aby już teraz chronić nasze środowisko. Podjęcie decyzji o wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych było niezwykle łatwe. Wspiera to strategię zrównoważonego rozwoju firmy. Ponadto koszt w porównaniu z energią ze źródeł nieodnawialnych nie był znacznie wyższy.

Inny przykład sukcesu programu Biofore Site to modernizacja oświetlenia w zakładzie UPM Raflatac w Tampere. Modernizacje zewnętrznych elewacji budynków w fabryce UPM Raflatac w Tampere w Finlandii przy użyciu oświetlenia LED to kolejny krok naprzód w programie Biofore Site. Prace instalacyjne ukończono w pierwszych miesiącach roku 2018. Projekt został zrealizowany w celu zwiększenia efektywności kamer monitoringu, ale przy okazji zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo i przyniósł znaczną oszczędność energii.

Oświetlenie LED zużywa znacznie mniej energii niż używane do tej pory lampy halogenowe i wysokociśnieniowe lampy sodowe. Użycie lamp LED pozwoliło obniżyć koszty energii zużywanej na oświetlenie o jedną trzecią. Roczna oszczędność 60 000 kWh przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 13 ton. Po podjęciu decyzji o modernizacji zadbaliśmy o to, aby wszystkie najważniejsze obszary, w których mogą pracować ludzie, były dobrze oświetlone – wyjaśnia Jori Teinilä, kierownik BHP w firmie UPM Raflatac. – W innych obszarach wystarczające jest podstawowe oświetlenie. Zwiększono na przykład oświetlenie na platformach załadunkowych, ponieważ jest to obszar o dużym natężeniu ruchu o każdej godzinie i porze roku. Jednak gdy platformy nie są używane, nie jest na nich wymagane silne oświetlenie, dlatego lampy zostały wyposażone w czujniki ruchu. Parkingi to kolejny przykład obszaru, na którym dobre oświetlenie ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo. Możliwe nierówne powierzchnie oraz oblodzone miejsca muszą być wyraźnie widoczne. Szacuje się, że wynikający ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej czas zwrotu z inwestycji w przypadku modernizacji oświetlenia wynosi około ośmiu lat. 

Opracowanie: AN