Bo czas to pieniądz…
6 gru 2016 14:45

Konica Minolta wyposaża swoje urządzenia w system zdalnej diagnostyki serwisowej CSRC, dzięki któremu firma na bieżąco monitoruje ich stan. W razie potrzeby może natychmiast zareagować na jakiekolwiek problemy, eliminując ewentualne przestoje w pracy swoich klientów. System CSRC działa w Polsce od 3 miesięcy. Został wdrożony już w ponad 200 urządzeniach na terenie całego kraju. Działanie systemu zdalnej diagnostyki Konica Minolta opiera się na dwóch sposobach komunikacji: przez łącza internetowe i GSM. Za pośrednictwem tych kanałów system na bieżąco przesyła do Centrum Obsługi Klienta Konica Minolta raporty dotyczące urządzeń. Zawierają one informacje dotyczące stanu zużycia poszczególnych części, materiałów eksploatacyjnych, konieczności dokonania przeglądu czy uzupełnienia papieru. Pracownicy Centrum Obsługi są zobowiązani do podjęcia działań maksymalnie w ciągu 10 minut po otrzymaniu raportu. Dzięki takiej organizacji pracy niejednokrotnie Konica Minolta reaguje, zanim użytkownik zorientuje się, że konieczne jest uzupełnienie tonerów lub wezwanie specjalisty serwisu do wymiany zużywających się elementów. System dostarczania tonerów dla urządzeń wyposażonych w CSRC zorganizowany jest w sposób automatyczny. Raport o konieczności dostarczenia materiałów eksploatacyjnych pojawia się w momencie, gdy maszyna wykazuje zużycie ok. 80% tonera. Pozostałe 20% to wystarczająca rezerwa, by na czas uzupełnić zapasy. Na podstawie zgłoszeń systemu Konica Minolta prowadzi automatyczną wysyłkę tonerów. Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikom ciągłość pracy maszyn. Monitorowane urządzenia automatycznie informują także o zbliżającym się terminie przeglądu. System CSRC sprawdza każdą część urządzenia pod kątem zużycia w trakcie eksploatacji. Na przykład w monochromatycznym cyfrowym systemie produkcyjnym Konica Minolta bizhub 1050 monitorowanych jest w ten sposób 170 części i sekcji z dokładnością do jednego przebiegu papieru. System porównuje liczbę faktycznych przebiegów arkuszy przez każdy element urządzenia z wartościami przewidzianymi dla danej części. Specjalista Hot Line Konica Minolta może w każdej chwili sprawdzić stan poszczególnych elementów. W chwili, gdy dana część osiągnie 90% „żywotności”, system wysyła alert do Centrum Obsługi Klienta. Pracownik COK kontaktuje się z klientem w celu ustalenia dogodnego terminu przeglądu i wymiany części. Firma posiada 9 oddziałów w Polsce, dzięki czemu wizyty specjalistów serwisu Konica Minolta realizowane są w optymalnym dla klientów terminie, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki pełnym opisom zdarzenia, które są przekazywane przez system zdalnej diagnostyki do Centrum Obsługi Klienta, specjalista serwisu jest w stanie odpowiednio wcześniej przygotować się do usunięcia problemu podczas wizyty u klienta. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką jakość wykonywanych na maszynie wydruków i równocześnie zapobiega usterkom, stanowiącym konsekwencję przekroczenia limitów przewidzianych dla poszczególnych elementów maszyny. Większość zdarzeń, o których informuje system CSRC, nie wymaga wizyty serwisanta. Specjalista Hot Line Centrum Obsługi Klienta, na podstawie danych dostarczonych przez system, udziela klientowi konsultacji drogą telefoniczną. Dane te są tak szczegółowe, że specjalista jest w stanie zdiagnozować miejsce zacięcia się kartki papieru. Dla każdego urządzenia zakładane są dobowe limity zacięć. Gdy zostanie osiągnięta wartość graniczna, system wysyła alert do Centrum Obsługi Klienta. Pracownik COK telefonuje do użytkownika urządzenia, by ustalić ich przyczynę. Jeżeli zacięcia wynikają z błędnych ustawień urządzenia, pracownik natychmiast pomaga je skorygować. W innym przypadku umawia wizytę specjalisty serwisu. Urządzenia wyposażone w system zdalnej diagnostyki serwisowej umożliwiają także uzyskanie wsparcia specjalisty bez telefonowania do Centrum Obsługi Klienta. Administrator urządzenia może z poziomu panelu wybrać wezwanie zdalnego serwisu. W ciągu 10 minut specjalista Hot Line udzieli odpowiedzi na pytania użytkownika. System zdalnej diagnostyki serwisowej jest elementem składowym Kontraktów Obsługi Technicznej zawieranych przez Konica Minolta z klientami. Pozwala to skalować funkcje systemu zdalnej diagnostyki serwisowej zależnie od potrzeb klienta. Najwyższe poziomy kontraktów obejmują wydłużony czas pracy serwisu, dodatkowe opcje analizy obciążenia urządzeń i doradztwo ze strony specjalistów Konica Minolta w dziedzinie optymalizacji kosztów i doboru właściwych parametrów urządzeń. Oparcie systemu zdalnej diagnostyki Konica Minolta na dwóch kanałach komunikacji – przez internet oraz GSM – jest wynikiem badań, które poprzedziły stworzenie systemu. Badania te jednoznacznie wykazały, że komunikacja przez internet nie jest dobrze postrzegana przez administratorów sieci korporacyjnych. Wymaga bowiem udostępnienia bramki wyjściowej na zewnątrz sieci, co jest związane z ograniczeniem bezpieczeństwa dostępu do sieci. Dlatego Konica Minolta zdecydowała się skoncentrować na komunikacji GSM. Przesyłanie danych po CSD, bo w takiej technologii odbywa się transmisja danych, zapewnia całkowite odizolowanie od sieci korporacyjnych. Kolejną przewagą tej technologii jest brak konieczności posiadania łączy internetowych. Do urządzenia podłączany jest modem GSM ze specjalną anteną. Aby system zadziałał, potrzebne są zasilanie i zasięg dowolnego operatora komórkowego. Pozwala to podłączyć się do każdego urządzenia niezależnie od tego, gdzie na terenie Polski się ono znajduje. W przypadku urządzeń stojących w ekranowanych pomieszczeniach Konica Minolta może zapewnić specjalne anteny wyprowadzane na zewnątrz budynku. Przesyłanie danych spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa nakładane na operatorów telefonii komórkowej, dzięki czemu Konica Minolta zapewnia klientom systemu zdalnej diagnostyki serwisowej najwyższe standardy bezpieczeństwa. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!