Bom dia* flexo!
6 gru 2016 14:51

Artykuł stanowi relację z pobytu autora na konferencji fleksograficznej w São Paulo oraz wizyt w brazylijskich drukarniach. Coroczna dwudniowa konferencja (wykłady oraz wystawa) brazylijskiej organizacji ABFlexo odbyła się w dniach 9-10.09.2009 w São Paulo. Informacja o konferencji wraz z programem i konspektem wykładów została opublikowana w magazynie „inforflexo”, gdzie na okładce wydrukowano także polską flagę, a Zrzeszenie nasze zostało wpisane do grupy oficjalnych partnerów medialnych konferencji. Składający się z 23 wykładów program zgrupował wykładowców z Argentyny, Brazylii, Niemiec, Włoch, USA i Polski. Tematyka objęła głównie zagadnienia związane bezpośrednio z technologią fleksograficzną takie jak: technologia EB (3), formy fleksograficzne lub ich obróbka (3), repro HD, taśmy samoprzylepne, GTT – nowe wałki do transferu farby, emisje LZO, zadrukowywanie kartonów składanych w szerokiej wstędze, automatyzacja w maszynach drukujących, technologia RFID, GMP w przemyśle opakowań, wielowarstwowa laminacja, druk cyfrowy, kalkulacja zleceń, rynek fleksograficzny w USA i Polsce. W wykładzie inaugurującym konferencję Nelson Teruel (prezes i założyciel ABFlexo, jednocześnie dyrektor drukarni Teruel) poruszył też takie kwestie jak: sustainability (zrównoważony rozwój) i ekologia (3 x R= Reduction-Recycling-Reuse); obniżenie emisji w kontekście globalnego ociep-lenia; etyka w biznesie, zarówno w kontaktach zewnętrznych, jak i w zakładzie pracy; dalsza stabilizacja i podniesienie powtarzalności procesu oraz jego jakości, aby utrzymywać konkurencyjność tej technologii w dobie postępu technologicznego innych technologii drukowania. Trzy następne wykłady to: wyzwanie industrializacji wewnątrz Brazylii, wskazania dotyczące opakowań dla globalnych firm oraz przypadek Procter & Gamble z fleksografią w Południowej Ameryce. W ramach prezentacji ZPF (przyjechałem na konferencję na zaproszenie ABFlexo) poza ogólną informacją o Polsce przedstawiłem uczestnikom klasyczny podział drukarń fleksograficznych, ich rozmieszczenie na terenie Polski, asortyment realizowanej produkcji oraz przybliżoną liczbę drukarń z ich krótką charakterystyką, w tym technologiczną. Wspomniałem o zróżnicowanym poziomie technologicznym drukarń wynikającym w dużej mierze ze źródła kapitału – większość (ale z wieloma wyjątkami) zakładów reprezentujących wysoki poziom technologii związana jest z zagranicznymi inwestorami i często powiązanym transferem technologii oraz wzorcami organizacji pracy i zarządzania. Od paru lat systematycznie – poprzez m.in. wsparcie finansowe z Unii Europejskiej – różnica ta jest zmniejszana (inwestycje w najnowocześniejsze technologie, modernizacje hal produkcyjnych czy budowa nowych obiektów przemysłowych). Ogólnoświatowy kryzys mniej wpłynął na spowolnienie tempa rozwoju fleksografii w Polsce i na szczęście dotknął naszą branżę fleksograficzną mniej boleśnie niż np. offset. Generalnie na podstawie wyników gospodarczych Polska na tle innych gospodarek, przede wszystkim europejskich, rozwija się dobrze. Pozytywnie również oceniłem perspektywy dla branży – choćby z uwagi na moje niedawne wizyty w naszych drukarniach i przeprowadzone rozmowy zarówno z drukarzami, jak i przedstawicielami firm handlowych. Realizacja