Bookjet bez kompromisów – część 1
6 gru 2016 14:58

W dniach 8-11 grudnia ub.r. w Rahden (Niemcy) miały miejsce Dni Otwarte firmy Kolbus, w czasie których zostały zaprezentowane m.in. najnowsze technologie do oprawy i uszlachetniania po druku cyfrowym, książek z zaokrąglonymi rogami czy produkcji opakowań luksusowych. W prezentacjach na żywo wzięła udział blisko 100-osobowa grupa klientów z Polski. Bookjet – wyższa rentowność i wartość dodana Bookjet – to połączenie słów book (książka) oraz inkjet – zdaniem firmy Kolbus jest koncepcją konkurencyjnego cenowo drukowania oraz wykańczania cyfrowo wydrukowanych produktów. Bookjet może stanowić kompletny proces, dając możliwość wytwarzania produktów o różnej zawartości i liczbie stron. Wydrukowana w technologii druku atramentowego w systemie cyfrowym indywidualna pozycja to nawet tysiące tytułów dziennie i miliony książek wyprodukowanych rocznie. Bookjet jest rozwiązaniem niewymagającym wstępnego narządu i dzięki temu staje się bardzo elastycznym narzędziem do produkcji wszelkiego rodzaju książek. Zdaniem firmy Kolbus to obecnie najpotężniejsza na świecie linia do produkcji książek w technologii cyfrowej. Wydruki z szybkich maszyn do druku cyfrowego kierowane są na automatyczną linię pracującą non-stop łamiącą składki, które są następnie układane w potok i kompletowane przez podajniki sekwencyjne Kolbus SF 832. Alternatywą może być jednoczesne zbieranie na zbieraczkach off-line. Taka linia może być łatwo zamieniona w linię do produkcji fotoalbumów i pojedynczych egzemplarzy książek przez dodanie podajnika Kolbus XHB 500. Kolbus KM 200 – pełna kontrola Zasadniczym elementem linii jest oklejarka Kolbus KM 200 do oprawy prostej i produkcji bloków książkowych, która posiada bardzo dynamiczny system dostosowania produkcji do grubości wkładu książkowego w zakresie od 2 do 60 milimetrów. Automatyczna regulacja i dostrajanie maszyny do grubości wkładu pozwalają na pracę bez przerw na jej ustawianie. Linia może współpracować z dowolną maszyną do druku cyfrowego. Sprawdza się zarówno w przypadku strumienia pojedynczych kartek, jak i składek z dowolnego aparatu złamującego. Prawidłowość skompletowania bloku, dołożenia właściwej okładki oraz liczby wykonanych egzemplarzy nadzoruje system kontroli kodów kreskowych połączony dedykowanymi interfejsami przetwarzającymi standardowe pliki JDF/JMF. Sterowanie linii za pomocą systemu Copilot zintegrowanego z kilkoma ekranami dotykowymi jest rozwiązaniem ergonomicznym i łatwym w obsłudze – pozwala na szybkie wprowadzenie koniecznych danych, dostęp do wielu funkcji systemu oraz natychmiastowe i precyzyjne diagnozowanie ewentualnych niesprawności lub nieprawidłowości w trakcie pracy linii do oprawy. Podawanie składek może się odbywać z wykorzystaniem nakładania ręcznego, podajników taśmowych lub unikalnego systemu Kolbus – nakładaka gwiazdowego, który pozwala na precyzyjne i delikatne ułożenie skompletowanego wkładu w oklejarce, bez narażania na pęknięcie mostków po procesie szycia nićmi lub naruszenia integralności wkładu po wstępnym klejeniu. Oklejarka może być połączona z nakładarką przygotowującą wkłady książkowe, kompletując składki ze złamywaka lub pojedyncze kartki bezpośrednio z maszyny drukującej cyfrowo. Wszystkie produkty podlegają kontroli z wykorzystaniem kamer do porównywania obrazu (kontrola poprawności i jakości) oraz kodów kreskowych. Taka kontrola zapobiega niekompletności wkładów, niewłaściwej kolejności lub duplikacji składek we wkładzie oraz zapewnia właściwe połączenie wkładu z okładką. Kontrola grubości wkładu służy do przekazania informacji do kolejnych modułów funkcjonalnych maszyny o