licznych zamówień eksportowych (w tym do krajów tzw. starej Unii), nagrody w konkursach międzynarodowych dla polskich druków potwierdzają wysoki poziom technologiczny naszej fleksografii jako dojrzałej branży tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym, przygotowanej do dalszego rozwoju i współpracy międzynarodowej (więcej nt. wykładu na stronie www.flekso.pl). Brazylijczycy poprosili mnie także o przywiezienie przykładów polskich druków fleksograficznych. Na stoisku ABFlexo zaprezentowane zostały polskie: opakowania giętkie (folie i laminaty), owijki kurczliwe, etykiety, wieczka aluminiowe, tektura falista, worki papierowe. Zamieszczone zdjęcia pokazują, jak duże było zainteresowanie. Towarzysząca konferencji wystawa zgromadziła dostawców dla branży, m.in. firmy: Apex, DuPont, EskoArtwork, Flexotecnica, Henkel, Kodak, MacDermid, SunChemical, tesa tape. Na wystawie można było zakupić brazylijski podręcznik fleksografii. Publikacja ta wzbudziła spore zainteresowanie wśród uczestników naszego XI Forum Fleksograficznego. Diamentowym sponsorem konferencji był Sun Chemical, a złotymi: DuPont, Flexotecnica, MacDermid i Henkel. Byli także srebrni i brązowi sponsorzy – tylko pozazdrościć. Podczas pobytu w Brazylii odwiedziłem 3 drukarnie fleksograficzne: 2 wąskowstęgowe oraz 1 szerokowstęgową, a także fabrykę papieru samoprzylepnego i siedzibę ABFlexo Brazil. RR Industria e Comercio de Etiquetas. Drukarnia jest zlokalizowana w Itaquera, na przedmieściach São Paulo. Działa od roku 1986. W 2005 została oceniona przez „Conversion Magazine” jako nr 1 wśród 60 największych „label converters” (drukarń wąskowstęgowych) produkujących szeroką gamę wyrobów etykietowych, w tym RFID w Ameryce Płd. Zdolność produkcyjna: 3 mln m2 papieru/m-c, 24 drukarki+1 RFID. Ma swoje drukarnie w Urugwaju oraz Argentynie. Antilhas Solucoes Integradas para Embalagens. Drukarnia usytuowana w dynamicznie rozwijającej się przemysłowej miejscowości Santana de Parnaiba w okolicy São Paulo. W niewielkiej odległości zlokalizowana jest fabryka kawy Pelego. Drukarnia ma 5 maszyn fleksograficznych CI, stosuje farby rozpuszczalnikowe, wodne oraz EB. Dysponuje także technologią offsetową korzystając z systemu soft-proofingu. Obecnie jest na etapie wdrażania takiego systemu dla fleksografii. W odwiedzanych drukarniach jako „pierwszy punkt wizyty” pokazywano mi otrzymane nagrody w konkursach: zarówno organizowanym corocznie przez organizację ABFlexo, jak i orga-nizacje związane z branżą opakowaniową oraz finalnych użytkowników. Prezentując je z dumą, przedstawiciele drukarń podkreślali dużą wagę takich „certyfikatów” dla promocji firmy. Trzecia odwiedzona drukarnia Amazon Etiketas w Manaus posiada 6 wąskowstęgowych maszyn typu CI, drukuje etykiety samoprzylepne, głównie 1-3 kolory. Podczas wizyty w siedzibie ABFlexo była mowa o tym, że organizacja jest zainteresowana dalszą współpracą z ZPF – rozważana jest wizyta przedstawicieli brazylijskiego przemysłu fleksograficznego w Polsce i propozycja rewizyty naszych fleksografów w Brazylii. Wspomniałem też kolegom z ABFlexo o planowanym Kongresie Poligrafów w 2011 r. w kontekście ich przyjazdu. * Bom dia – „dzień dobry” po portugalsku Autor jest dyrektorem biura Zrzeszenia Polskich Fleksografów

error: Kopiowanie zabronione!
cript>