tym, jakiej grubości wkład będzie oprawiany w kolejnym takcie. Dzięki tej informacji wszystkie elementy maszyny zostaną automatycznie ustawione we właściwej pozycji za pomocą serwomechanizmów, bez straty czasu na przezbrajanie maszyny. W magazynku nakładaka sekwencyjnego zostaje skompletowany cały wkład danej pozycji wydawniczej. Wszelkie nieprawidłowości są wykrywane, a niewłaściwie skompletowany wkład książkowy zostaje wyrzucony przez specjalną jednostkę w taki sposób, że wszystkie składki tego wkładu mogą zostać ponownie wykorzystane po uzupełnieniu lub eliminacji niezgodności. Prawidłowe wkłady są transportowane do oklejarki, a szerokość kanału i nastawy kolejnych elementów maszyny automatycznie dostosowują się do żądanej grubości wkładu. Kolejnym etapem produkcji broszury lub wkładu do oprawy złożonej jest frezowanie grzbietu. W tym przypadku także nie ma potrzeby ingerencji operatora, ponieważ wszystkie czynności ustawienia frezów są całkowicie zautomatyzowane. Szybkie zmiany ustawień maszyny zapewniają precyzyjne serwomechanizmy. Istotna jest możliwość wykorzystywania zarówno klejów typu hotmelt, jak i poliuretanowych PUR. Klejowniki są wymienne, a w celu zachowania płynności produkcji i utrzymania właściwych parametrów kleju stosuje się dodatkową stację przygotowania kleju – premelter. Oklejarka Kolbus KM 200 ma możliwość jednoczesnego zastosowania dwóch różnych systemów klejenia i uzyskania efektu tzw. Two-Shoot, który zapewnia wysoką jakość połączenia wkładu z okładką. Okładka jest podawana z obrotowego nakładaka, także sterowanego przy wykorzystaniu serwomechanizmów. Elementy stacji bigowania i ustawienia względem osi symetrii produktu finalnego są ustawiane całkowicie automatycznie. Zmiana następuje po jednym lub dwóch pustych taktach (zależnie od różnicy w grubości wkładu i prędkości maszyny). Ważnym procesem jest także prasowanie broszury. W czasie transportu w klamrach wkład jest cały czas zaciśnięty, dzięki czemu uzyskuje się jednakową szerokość wkładu przed połączeniem z okładką. Po połączeniu następuje dociśnięcie grzbietu okładki do grzbietu wkładu, a następnie prasowane są także okładki na szerokość odsadki. Gotowy produkt (broszura lub wkład do oprawy złożonej) jest delikatnie odkładany do kanału transportowego i przekazywany do układarki gotowych książek. W odpowiedzi na dynamikę zmian Bez zbędnych przerw w realizacji planu produkcyjnego wyko-nywane są różne broszury o bardzo zróżnicowanych nakładach: od jednego do kilkudziesięciu czy kilkuset egzemplarzy. W czasach dynamicznych zmian na rynku wydawniczym taka elastyczność jest wyjątkową zaletą linii opartej na oklejarce Kolbus KM 200, a praktycznie zerowy czas narządu dla kolejnych produkcji oraz brak odpadów stanowią dodatkowe atuty. Nie bez znaczenia jest także możliwość włączenia w linię do oprawy prostej maszyny do doklejania wyklejek. To rozwiązanie powoduje, że linia uzyskuje dużą uniwersalność, ponieważ dedykowana produkcji cyfrowej linia Kolbus Bookjet nadal posiada zdolność do oprawy konwencjonalnie przygotowanych produktów oraz wykonania wkładów, które następnie można poddać procesom uszlachetniania i oprawy złożonej – nawet w pojedynczych egzemplarzach. Kolejno wyprodukowane na podstawie planu produkcji pozycje wydawnicze mogą być precyzyjnie identyfikowane i zapakowane, a system dodatkowo generuje etykiety, listy przewozowe i inne dokumenty zamykające proces produkcji książki w oprawie prostej. Uzupełnieniem i gwarancją stabilnej pracy linii jest system Kolbus 360, który zapewnia pełną diagnostykę urządzeń on-line, aktualizację oprogramowania oraz dostęp do całodobowej pomocy technicznej. AN

cript>